Rabobank: “Sectorspecifieke regelingen sierteelt en fritesaardappelteelt zeer welkom”

Woensdagavond maakte minister Carola Schouten van LNV bekend dat er een aanvullende sectorspecifieke regeling komt voor sierteeltbedrijven die in financiële nood zijn geraakt door de coronacrisis. Deze omzetschaderegeling beslaat naar verwachting circa 600 miljoen euro. Daarnaast voorziet het kabinet in een soortgelijke regeling voor fritesaardappeltelers, voor circa 50 miljoen euro. De regelingen gelden als aanvulling op bestaande overheidsmaatregelen zoals de verruiming van de Borgstellingstelling MKB-Landbouwkredieten en de voorzieningen van de Rabobank.

De regelingen zijn volgens Rabobank een noodzakelijke aanvulling voor de land- en tuinbouwsector op de bestaande noodvoorzieningen van banken en overheid. “De impact op ondernemers in deze sector is verregaand, het voortbestaan van een groot aantal bedrijven in wat een paradepaardje en topsector is voor de Nederlandse economie is in het geding,” aldus Carin van Huët, directeur Food en Agri Nederland. “Dit pakket is in aanvulling op eerdere voorzieningen zeer welkom, zo kunnen we er voor zorgen dat zo min mogelijk prachtige en gezonde bedrijven door deze crisis omvallen. Ook ondersteunt het deze bedrijven om in een duurzame toekomst te kunnen blijven investeren.” Het ministerie komt op korte termijn met informatie over de nadere uitwerking en de precieze wijze waarop bedrijven zich kunnen aanmelden.

Acute lastenverlichting
Rabobank trad samen met brancheorganisaties in de tuinbouw op als gesprekspartner van het ministerie van LNV. “We hebben ons daarin sterk gemaakt voor deze voorziening. Te veel ondernemingen konden deze tekorten ondanks de bestaande regelingen niet dragen. Het is positief dat de minister dat signaal opgepakt heeft,” stelt Van Huët. Door de coronacrisis zijn in de sierteeltsector liquiditeitstekorten ontstaan die de komende tijd nog verder zullen oplopen. Deze regeling voorziet de sierteeltsector van een acute lastenverlichting, evenzo geldt dit voor de fritesaardappelteeltsector. Van Huët: “Of hiermee de brand definitief geblust is, kunnen we pas achteraf beoordelen. Voor nu is dit een stevig resultaat van al onze inspanningen, we blijven de situatie monitoren met de branche en het ministerie.”

Ondersteunende maatregelen Rabobank
Ondernemers in de sierteelt worden geconfronteerd met acute vraaguitval doordat exportmarkten voor hen niet meer bereikbaar zijn. Door overheidsmaatregelen als het sluiten van grenzen en transportrestricties vindt annulering van orders plaats terwijl de kosten wel door blijven gaan. Door het seizoensmatige karakter van de sectoren is de invulling van de arbeidsbehoefte ook niet eenvoudig. Met name de sierteeltsectoren zoals snijbloementeelt, potplantenteelt, boomkwekerij/tuinplanten en bloembollenteelt/broei worden geraakt.

Rabobank voerde in een vroeg stadium al een generieke regeling in waarbij bedrijven gebruik kunnen maken van zes maanden uitstel van aflossing. Bovendien kunnen zij uitstel krijgen van inperking van seizoenskredieten. Procedures voor de aanvraag van deze ondersteuning zijn vereenvoudigd. Om snel schakelen mogelijk te maken, is voor ondernemers een sjabloon opgesteld met verschillende economische scenario’s om het verwachte liquiditeitsverloop in beeld te brengen. De bank geeft ook invulling aan overbruggingsfinanciering onder garantie van het Borgstellingsfonds voor de Landbouw (BL-C). Rabobank wil onze ondernemende klanten weer financieel gezond uit deze crisis laten komen, daar is de dienstverlening en ondersteuning van de bank op gericht. 

Persvoorlichting

Joris Hoff

Woordvoerder

Email
Joris.Hoff@rabobank.nl

Alle woordvoerders