Nederlandse bedrijven onderstrepen het belang van duurzaamheid binnen COVID-19-herstel

Rabobank onderdeel van een brede coalitie van Nederlandse bedrijven in oproep aan overheid om duurzaamheid centraal te stellen binnen de COVID-19-herstelplannen

De COVID-19-pandemie is een ongeëvenaarde gebeurtenis in onze recente geschiedenis. Net als alle andere Nederlandse bedrijven doen ook wij er alles aan om ons zorgsysteem te ondersteunen en de economische en sociale gevolgen van de crisis te verzachten. We zijn dankbaar voor het leiderschap van de Nederlandse regering en we willen iedereen bedanken die in de frontlinie heeft meegewerkt aan deze uitdaging. Wij zullen onze verantwoordelijkheid blijven nemen, zoals we vanaf het begin van de COVID-19-uitbraak ook deden. Om deze pandemie te bestrijden en snelle innovatie mogelijk te maken, zijn Nederlandse bedrijven en overheden de afgelopen weken samenwerkingsverbanden met elkaar aangegaan. Zo hebben we de productie van essentiële medische benodigdheden binnen onze grenzen opgevoerd en nieuwe manieren gevonden om deze te distribueren. Deze ontwikkelingen stemmen ons hoopvol, dat we ook in de toekomst via publiek-private samenwerkingen gedeelde uitdagingen kunnen oplossen.

De COVID-19-crisis raakt onze samenleving tijdens de transitie naar een economie die zich meer op duurzaamheid en inclusiviteit richt. Het is belangrijk om deze uitdaging, de risico’s van klimaatverandering en de risico’s van het verlies van biodiversiteit scherp in het vizier te houden. Als we nu handelen, kunnen we niet alleen onze economie versterken, maar kunnen we ook negatieve effecten op ons milieu, de samenleving, het welzijn van mensen en bedrijvenprocessen voorkomen. Nederlandse bedrijven zijn toegewijd om door te gaan met het verweven van duurzaamheid in hun bedrijfsmodellen. We zullen daarbij jaarlijks op transparante en geïntegreerde wijze over onze prestaties blijven rapporteren. We committeren ons eraan dat onze bijdrage om tegen klimaatverandering te handelen, berust op wetenschappelijk onderbouwde ambities en plannen.

Wij spreken onze steun uit om van duurzaamheid de hoeksteen van de COVID-19-herstelmaatregelen te maken, zowel op nationaal als op EU-niveau. Een focus op sociale verantwoordelijkheid en klimaatactie, met de UN Sustainable Development Goals (SDG’s) als leidraad, zal onze economie versterken en bovendien voor de wereldwijde samenleving als stip op de horizon dienen. We mogen niet vergeten dat deze pandemie ook een enorme impact heeft op ontwikkelingslanden. Het opzetten van inclusievere, duurzamere toeleveringsketens zal de economie van alle betrokken landen versterken en veerkrachtiger maken. Door ons nu te richten op duurzaamheid, waarbij de SDG’s als kompas dienen bij het meten en definiëren van onze inspanningen, kunnen we de klimaatrisico’s verkleinen. Ook stelt het ons in staat om onze economie in te richten voor toekomstige groei gedreven door duurzaamheid en een meer inclusieve maatschappij. Gezien de omvang van de benodigde herstelinvesteringen en de snel naderende deadline van het Parijs-akkoord, moeten we deze kans met beide handen aangrijpen. Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie van Rabobank: “Als leidende bank in de wereldwijde F&A-sector nemen we onze verantwoordelijkheid in het behalen van het Klimaatakkoord van Parijs, de SDG’s zijn een richtsnoer in ons doen en laten. Deze oproep van de DSGC ondersteunen we daarom ten volle.”

Als brede coalitie van Nederlandse bedrijven onderschrijven we het belang van een sterke focus op duurzaamheid en vragen we de Nederlandse regering om de volgende punten in overweging te nemen:

1. Maak de EU Green Deal de hoeksteen van de EU-herstelplannen.

De EU Green Deal in combinatie met een sterke strategie voor investeringen, wereldwijde handel en diplomatie, kan de duurzaamheidstransitie binnen mondiale waardeketens versnellen. Met een verhoging van het Europees BBP, een verbetering van de gezondheidsnormen en de creatie van miljoenen banen tot gevolg. Rekening houdend met het mondiale speelveld, steunen we de ambitie van de EU om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. We roepen de Nederlandse regering op om, samen met alle EU-staatshoofden en regeringsleiders, de EU Green Deal een centrale positie te geven binnen het EU-herstelplan.

2. Zorg dat de investeringen die uit het COVID-19-herstelplan voortvloeien, de economie verder op weg helpen bij het realiseren van de SDG’s en de doelstellingen uit het Parijs-akkoord.

Nederlandse bedrijven zijn koplopers op het gebied van duurzaamheid. Door te investeren in duurzame competenties, innovaties en kennis, kunnen we concurrentievoordelen behalen. Daarom moeten we innovatie aanjagen en onze Nederlandse oplossingen voor mondiale uitdagingen verder ontwikkelen. De economische steun van overheden en financiële instellingen aan bedrijven die door de pandemie zijn getroffen, is op de korte termijn essentieel geweest. Voor het lange termijn verdienmodel van onze economie is het van belang om op de middellange termijn te investeren in duurzame oplossingen. Wij moedigen sterk aan om het Europees Herstelfonds te gebruiken voor substantiële investeringen op het gebied van de benodigde infrastructuur voor de energietransitie, circulaire economiemodellen, capaciteitsontwikkeling, schonere mobiliteitsoplossingen (inclusief schone brandstoffen), nature-based solutions, herstel van ecosystemen en regelingen om de vraag naar koolstofarme producten te stimuleren. Investeringen die voortvloeien uit de EU Green Deal (zoals het EU Sustainable Europe Investment Plan en het Just Transition Fund), ondersteund door onder meer de EU Sustainable Finance Strategy, kunnen als katalysator dienen voor de mobilisatie van het benodigde publieke en particuliere kapitaal.

3. Blijf op de lange termijn zekerheid bieden over het Nederlandse Klimaatakkoord en meetbare verplichtingen.

Effectieve bedrijfsvoering is alleen mogelijk als overheden duidelijke beleidskaders opstellen. We zullen er allen voor moeten waken dat het Nederlandse Klimaatakkoord overeind blijft staan en dat de uitvoering ervan wordt versneld door de Green Recovery-fondsen slim aan te wenden. Tegelijkertijd moeten we dit blijven afstemmen met de EU-doelstellingen van 2030 en 2050. Indien goed uitgevoerd, levert dit een duidelijke routekaart voor bedrijven en biedt het hen het vertrouwen om te investeren in groene, emissievrije oplossingen die tegemoetkomen aan de behoeften van toekomstige generaties. Wij steunen het op één lijn brengen van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) met de Europese klimaatambities, waarbij we tegelijkertijd een gelijk speelveld met de rest van de wereld blijven garanderen.

Om duurzaamheid nog verder te integreren in onze economie, zouden wij een onafhankelijk Nederlands onderzoek naar ‘het inrichten van markten voor SDG-doeleinden’ verwelkomen. Dit onderzoek zou zich moeten richten op hoe overheidsinstrumenten de marktcondities van bedrijfssectoren kunnen verbeteren, zodat zij maximaal kunnen bijdragen aan de SDG-agenda.

We kijken ernaar uit om onze samenwerking met zowel de Nederlandse als de Europese regering voort te zetten, om gezamenlijk duurzaamheid tot de hoeksteen van onze economie te maken met de SDG-agenda als leidraad. Samen kunnen wij dit mogelijk maken.

Gepubliceerd: 19 juni 2020, 09:00 CET

Persvoorlichting

Joris Hoff

Woordvoerder

Email
Joris.Hoff@rabobank.nl

Alle woordvoerders