Rabobank realiseert nettowinst van EUR 227 miljoen over het eerste halfjaar van 2020

In het eerste halfjaar van 2020 had de coronacrisis grote invloed op Rabobank en haar klanten. Rabobank behoudt een sterke kapitaal- en liquiditeitspositie en realiseerde een nettowinst van EUR 227 miljoen.

Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie

‘De omstandigheden zijn nooit eerder zo snel veranderd als afgelopen halfjaar. De impact van COVID-19 is enorm. Er is bovenal sprake van een gezondheidscrisis die wereldwijd groot leed heeft veroorzaakt en dat tot op de dag van vandaag nog steeds doet. De economie wordt hard geraakt. Onze klanten en onze collega’s hebben allen te kampen met de vele, soms ingrijpende consequenties van het coronavirus. Bovendien is de pandemie nog niet voorbij.

Dankzij de consequente uitvoering van onze strategie stonden we er goed voor toen het virus uitbrak. Onze sterke buffers zorgen voor een goede uitgangspositie om deze moeilijke periode te overbruggen en om zowel onze klanten als de economie te ondersteunen. We hebben ons in een korte tijd kunnen aanpassen aan de nieuwe realiteit, waarbij de dienstverlening aan onze klanten gewoon door ging, veelal digitaal. In totaal hebben we zo’n 80.000 klanten tijdelijke financiële verlichting kunnen bieden (72.500 zakelijke en 7.500 particuliere klanten).

Centrale banken namen de afgelopen periode diverse maatregelen om de economie te ondersteunen. Deze zijn erop gericht om huishoudens, het mkb en zakelijke klanten met extra liquiditeitsbehoeften te financieren. In maart 2020 heeft de Europese Centrale Bank (ECB) een aanbeveling gedaan aan banken om ten minste tot 1 oktober 2020 geen dividend uit te keren. In een aanbeveling die de ECB op 28 juli 2020 publiceerde, heeft zij aangekondigd deze periode te verlengen tot 1 januari 2021. Rabobank houdt zich aan beide aanbevelingen en zal gedurende het gehele jaar 2020 geen uitkeringen in contanten doen op Rabobank Certificaten. De geactualiseerde aanbeveling sluit niet uit dat Rabobank een eventuele uitkering in de vorm van Rabobank Certificaten kan doen. We onderzoeken dit zorgvuldig en met behoud van onze discretionaire bevoegdheid. We willen benadrukken dat we veel waarde blijven hechten aan onze langdurige relatie met particuliere beleggers en institutionele investeerders.

In de dagelijkse bankpraktijk zagen we een toenemend gebruik van digitale dienstverlening door onze klanten. We hebben in korte tijd ons online kredietplatform kunnen inzetten om geautomatiseerd aanvragen van mkb’ers voor uitstel van aflossingen sneller af te handelen. Online adviesgesprekken voor een hypotheek zijn in een paar weken tijd gemeengoed geworden. Een ander mooi initiatief dat ontstond was de campagne om lokale voedselproducenten te ondersteunen bij het opzetten van korte voedselketens. Onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid werden wederom erkend door Sustainalytics. Zij gaven Rabobank opnieuw de hoogste rating uit een groep van 374 gediversifieerde banken.

Thuiswerken is het ‘nieuwe normaal’ geworden. Onze medewerkers hebben zich snel aangepast aan werken in een online omgeving. COVID-19 heeft ons geleerd dat het 'oude normaal', in een volle trein naar het werk of vastzitten in het verkeer, helemaal niet zo normaal was. Onze dank gaat uit naar al onze collega’s die tomeloze inzet en flexibiliteit toonden, ondanks alle uitdagingen die COVID-19 voor iedereen met zich meebracht.’

Financiële prestatie

De nettowinst over het eerste halfjaar van 2020 bedraagt EUR 227 miljoen. Het in vergelijking met het eerste halfjaar van 2019 lagere resultaat is voornamelijk toe te schrijven aan de impact van COVID-19. Ook de aanhoudende lage renteomgeving is van invloed geweest. De effecten van de coronacrisis zijn vooral zichtbaar in de significant hogere toevoeging aan de kredietvoorzieningen. Deze zijn toegenomen tot EUR 1.442 (H1 2019: 440) miljoen, wat overeenkomt met 69 basispunten (H1 2019: 23) van de gemiddelde leningportefeuille. De inkomsten bleven achter door verminderde activiteiten in het economisch verkeer in combinatie met negatieve herwaarderingen van activa als gevolg van COVID-19. De neerwaartse trend in de operationele kosten zette door, mede door de deconsolidatie in 2019 van onze dochteronderneming RNA in de Verenigde Staten. De cost/income ratio is gestegen naar 65,3%.

Met EUR 415,4 miljard bleef de leningenportefeuille relatief stabiel. Als gevolg van onze strategische focus is de leningenportefeuille in Food & Agri-sector toegenomen tot EUR 108,3 miljard, een stijging van EUR 1,1 miljard. Met een aandeel van 22% blijft Rabobank marktleider in de Nederlandse hypothekenmarkt.

De toevertrouwde middelen van retail- en wholesale-klanten zijn in de eerste helft van 2020 gestegen met EUR 23,0 miljard (+8%). Dit is in lijn met de algemene trend in de Nederlandse spaarmarkt, die is gegroeid door de effecten van COVID-19. Ook het seizoenseffect van vakantiegeld is zichtbaar in deze stijging.

De kapitaalpositie van Rabobank is robuust gebleven. De common equity tier 1 (CET 1) ratio is gestegen tot 16,6% en ligt daarmee ruim boven het door de toezichthouders vereiste niveau en boven de eigen doelstelling van minimaal 14%. Wederom is bewezen dat Rabobank in turbulente omstandigheden uitstekende toegang houdt tot de geld- en kapitaalmarkt, onder andere door het doen van een aantal fundingtransacties in verschillende vormen en valuta’s. Het rendement op het eigen vermogen bedroeg 1,1% (5,9% in H1 2019).

Vooruitblik

Vooruitblikkend op het tweede halfjaar van 2020 meldt Wiebe Draijer: ‘Onzekerheid voert de boventoon, vooral vanwege de onduidelijkheid over de duur en het verdere verloop van de pandemie en over de maatregelen om het virus te bedwingen. Conform onze missie Growing a better world together blijven wij ons inspannen om onze klanten door de crisis te loodsen. De ruimhartige maatregelen van de overheid en onze eigen initiatieven om klanten te ondersteunen zullen echter niet voor iedereen toereikend zijn. Ook wij gaan de impact van COVID-19 terugzien in de resultaten over geheel 2020. Onze scherpe focus op beperking van onze kosten blijft hoog.

Onze rol als poortwachter van het financiële systeem blijft ook het komend half jaar de hoogste prioriteit houden. Een grote mijlpaal is de oprichting van Transaction Monitoring Nederland (TMNL). Samen met andere Nederlandse banken bundelen wij de krachten om financiële criminaliteit te bestrijden, bovenop onze eigen initiatieven op het gebied van transactiemonitoring. We gaan door met publiek-private samenwerkingsverbanden rond thema's als Trade Based Money Laundering.

Binnen Rabobank blijven ieders inspanningen onverminderd gericht op het bijdragen aan een robuuste en toekomstbestendige KYC-organisatie. Het onderzoek van DNB of Rabobank per 1 april 2020 aan alle eisen van de Last onder Dwangsom heeft voldaan, is gaande. Het is nog niet bekend wanneer DNB haar onderzoek afrondt en wat de bevindingen zullen zijn.

Wij zullen de kern van ons bankbedrijf blijven versterken, gedreven door onze duidelijke missie en strategische agenda. Als coöperatieve bank blijven wij onze klanten diensten aanbieden die ook bijdragen aan wereldwijde transities.

Gepubliceerd: 13 augustus 2020, 7:30 CET

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

Contact

Telefoon
+ 31 (0) 30 216 2758

Email
pressoffice@rabobank.nl

Onze persvoorlichters