Rabobank en Vereniging Arts & Leefstijl: meer focus op preventie en leefstijladvisering in zorgsysteem

De Nederlandse gezondheidszorg is van hoge kwaliteit en goed toegankelijk. De betaalbaarheid staat echter onder druk. Op basis van een onderzoek pleiten Rabobank en Vereniging Arts & Leefstijl voor preventie door meer aandacht voor leefstijladvisering. Dit maakt de zorg meer toekomstbestendig. 31 procent van de Nederlandse huisartsen declareert leefstijladvisering niet. Tegelijkertijd geeft het merendeel van de huisartsen aan de afgelopen twee jaar meer aan leefstijladvisering te hebben gedaan en blijken bestaande declaratiemogelijkheden nog niet optimaal gebruikt.

De onderzoekers van Rabobank en Vereniging Arts & Leefstijl concluderen dat veel zorgaanbieders de toegevoegde waarde van preventie erkennen, maar dat lang niet altijd als hun verantwoordelijkheid zien. “Gezondheidswinst, betere mentale gezondheid, lagere arbeidsongeschiktheid, lagere zorgkosten en minder druk op het zorgstelsel: inzetten op preventie levert veel voordelen op”, licht directeur gezondheidszorg bij de Rabobank Michel van Schaik toe. Hij geeft aan dat in het huidige zorgsysteem preventieve behandelingen van zorgprofessionals vaak niet worden betaald. “Om impact te maken, is het nodig dat preventie een betere plek krijgt in het verdienmodel van zorgaanbieders.”

Leefstijladvisering

Volgens het onderzoek verwijst al ruim de helft van de huisartsen door naar een leefstijlcoach voor een GLI (gecombineerde leefstijlinterventie). Dit is een tweejarig traject waarbij een deelnemer advies en begeleiding krijgt. Sinds januari 2019 is dit in het basispakket opgenomen. Tot medio 2020 maakten 7.000 mensen, nog geen 1% van de doelgroep, hiervan gebruik. De huisartsen die niet doorverwezen naar de GLI hadden hiervoor drie redenen: onvoldoende coaches, te weinig informatie en het ontbreken van financiering voor leefstijladvisering bij huisartsen. De GLI alleen is dus niet voldoende voor leefstijladvisering.

Het meest opvallend uit het onderzoek is dat 31% van de huisartsen leefstijladvisering niet declareert en derhalve daar niet voor betaald krijgen. Hierdoor wordt leefstijladvisering te weinig gerapporteerd door huisartsen, wat niet helpt om het zorgsysteem én het verdienmodel van huisartsen te veranderen.

Huisartsen werken met gemiddeld drie andere zorgprofessionals samen aan leefstijladvisering. Bestaande betaaltittels als ‘meekijkconsult’ kunnen meer worden ingezet om samen met dietist, fysiotherapeut of leefstijlcoach de patient te helpen. Overleg over afbouw van medicatie kan in het medisch-farmaceutisch overleg met de apotheker.

Vergoeding leefstijlconsult wenselijk

Een vergoeding voor leefstijlconsult staat bij 85% van de huisartsen bovenaan de wensenlijst, zo blijkt ook uit de resultaten van het onderzoek. Momenteel wordt leefstijlconsult veelal geboden door een normaal regulier enkel of dubbel consult te declareren. Daarnaast is er interesse naar de ervaringen van groepsconsult en loopconsult. Voorzitter Iris de Vries van Vereniging Arts & Leefstijl: “Dit zou op termijn een bijdrage kunnen leveren aan het efficiënter werken van huisartsen. Voor de patiënt geeft dit consult een beter resultaat en betere motivatie. Vereniging Arts & Leefstijl gaat daarom in gesprek met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om een wijzigingsverzoek voor het loop- en groepsconsult aan te kaarten.”

Toekomst van het verdienmodel voor preventie

Steeds meer partijen in en rond de gezondheidszorg hebben aandacht voor het thema leefstijl. Vereniging Arts & Leefstijl pleit voor periodieke leefstijlconsulten die vergoed worden. De doelstellingen van de overheid zijn ambitieus: in 2040 leven alle Nederlanders ten minste 5 jaar langer in goede gezondheid. Van Schaik: “Om dit te realiseren moet leefstijladvisering een vanzelfsprekend onderdeel worden van het zorgaanbod. Dit kan alleen maar als leefstijladvisering ook financieel wordt gewaardeerd in ons zorgsysteem. Dit draagt bij aan een gezonder Nederland met minder stijgende zorgkosten. Daarnaast betalen we samen de rekening voor een gezonder Nederland.”Gepubliceerd: 17 november 2020, 16:00 CET

Persvoorlichting

Norbert Cappetti

Woordvoerder

Telefoon
+ 31 6 2146 2226

Email
Norbert.Cappetti@rabobank.nl

Alle woordvoerders