Initiatief Rabobank pakt wereldwijde CO2-uitdaging aan en verbetert positie boeren in ontwikkelende landen

Nieuw online platform voor CO2-opslag naar verwachting in 2022 van start

Utrecht, 29 januari – Vandaag lanceert Rabobank een boslandbouwinitiatief gericht op de opslag van CO2 en het verbeteren van kleinschalige landbouw in ontwikkelende landen. Het online platform verbindt grote corporates met kleinschalige boerenbedrijven die CO2 uit de atmosfeer afvangen met behulp van boslandbouw. Het initiatief versterkt daarnaast het bedrijfsmodel van de betrokken boeren door de monocultuur op hun land dankzij de boomaanplant om te zetten naar meer toekomstbestendige landbouw.

In het project vinden boeren en bedrijven elkaar om vraag en aanbod van CO2-opslag te matchen. Doordat boeren in ontwikkelingslanden bomen planten op hun land, kan de koolstofopslag van deze bomen via het platform dat Rabobank samen met Microsoft ontwikkelde verkocht worden aan grote bedrijven. Zij betalen vervolgens een vergoeding aan de boer voor de geleverde opslag. Eenmaal aangekocht is de compensatie niet verhandelbaar. Het initiatief is gestoeld op de oorsprong van Rabobank als boerenleenbank en Microsofts positie als leider in technologie. Dankzij de combinatie van remote sensing, artificial intelligence (AI) en machine learning biedt het platform een wereldwijd schaalbare en transparante oplossing tegen klimaatverandering die tevens de positie van boeren versterkt. Naar verwachting gaat het platform in 2022 live.

Uniek aan het initiatief is dat de CO2 al opgeslagen is. Voor hun groei splitsen de bomen koolstof (C) van zuurstof (O2), de koolstof zetten ze om in biomassa. Het project meet met behulp van remote sensing die groei in biomassa en maakt transparant hoeveel ton koolstof is opgeslagen. Voor de deelnemende boeren heeft deze aanpak verschillende voordelen: door bijvoorbeeld mango-, avocado- en acaciabomen te planten naast hun gewassen, ontstaat een veerkrachtiger landbouwsysteem. Het zorgt voor een betere bodemkwaliteit, stabieler watervasthoudend vermogen en minder kans op opbrengstverlies als gevolg van klimaat- en weersomstandigheden.

Eerste 50.000 bomen geplant

In Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara hebben honderden kleine boeren in samenwerking met Rabobank het afgelopen jaar al meer dan 50.000 bomen geplant. Dit vormt de pilotfase van het boslandbouwproject, het doel is dat het project vanaf 2025 ieder jaar 150 megaton aan CO2-uitstoot uit de atmosfeer wegvangt. Tegen die tijd nemen 15 miljoen boeren deel aan het initiatief. Daar zij elk goed zijn voor gemiddeld 1 ha grond, is het boslandbouwwerkgebied vergelijkbaar met drie keer de oppervlakte van Nederland. De deelnemende boeren zijn onder andere afkomstig uit het netwerk van Rabo Foundation, dat gelieerd is aan verschillende Afrikaanse coöperaties van kleinschalige boeren en Food & Agri klanten. Hoewel niet alle bomen van meet af aan fruit produceren, profiteren de boeren al wel door de verkoop van de koolstofopslag.

“Om de klimaatdoelen van Parijs te behalen is het essentieel dat bedrijven verduurzamen en hun CO2-uitstoot verminderen en terugbrengen tot nul,” stelt Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie van Rabobank. “Dat moet zo snel mogelijk gebeuren. Elke branche, elk bedrijf en elk individu heeft hierin een rol te pakken. Maar iedere gram die nog wordt uitgestoten voordat dit nul-emissie-doel bereikt is in 2050, heeft negatieve impact op het klimaat en de biodiversiteit. Daarom is CO2-opslag onmisbaar. Het boslandbouwinitiatief gaat klimaatverandering tegen doordat het de uitstoot compenseert die nu nog niet kan worden vermeden. Het mooie van het project is de verbinding die het maakt tussen de bescherming van klimaat en het toekomstbestendig maken van het voedselsysteem. Dat maakt voor ons als coöperatieve bank in de Food & Agri sector de cirkel rond.”

Vervolgstappen

Na de pilotfase is de volgende stap in het partnerschap tussen Rabobank en Microsoft de opschaling van het aantal boslandbouwprojecten en het betrekken van certificerende instanties. Daarna kunnen vanaf 2022 ook andere bedrijven gebruik maken van deze CO2-compensatie.

Gepubliceerd: 29 januari 2021, 08:00 CET

Persvoorlichting

Joris Hoff

Woordvoerder

Email
Joris.Hoff@rabobank.nl

Alle woordvoerders