Rabobank is voornemens een uitzonderlijke kwartaalvergoeding van EUR 1,21478 uit te keren per Rabobank Certificaat op 29 december 2021

Rabobank kondigt aan voornemens te zijn op 29 december 2021 een uitzonderlijke kwartaalvergoeding van EUR 1,21478 per Rabobank Certificaat uit te keren, en herhaalt haar intentie om daarna terug te keren naar haar vergoedingenbeleid.

Op 15 december 2020 heeft de ECB banken verzocht om geen dan wel een beperkt dividend uit te keren tot 30 september 2021. Rabobank volgde deze aanbeveling op, en keerde een vergoeding uit van EUR 0,13674 per Rabobank Certificaat op respectievelijk 29 maart en 29 juni 2021, en heeft de intentie om hetzelfde bedrag uit te keren op 29 september 2021.

Op 23 juli 2021 kondigde de ECB aan dat zij haar aanbeveling om dividenduitkeringen te beperken tot 30 september 2021 niet zal verlengen. Als gevolg hiervan is Rabobank voornemens een uitzonderlijke vergoeding uit te keren van EUR 1,21478 per Rabobank Certificaat op 29 december 2021 en herhaalt zij haar intentie om vanaf 2022 terug te keren naar haar vergoedingenbeleid. De raad van bestuur van Rabobank neemt alle omstandigheden en belangen van alle stakeholders in haar overweging mee, waaronder de prudentie van de beoogde vergoedingen en Rabobanks langdurige relatie met particuliere en institutionele beleggers.

Vergoedingen op Rabobank Certificaten zijn volledig discretionair. De raad van bestuur van Rabobank kan op elk moment beslissen of er al dan niet een vergoeding zal plaatsvinden, evenals de hoogte en vorm van vergoedingen.

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

Euronext Amsterdam (en andere handelsplatformen) kan op elk moment de verhandelingswijze van Rabobank Certificaten en/of het opbouwniveau van de beoogde vergoeding tussen beoogde betalingsdata (afzonderlijk verrekend tussen koper en verkoper) wijzigen na deze en elke toekomstige aankondiging van Rabobank. Ongeacht deze handelswijze blijft de voorgenomen vergoeding een intentie; de raad van bestuur van Rabobank heeft de discretionaire bevoegdheid om hierover te besluiten. Meer informatie over de Rabobank Certificaten en de verhandelingswijze zoals deze wordt toegepast door Euronext, is beschikbaar op www.rabobank.com/certificaten.

Gepubliceerd: 2 Augustus 2021, 19:00 CET

Contact

Telefoon
+ 31 (0) 30 216 2758

Email
pressoffice@rabobank.nl

Onze persvoorlichters