Rabobank komt met compensatieregeling variabele rente doorlopend krediet

Klanten krijgen naar verwachting voor eind 2021 duidelijkheid over regeling in lijn met Kifid-uitspraken

Rabobank gaat klanten die te veel rente hebben betaald op de consumptieve kredieten een compensatie aanbieden. Producten die hieronder vallen zijn het Doorlopend Krediet en producten voor rood staan. Bij deze producten met een variabele rente is de marktrente niet altijd goed gevolgd. Uit een inventarisatie van de portefeuille blijkt dat dit bij circa 15% van de klanten met genoemde producten het geval is geweest. De komende maanden onderzoekt de bank welke klanten dit betreft en hoe zij deze gaat compenseren. Naar verwachting zal hier uiterlijk in december 2021 meer bekend over worden. Klanten van Rabobank en haar dochters Freo en Fideaal hoeven daartoe zelf geen contact op te nemen.

De variabele rente op doorlopende kredieten is geregeld in het nieuws geweest nadat klanten en belangenorganisaties dit agendeerden. De commissie van beroep van het Kifid heeft inmiddels meerdere uitspraken gedaan over casussen van verschillende andere banken. Het Kifid vindt dat deze banken bij de berekening van de variabele rente de marktrente onvoldoende hebben gevolgd. Het oordeel is dat zij de variabele rente opnieuw moeten berekenen en het verschil moeten terugbetalen aan de klant.

Als coöperatieve bank neemt Rabobank haar verantwoordelijkheid en heeft zij de uitspraken vertaald naar Rabobank Groep. Uit de inventarisatie van haar portefeuille blijkt dat Rabobank de renteontwikkelingen over het algemeen goed heeft gevolgd. Toch zijn er verschillen ontstaan bij ongeveer 15% van de klanten met afgesloten consumptieve kredieten die doorlopend zijn en/of roodstaan producten.

Rabobank werkt compensatieregeling uit met draagvlak bij stakeholders

Rabobank stelt voor haar klanten een compensatieregeling op die aansluit bij de uitspraken van het Kifid.Om ervoor te zorgen dat de regeling breed wordt gedragen, raadpleegt Rabobank een afvaardiging van haar ledenraden, de Consumentenbond en andere stakeholders. De Consumentenbond heeft inmiddels positief gereageerd op het voornemen van de bank en werkt graag mee aan de verdere uitwerking van de regeling.

Uiterlijk eind 2021 verwacht de bank met meer informatie te komen over de compensatieregeling. Zij benadrukt dat haar (oud-)klanten en ook die van haar dochters FREO en Fideaal tot dat moment zelf geen actie hoeven te ondernemen.

Gepubliceerd: 3 augustus 2021, 07:00 CET

Persvoorlichting

Nanne van Nunen

Woordvoerder

Telefoon
+31 30 21 30359

Email
nanne.van.nunen@rabobank.nl

Alle woordvoerders