Rabobank heeft voorgenomen aanwijzing ontvangen van DNB

Rabobank heeft op 12 oktober 2021 een voorgenomen aanwijzing ontvangen van De Nederlandsche Bank (DNB). Hierin draagt DNB Rabobank op de gebreken in de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) te herstellen. Deze betreffen vooral uitvoering, vastlegging en uitbesteding van het cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en melding van ongebruikelijke transacties. Tevens heeft DNB aangekondigd dat een punitief handhavingstraject wordt gestart, waarvan de uitkomst op dit moment niet bekend is.

De voorgenomen aanwijzing volgt op de Last onder Dwangsom (LoD), die DNB in september 2018 heeft opgelegd aan Rabobank. Deze LoD hield in dat alle Know Your Customer (KYC)-verbeteringen tot resultaat moesten hebben dat de gehele klantportefeuille van Rabobank Retail Nederland per 1 april 2020 zou voldoen aan de Wwft. Rabobank maakte op 11 februari 2021 bekend dat DNB heeft geconcludeerd dat Rabobank niet had voldaan aan de eisen van de LoD en daarmee een dwangsom van 500.000 euro heeft verbeurd. 

Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie: “Rabobank staat als coöperatieve bank met een missie middenin de maatschappij: Growing a better world together. Het mag duidelijk zijn dat het beschermen van onze klanten, leden en de maatschappij tegen financiële criminaliteit daartoe behoort. De rol als poortwachter van het financiële systeem hebben we hoog in het vaandel staan. Dat is onze  verantwoordelijkheid en past bij onze maatschappelijke betrokkenheid. De afgelopen jaren hebben we onze KYC-activiteiten substantieel aangescherpt. Dagelijks zetten zo'n 4.500 medewerkers wereldwijd zich onverminderd in om verbeteringen door te voeren die nodig zijn. Het bouwen van een robuuste en toekomstbestendige KYC-organisatie is een voortdurend proces en heeft onze grootste aandacht. Hierover zijn we continu in gesprek met DNB.”

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

Gepubliceerd: 15 november 2021, 17:30 CET

Contact

Telefoon
+ 31 (0) 30 216 2758

Email
pressoffice@rabobank.nl

Onze persvoorlichters