Rabobank op één lijn met Milieudefensie: actie voor het klimaat is nodig

Op 13 januari verzocht Milieudefensie Rabobank en 29 andere bedrijven om kenbaar te maken hoe ze 45% CO2 gaan reduceren in 2030. De actie werd bij Rabobank goed ontvangen, want we delen de zorg dat de aanpak van klimaatverandering sneller kan en moet. Rabobank wil haar klanten dan ook helpen om de komende jaren de noodzakelijke veranderingen door te voeren om te komen tot een klimaatneutrale economie en een meer duurzame voedselvoorziening.

Rabobank helpt klanten van grijs naar groen

“Veel mensen maken zich terecht zorgen over de gevolgen van klimaatverandering en die zorg delen wij”, aldus Aafke Keizer, directeur Duurzaamheid van Rabobank. “Het is onze missie om klanten te helpen om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Iedereen van grijs naar groen, dus. Wij helpen een boer die wil verduurzamen, een gezin dat hun huis wil isoleren en de bakker op de hoek die wil omschakelen naar groene energie. Dat doen we als bank natuurlijk met financiële producten en diensten, maar ook met goed advies en een gedegen netwerk.” Rabobanks Groepsdirectievoorzitter Wiebe Draijer en Global Head of Food System Transition Bas Rüter nodigden Milieudefensie uit voor een gesprek en spraken met hen over de plannen en de rol als financier van de klimaattransitie.

Actie voor het klimaat is nodig

Net als vele andere organisaties onderschrijft Rabobank de klimaatdoelen van Parijs en het Nederlandse klimaatakkoord. Vanuit het Nederlandse Klimaatakkoord moeten banken dit jaar rapporteren hoe ze hun klanten willen helpen om de Parijsdoelen tijdig te realiseren. Ook de toezichthouder, de Europese Centrale Bank, toetst het duurzaamheidsbeleid. Bovendien is Rabobank lid van de Net Zero Banking Alliance van de Verenigde Naties, een samenwerkingsverband waarin ondertekenaars transparant zijn hoe ze de klimaatdoelstellingen van Parijs willen halen.

“We willen dit goed en gedegen doen”, aldus Keizer. “Voor veel van de sectoren waar Rabobank actief is, is er nog geen wetenschappelijke consensus over de meetmethoden, bijvoorbeeld voor veel landbouwsectoren. Daar werken we nu in internationaal verband en met bijvoorbeeld de Wageningen Universiteit hard aan. Hoe we het Nederlands klimaatakkoord en de weg naar de klimaatdoelen van Parijs samen met onze klanten invulling geven, maken we eind dit jaar in meer detail bekend. Als een stap daarnaartoe en een illustratie hoe ver we nu zijn, presenteerden we onlangs als eerste grote Nederlandse bank de nauwkeurig geschatte klimaatvoetafdruk van onze klanten. Parallel daaraan bedienen we onze klanten nu al met op maat gemaakte producten om hun voetafdruk te verkleinen. Want we zijn het eens dat er voor het stoppen van klimaatverandering geen dag te verliezen is.”

Het antwoord van Rabobank op de brief van Milieudefensie lees je hier.

Gepubliceerd: April 14 2022, 16:00 CET

Press contact

Daniëlle Brouwer

Press Officer

Telefoon
+31 6 1208 6769 | +31 88 723 9682

Email
Danielle.Brouwer@rabobank.nl

All Press Officers