Stefaan Decraene start 1 januari 2023 als voorzitter groepsdirectie Rabobank

Stefaan Decraene start per 1 januari 2023 als voorzitter van de groepsdirectie van Rabobank. Rabobank kondigde zijn benoeming aan op 5 september jl. onder voorbehoud van goedkeuring van toezichthouders en advies van medezeggenschapsorganen. Deze procedures zijn succesvol afgerond.

Marjan Trompetter, voorzitter van de raad van commissarissen van Rabobank: “Nu we al even weten dat Stefaan de beoogde opvolger van Wiebe Draijer is, zijn we verheugd dat hij daadwerkelijk begint per 1 januari a.s. bij onze coöperatieve bank. We kijken uit naar zijn komst. Tevens is een woord van dank op zijn plaats voor Bas Brouwers. Sinds het vertrek van Wiebe en tot de komst van Stefaan neemt hij, naast zijn rol als CFO, de voorzittersrol uitstekend waar. Er ligt een mooie basis om het nieuwe jaar met een nieuwe leider te starten!”

Contact

Telefoon
+ 31 (0) 30 216 2758

Email
pressoffice@rabobank.nl

Onze persvoorlichters