Rabobank Project Finance adviseert bij en structureert (complexe) projectfinancieringstransacties. Het team is gespecialiseerd in de duurzame energie- en infrastructuur sector. Daarnaast staan wij ook klaar voor onze corporate en Food & Agri klanten.

Innovatieve maatwerkoplossingen

Project Finance biedt innovatieve financieringsstructuren en maatwerkoplossingen. Het productenpakket is zeer breed; naast seniorfinanciering bieden wij ook mezzaninefinanciering, instrumenten voor de afdekking van valutarisico's en renteswaps, cashmanagementdiensten, Letters of Credit en adviesdiensten. Dankzij intensieve samenwerking met onze collega’s van Markets kunnen we ook institutionele fondsen (of andere fondsen van derden) betrekken in de financieringen. Hierdoor zijn wij in staat grotere bedragen aan te bieden en zijn langere looptijden mogelijk.

Duurzame energie

De Rabobank was een van de eerste project financiers van wind op zee. We hebben in deze sector een sterke portefeuille opgebouwd hetgeen ons een duidelijke voorsprong in kennis en ervaring geeft. Wij zijn toonaangevend in deze sector en wij gebruiken onze kennis en ervaring om onze klanten en projecten verder te helpen. Naast wind op zee projecten, houdt Project Finance zich wereldwijd bezig met projecten op het gebied van wind op land, zonneparken en biomassa. In Nederland is Rabobank bovendien koploper in de financiering van aardwarmteprojecten.

Food & Agribusiness

De Rabobank is een van de meest ervaren dienstverleners in de Food & Agri sector wereldwijd. Met haar unieke kennis biedt Project Finance deze sector financiële oplossingen op maat. Voorbeelden zijn biomassacentrales, de productie van chemische producten uit plantaardige materialen, Food & Agri- en infrastructuur projecten.

Infrastructuur

Ook voegt de Rabobank waarde toe voor haar klanten in de infrastructuursector. Denk hierbij aan wegen en gebouwen (publiek-private samenwerking), olie- en gasopslag, telecom en FPSOs. Daarbij bundelt Project Finance alle kennis van het financieringsspectrum in nauwe samenwerking met de andere disciplines binnen de bank. Op deze manier bieden wij onze klanten dienstverlening van de hoogste kwaliteit.

Contact

Marijn Steegstra
Global Head Project Finance