5 Smart Farmers die innoveren voor de toekomst

Hoe de landbouw straks 9 miljard mensen kan voeden

Hoe voeden we in 2050 9 miljard monden? Het antwoord moet komen van de agrarische sector. Deze vijf vooruitstrevende boeren laten zien hoe zij met technische innovaties en duurzame landbouw het wereldvoedselprobleem helpen oplossen.

Denk je aan de toekomst, dan denk je aan een groeiende wereldbevolking en de vraag hoe al die mensen gevoed moeten gaan worden. In de Smart Farmer-serie belichten we boeren die op een slimme manier voedsel produceren, maar ook duurzaam omgaan met energie, afval en bodemgezondheid, en tegelijk een stabiele levering kunnen garanderen. Zij gebruiken big data om hun bedrijfsvoering effectiever te maken, maar vertrouwen ook op eeuwenoude, milieuvriendelijke landbouwtechnieken.

Je oogst wat je zaait. Deze boeren weten dat biodiversiteit en voedselverspilling net zoveel te maken hebben met het milieu en onze gezondheid, als met smart business. Zij werken aan een betere wereld én aan een zekere toekomst voor hun onderneming.

Varkenshouder en groene energieleverancier
Edwina Beveridge, Blantyre Farms, Australia

2200 varkens produceren veel broeikasgas. Maar volgens Edwina Beveridge is dit niet slecht voor het klimaat, maar juist goed. Een ondergrondse installatie op haar boerderij zet het methaan dat haar varkens uitstoten namelijk om in groene energie waarmee ze haar hele bedrijf van stroom voorziet. Ze produceert zelfs meer dan ze nodig heeft – de rest wordt afgegeven aan het elektriciteitsnet. “Het voelt goed dat mijn methaan het milieu niet langer belast,” vertelt Beveridge. De installatie levert behalve energie ook methaanvrije mest op. Dit is voeding voor de gewassen die de onderneemster verbouwt. Voedselresten gebruikt ze als varkensvoer. Daarmee is haar boerderij een schoolvoorbeeld van circulaire innovatie.

Chileense melkveehouder gebruikt natuurlijke bronnen
Cristian Swett, Manuka, Chile

“Je kunt een bedrijf alleen succesvol runnen als je oog hebt voor het milieu,” vindt Cristian Swett, ceo van Manuka, een zuivelproducent in Chili. De voormalige zalmkweker reisde naar Nieuw-Zeeland om meer over grasbeheer en graastechnieken te leren. Zijn kennis paste hij toe in Chili. Manuka is momenteel de grootste weidemelkproducent in Chili. Hij kiest voor duurzaamheid omdat het goed is voor het milieu, maar vooral omdat het een goed business model is. “Het is gewoon een kwestie van gezond verstand gebruiken. Ons bedrijf zal op lange termijn profiteren van de door ons gekozen koers.”

Precisielandbouw: minder mest, meer oogst
Derk Gesink, aardappelboer, Nederland & Denemarken

Derk Gesink gelooft heilig in ‘precisielandbouw’. De afgelopen vier jaar gebruikt hij drones en sensoren om data te verzamelen op zijn aardappelboerderij. Door de data te analyseren heeft hij zijn bedrijfsvoering kunnen verbeteren en is zijn productiviteit drastisch gestegen. Ook werkt hij veel duurzamer. “We gebruiken bijvoorbeeld veel minder mest,” licht hij toe. De data leerde hem waar mest toegevoegde waarde heeft en waar niet. “We bemesten nu nog alleen daar waar het écht verschil maakt,” aldus Gesink. Dat zijn pas slimme aardappelen!

Proefbedrijf herovert zilte grond
Marc van Rijsselberghe, Zilt Proefbedrijf Texel, Nederland

Wereldwijd is meer dan 1,5 miljard hectare grond te zout om er gewassen op te verbouwen. Klimaatverandering maakt het probleem van verzilting – het zoute zeewater rukt op – nog groter. Op Texel onderzoekt Marc van Rijsselberghe groenten en aardappels die goed gedijen in zoute omstandigheden. Hij deelt zijn bevindingen met boeren over de hele wereld. “Als onze gewassen ook levensvatbaar zijn in andere landen zou dat een doorbraak voor het wereldvoedselprobleem betekenen,” zegt Van Rijsselberghe. “Want miljoenen hectares verzilte grond kunnen dan (weer) geschikt worden voor landbouw.”

De boomgaard die een gemeenschap veranderde
Cristina Kress, Frutika, Paraguay

Toen de familie van Cristina Kress in 1977 een fruitbedrijf begon in Paraguay, lag die eenzaam en verlaten in de jungle. Sindsdien hebben Kress en haar familie het bedrijf uitgebouwd tot een bloeiend gemeenschap waar de lokale bevolking werk, huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs vindt. Kress produceert niet alleen biologisch fruit en vruchtensappen, ze heeft ook een visie op educatie en technologie. De leerlingen op de lokale school krijgen bijvoorbeeld lessen over techniek die in de landbouw wordt gebruikt. De school vormt de basis voor de nieuwe generatie ‘slimme boeren’.