Twente pakt food- en agri-innovaties regionaal aan

Twente Groeit is een publiek-private samenwerking tussen de agri-, food- en technologiesectoren in Oost-Nederland. Met als doel: samen zoeken naar verbindingen en ontdekken waar innovaties én winst gerealiseerd kunnen worden.

De eerste dialoogsessie vond onlangs plaats in Enschede, waar aan verschillende tafels uiteenlopende thema’s de revue passeerden. Zo’n 120 mensen deden mee, afkomstig uit tal van disciplines. Onder meer boeren, wetenschappers en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven deelden hun visie. Initiatiefnemers van Twente Groeit zijn onder andere Provincie Overijssel, land- en tuinbouworganisatie LTO-Nederland, Innofood – de netwerkorganisatie van voedingsmiddelenbedrijven in Oost-Nederland – en de Rabobank.

Multidisciplinair

Miriam Vollenbroek, hoogleraar technologie-ondersteunende zorg, noemt Twente Groeit een uniek initiatief dat moet uitgroeien tot een structurele, multidisciplinaire samenwerking. “We willen onderzoeken hoe wij agri, food en tech tot topgebieden van de regio Twente kunnen maken. En hoe we ons daarin kunnen onderscheiden. Als wetenschapper wil ik een bijdrage leveren aan het thema ‘gezondheid en technologie’. Het onderwijs kan daarin een belangrijke rol spelen door kennis bij studenten te brengen en hen als academische werkplaats te laten fungeren voor nieuwe ontwikkelingen.”

Hoe kijken we vanuit het gezondheidsdomein aan tegen deze samenwerking van diverse sectoren? Met name de voedingsmiddelenindustrie heeft een niet altijd even positieve impact op onze gezondheid, zegt Vollenbroek. “Dus valt daar nog veel winst te behalen. Door agri, food en tech slim te combineren, ben ik ervan overtuigd dat we daar nog een lans voor kunnen breken.”

Nieuwe technologieën

Laurens Oppers, directeur van business-developmentorganisatie LOBD, is al een tijdje in gesprek met de Rabobank om te kijken hoe de universiteiten Twente en Wageningen kunnen samenwerken met agrariërs. “Nieuwe technologieën, zoals sensortechnologie, kunnen bijdragen om de landbouw te optimaliseren en duurzamer te maken. Vanuit de Provincie Overijssel hebben we daar onderzoek naar gedaan. Wetenschappelijke kennis combineren met de praktijk van de landbouw, daar gaat het om. Op dat terrein valt veel progressie te boeken.”

“Wetenschap combineren met de landbouwpraktijk, dáár gaat het om”

- Laurens Oppers, LOBD

Uit het onderzoek kwam naar voren dat Twente over veel wetenschappelijke kennis beschikt. Oppers: “Die willen we binnen Twente Groeit gaan gebruiken in de agri- en foodsector. Mijn taak is om nu de universiteiten en ondernemers bij elkaar te brengen en te kijken of we een concreet product kunnen ontwikkelen. Ook de Rabobank is hierbij betrokken.”

Stakeholders samenbrengen

Evelien Bras is manager Business Acceleratie bij Novel-T, een van de initiatiefnemers van Twente Groeit. Een organisatie die talent, kennis, kapitaal, netwerk en infrastructuur verbindt en activeert, legt zij uit. “We zijn als aanjager van ondernemers in de regio Oost-Nederland betrokken bij Twente Groeit. We hebben veel ervaring in het ontwikkelen van businessmodellen en dat komt hier uitstekend van pas. De rol van Novel-T is met name die van procesbegeleider. Ook beschikken we over een groot netwerk rondom bestaande initiatieven in deze regio.”

De brainstormsessie eerder dit jaar bracht stakeholders bijeen, zegt Bras. “Met de bedoeling om met elkaar in gesprek te gaan en kennis en ervaringen uit te wisselen. De centrale vraag daarbij was: waar zou de regio Twente het meest bij gebaat zijn als je kijkt naar samenwerking op de verschillende gebieden? En welke projecten passen daarin? Daaruit is een aantal thema’s voortgekomen, zoals samenwerking met Duitsland. Maar ook integratie van de keten en het zichtbaarder maken van de verschillende sectoren in Twente. Hoe kun je jonge mensen enthousiasmeren om daar te gaan werken en innovaties adequaat in gang zetten?”

Vernieuwende initiatieven

Twente Groeit biedt volop kansen voor de regio Oost-Nederland, zegt Joep Kockmann, directievoorzitter van Rabobank Enschede-Haaksbergen. “Dat blijkt uit de bijeenkomst die we in april hebben gehouden. Het interessante daarvan was dat mensen met verschillende achtergronden met elkaar in gesprek gingen. Met als hamvraag: hoe ontwikkel je als agri, food en tech vernieuwende initiatieven en projecten?”

Een ‘uniek en kansrijk drieluik’ noemt hij het. “Het is de eerste keer dat deze verbinding tussen de drie sectoren in Twente wordt gelegd. Met name de combinatie vinden wij als Rabobank heel belangrijk, omdat die is gericht op toekomst en duurzaamheid. We treden daarin graag op als maatschappelijke verbinder. En Twente Groeit is bij uitstek geschikt om de regio Twente nog eens duidelijk op de kaart te zetten en te laten zien welke kwaliteiten we in huis hebben. Doorgaans zijn Twentenaren namelijk veel te bescheiden op dat gebied.”

Internationaal karakter

Kockmann voegt daar aan toe dat de Twentse samenwerking niet louter een regionaal karakter heeft. “We kijken als Rabobank juist ook over de Nederlandse grenzen heen. Het bedenken en ontwikkelen van ‘smart solutions’ op het gebied van agri, food en tech kan immers op veel meer plaatsen in de wereld leiden tot innovaties en winst. Dat past ook bij onze internationale strategie als Rabobank en daar maken wij ons sterk voor.”

“Twente Groeit zal de komende maanden moeten uitgroeien tot nog meer concrete projecten”, zegt Kockmann. “Ideeën worden nu verder uitgewerkt en eind dit jaar staat een vervolgbijeenkomst gepland.”