Landbouw en chemie trekken samen op tegen afvalberg

Grote landbouw- chemie- retail- en verpakkingsbedrijven zochten elkaar half november op tijdens het vierde Agri meets Chemicals (AmC) event, om te praten over kansen die samenwerking tussen sectoren biedt.

From Waste to Taste was het thema van deze editie van Agri meets Chemicals (AmC), die dit jaar plaatsvond in Rotterdam. Sinds 2014 organiseren Rabobank en Deloitte jaarlijks dit event voor grote klanten uit de landbouw- chemische en verpakkingsindustrie. Door een brede discussie te voeren, kan samen gezocht worden naar oplossingen voor verduurzaming van de verpakkingsketen.
Toonaangevende bedrijven die stappen op dit gebied willen zetten, kunnen hier op een laagdrempelige manier met elkaar van gedachten wisselen over waar zij in praktijk tegenaan lopen. En ter plekke met elkaar zoeken naar manieren om problemen aan te pakken.

Intieme setting met veel interactie

Jerome Peribere, CEO van verpakkingsbedrijf Sealed Air, benadrukte tijdens zijn presentatie het belang van het thema van dit jaar: “Als voedselverspilling een land zou zijn, zou het na de VS en China het grootste land zijn. Op het event waren zo’n zestig afgevaardigden van grote bedrijven uit de toeleveringsketen aanwezig, zoals Cargill, SuikerUnie, Danish Crown, Picnic, BillerudKorsnäs, BA Glass, SABIC en Port of Rotterdam.

Holistische aanpak nodig

Veel grote bedrijven zien dat hun ecologische voetafdruk onhoudbaar wordt. Chemische bedrijven zijn naarstig op zoek naar alternatieven voor fossiele brandstoffen. Ook food & agribedrijven en verpakkingsbedrijven willen verduurzamen; zij willen bijvoorbeeld de CO2-uitstoot van hun verpakkingsactiviteiten omlaag brengen of de hoeveelheid verpakkingsmaterialen verminderen, maar ervaren dat de uitdagingen te groot zijn om alleen op te lossen.
Tijdens AmC werd duidelijk dat er niet één specifieke oplossing is. Biobased producten zijn misschien een duurzaam alternatief, maar niet op grote schaal voorhanden. Ook zijn ze niet geschikt voor elk soort toepassing en bovendien nog steeds duurder dan plastic op basis van fossiele grondstof. Met betere verpakkingen kan de houdbaarheid van producten worden verlengd, wat leidt tot minder voedselverspilling. Maar die verpakkingen zorgen ook weer voor extra afval. Het ontwikkelen van oplossingen vraagt om een holistische benadering en gecoördineerde inspanning van de verschillende partijen in de agriculturele, voedings- en retailsector, de (bio)chemische en verpakkingsindustrie en de overheid.

“Goed bestede tijd”

De aanwezigen noemden deze editie van Agri meets Chemicals inspirerend en vonden dat het event uitnodigde tot interactie en het leggen van verbindingen.
Dit jaar was gekozen voor een kleinschaliger opzet dan voorgaande jaren. Door de intieme setting met ronde tafels, stemrondes en presentaties in TED-stijl zonder podium, konden de aanwezigen makkelijker en sneller in gesprek gaan met elkaar.
Zo zijn een innovatief verpakkingsbedrijf, een retailer en een zuivelbedrijf inmiddels aan het kijken hoe zij samen een milieuvriendelijker verpakking kunnen ontwikkelen die tevens bijdraagt aan vermindering van verpakkingsmateriaal en voedselverspilling.
“Zeer goed bestede tijd”, vond Jerome Peribere van Sealed Air het. “Deze bijeenkomst stelde bedrijven die het probleem van voedselverspilling en verpakkingsafval willen aanpakken in de gelegenheid om samen een coalitie te vormen. Rob Beekers van Cargill liet weten: “Wat een event als dit waardevol maakt, is dat de Rabobank en Deloitte spelers binnen specifieke waardeketens bij elkaar brengen, zodat zij op een holistische manier kunnen kijken naar de kansen en uitdagingen in deze keten. Daarmee bevorderen ze een discussie die gaat over wat wél mogelijk is, in plaats van over wat niet.”

Learnings

Waar zowel de zes sprekers als de andere aanwezigen het over eens waren, is dat er meer samenwerking nodig is binnen en tussen ketens om tot oplossingen te komen. Ook met concurrenten. Ook kwam duidelijk naar voren dat educatie van de consument een vereiste is. Een discussiepunt was de aanjagersrol van toonaangevende bedrijven. Moeten zij de lead moeten nemen in innovatie en educatie, of is het beter om de regelgeving van de overheid te volgen? En kan een samenwerking tussen start-ups, multinationals, mkb en overheid wellicht tot meer resultaten leidt. De conclusie na deze discussie was dat bedrijven het verschil kunnen maken bij het werken aan een betere wereld.

Bekijk het videoverslag van de vierde editie van Agri meets chemicals.