Boer-tot-bord-brainstorm over Fries voedselvraagstuk

Rabo Food Forward trapt af

In 2050 moeten er ruim 9 miljard monden worden gevoed. Hoe kan dat zo duurzaam mogelijk? Tijdens Rabo Food Forward zoeken ondernemers, consumenten, overheid en partners uit één provincie naar het antwoord. Kring Friesland was als eerste aan de beurt.

Rabobanks rondreizende Brasserie 2050 streek op 17 april neer in het Friese Jirnsum, naast een wei vol koeien. Binnen in de tent met vijftien tafels is een diverse groep mensen samengekomen: van boeren, bankiers en toeleveranciers tot producenten en consumenten. Allemaal uit Friesland, want de oplossing voor de wereldvoedselproblematiek begint lokaal.

Aan de slag met uitdagingen

De wereldbevolking duurzaam voeden is alleen mogelijk als de voedselproductie wordt ingericht met minimale ecologische impact. Kortom, ecologie en economie moeten samenkomen. De Rabobank ziet dat dit mogelijk is, op voorwaarde dat alle partijen in de food- en agriketen samenwerken. Van producent tot en met consument. “Als bank gespecialiseerd in de food- en agrisector weten we ook dat samenwerking alleen mogelijk is als iedereen weet wat de uitdagingen in de sector zijn”, aldus Rogier Aalders van RaboResearch. “Met de regioscan voorzien we alle partijen in de keten van cijfers en feiten, plus een overzicht van de belangrijkste vragen en uitdagingen. Dat maakt het praten over oplossingen makkelijker.”

Uitdagingen voor het boerenbedrijf

“Voor Friesland hebben we onderzocht waar de food- en agriketen te verduurzamen is en waar daarvoor de grootste uitdagingen liggen”, legt Rabobank-analist Food & Agri Lambert van Horen uit. “Ten eerste is de leefbaarheid van het Friese platteland een aandachtspunt. Het aantal boerenbedrijven neemt af, er zijn veel gezinsbedrijven die niet financieel duurzaam zijn en de jeugd trekt naar de steden. Ook is er het risico op krimp van de melkproductie, de belangrijkste landbouwactiviteit in Friesland. Elke Friese boer levert drie banen op verderop in de keten. Krimp heeft dus impact, niet alleen in Friesland, maar ook daarbuiten.”

De plaatselijke afdelingen van Rabobank spelen een belangrijke rol in het streven naar kringlooplandbouw. “Als grootste agri- en foodbank kennen wij veel partijen die over het voedselvraagstuk mee kunnen denken”, legt Audrey Antuma, directievoorzitter van Rabobank Heerenveen, uit. “We zien het als onze taak die partijen bij elkaar te brengen om tot oplossingen te komen.” Aan de hand van de regioscan food kregen de aanwezigen in Jirnsum te horen wat Frieslands grootste uitdagingen zijn waar een ieder zijn of haar bijdrage aan moet leveren: van de melkveehouder die op zoek is naar een betere relatie met de consument tot de café-eigenaar die voedselverspilling tegengaat en de verpakker van vlees die duurzamer wil werken. Hoe? Aan de vijftien tafels vliegen de vragen over en weer. Tussen de gangen duurzaam eten door – van een salade nicoise met Friese aardappel tot een crème brûlée van lokale melk – brainstormen de tafelgenoten over oplossingen. Gasten een doggy bag meegeven? Meer in papier verpakken? Contact met de consument zoeken via sociale media? Influencer en Rabo Food Forward-partner Rens Kroes schuift aan om over de rol van social media mee te denken. Kroes: “Ik ben er vanavond van overtuigd geraakt dat het belangrijk is dat consumenten beter moeten weten waar hun eten vandaan komt. Boeren moeten daarom wat mij betreft meer gehoor krijgen bij de consument. Ik denk dat ik daaraan kan bijdragen door mijn volgers via sociale media hier bij te betrekken.”

“Consumenten moeten beter weten waar hun eten vandaan komt”

- Rens Kroes, Food influencer

Tijd voor actie

Na de crème brûlée bedenkt elke tafel een krantenkop voor over vijf jaar. De aanwezigen, die normaliter niet snel met elkaar om tafel zouden gaan zitten, hebben nu een gezamenlijk vergezicht: een duurzamere voedselvoorziening. En daar gaan ze vorm aan geven. De eerste samenwerkingsverbanden zijn gesmeed. Het vervolg bestaat uit de Food Forward Track; een vier maanden durend programma waarin ondernemers, consumenten, beleidsmakers, Rabobankers en andere belanghebbenden uit de gehele voedselketen onder begeleiding werken aan het oplossen van de vraagstukken die tijdens Rabo Food Forward aan bod kwamen.

Tegen 2020 hebben alle veertien Rabobank-kringen een Food Forward-event gehad. Uit elke bijeenkomst start een Food Forward Track om zo concrete plannen voor een duurzamere voedselvoorziening te smeden.