De weg naar duurzame palmolie

Hoe staat de Rabobank tegenover palmolieproductie?

Bas Rüter, directeur Duurzaamheid, reageert op de controverse rondom de financiering van palmolieproducenten en legt uit hoe de Rabobank samen met partners actief werkt aan het voorkomen van misstanden en het verduurzamen van de markt.


Enkele quotes uit de video:

“Wij financieren alléén bedrijven die lid zijn van de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO).”

“Tachtig procent van de palmolie wordt niet door ons gefinancierd, omdat die bedrijven niet aan de duurzame eisen voldoen.”

“In de RSPO werken we samen met het WNF, Oxfam Novib en bedrijven, om die markt de goede kant op te bewegen.”

“Palmolie heeft veel voordelen, míts je ervoor zorgt dat het op een duurzame manier geproduceerd wordt.”

Voor een uitgebreidere visie van de Rabobank op palmolie, zie:
Palmolie, sector op weg naar verduurzaming