Vraag naar avocado’s en bessen stijgt wereldwijd

World Fruit Map 2018 brengt trends in kaart

De consumptie van ‘superfruits’ als avocado’s en blauwe bessen is de laatste jaren sterk toegenomen. Ook de vraag naar diepvriesfruit stijgt. Wat voor impact heeft dit op onze wereldwijde voedselvoorziening? En kan de productie de vraag bijhouden?

world vegetable map

De World Fruit Map 2018 laat onder meer goed zien welke impact de toegenomen populariteit van avocado’s en bessen heeft op de internationale handel.

Cindy van Rijswick, Analyst Fruit and Vegetables bij de Rabobank: “ In het afgelopen decennium is de handel in avocado’s met ruim 12% per jaar toegenomen. Dat is veel sneller dan de productie, die met bijna 5% toenam.”

Most instagrammed food

Hoewel er geen harde cijfers over bekend zijn, denkt Van Rijswick dat de vele aandacht voor de avocado wel echt bijgedragen heeft aan de populariteit ervan. “Avocado staat in de top 20 van most instagrammed food, tussen veelgegeten producten als pizza’s, burgers en sushi. Wat behalve het fotogenieke, veelzijdige en gezonde karakter zeker zo belangrijk is geweest voor de stijgende populariteit van avocado’s, is het feit dat er kwalitatief goede, eetrijpe avocado’s op de markt zijn gekomen”, aldus van Rijswick.

Avocado’s zijn niet alleen in Westerse landen steeds populairder, ook in opkomende markten begint men de avocado te ontdekken. Zo importeerde China in 2013 nog maar 1,5 miljoen kilo avocado’s. In 2015 was dat al ruim 25 miljoen en in 2017 bijna 30 miljoen kilo.

Verduurzaming van de productie

Met name milieuorganisaties wijzen op de negatieve impact van de avocado-hype: het gebruik van grote hoeveelheden water en chemische landbouwmiddelen bij de teelt, ontbossing en de negatieve impact van het verpakken en vervoeren van al die avocado’s naar andere landen.

“In principe zijn er voldoende watervoorraden in exportlanden als Peru en Chili, door bijvoorbeeld de aanwezigheid van het Andesgebergte”, zegt van Rijswick. “Het is zaak om het water zo efficiënt mogelijk naar de juiste locaties te krijgen en te gebruiken. In de huidige opgaande markt, waarin de afgelopen jaren gemiddeld genomen goede prijzen zijn betaald, zou er ruimte moeten zijn bij bedrijven om te investeren in een verdere verduurzaming van de productie. Behalve goede irrigatiesystemen kan er ook door ontwikkeling van betere rassen, die minder water verbruiken, en andere productiemethodes verder verduurzaamd worden.”

Blauwe bessen en diepvriesfruit

De World Fruit Map 2018 laat ook zien dat de vraag naar blauwe bessen en diepvriesfruit sterk is gestegen. De handel in blauwe bessen groeide met 11% per jaar in het afgelopen decennium. De wereldwijde vraag naar diepvriesfruit steeg in deze periode met 5% per jaar. Van Rijswick: “De populariteit van bessen heeft in grote mate bijgedragen aan de groeiende populariteit van bevroren fruit. Het lijkt erop dat een grotere consumptie van vers fruit niet ten koste is gegaan van diepvries of vice versa, maar dat het elkaar juist versterkt. Mensen gebruiken deze producen in toenemende mate in bijvoorbeeld yoghurt of smoothies en hebben ontdekt dat bevroren bessen een handig alternatief zijn. Hetzelfde geldt voor avocado en mango, die zien we nu ook in toenemende mate in het vriesvak.”

Toenemend tekort aan fruitplukkers

Nieuwe teeltsystemen zorgen voor steeds hogere opbrengsten en minder gebruik van resources. Als voorbeeld noemt van Rijswick de aardbei, die steeds vaker op stellingen met een overkapping wordt geteeld in plaats van in de volle grond. Hierdoor is het gebruik van hulpstoffen veel efficiënter, kunnen arbeidskosten dalen en arbeidsomstandigheden verbeteren. Vooral dat laatste is belangrijk, want wereldwijd dreigt een tekort aan arbeidskrachten voor de fruitoogst.

“Fruitplukkers zijn steeds moeilijker te vinden, zeker als het tijdelijk werk betreft”, zegt Van Rijswick. “Dit geldt niet alleen voor de VS en Europa, maar ook al in een aantal regio’s binnen bijvoorbeeld Zuid-Amerika. Door systemen te ontwikkelen waarbij het werk minder zwaar wordt, bespaart de teler kosten en heeft de oogstmedewerker prettigere omstandigheden. Een volgende stap is oogsten middels een machine of robot. Voor blauwe bessen zijn er bijvoorbeeld wel oogstmachines, maar de bessen die met z’n machine geoogst worden zijn niet van voldoende kwaliteit om verkocht te worden voor verse consumptie. Ook worden er momenteel robots ontwikkeld om bijvoorbeeld aardbeien te plukken. Ik verwacht dat die binnen enkele jaren operationeel zullen worden.”

“Het tekort aan fruitplukkers wordt een steeds groter probleem”

- Cindy van Rijswick, Analist Fruit, Vegetables, Floriculture bij de Rabobank

Een andere uitdaging voor de fruitsector blijven ziektes en wispelturige weersomstandigheden, die volgens van Rijswick eerder erger toe- dan afnemen. “Ik heb er vertrouwen in dat de fruitsector manieren vindt om hiermee om te gaan. Dit vergt echter investeringen in overkappingen, automatisering, enzovoort. Daar komt ook het belang van een sterke financiële positie of goede bank om de hoek kijken. De beschikbaarheid van krediet is vooral in veel ontwikkelingslanden een groot probleem. Ook stabiele opbrengsten zijn een uitdaging. Veel fruit wordt nog verhandeld via dag- of weekhandel, waar de prijzen ontzettend kunnen schommelen. Ik juich daarom ook toe dat er in de fruitketen meer lange termijn prijsafspraken worden gemaakt.”