Samenwerking maakt Braziliaanse boer zelfredzamer

Rabobank Foundation en Confederatie Sicredi willen in Brazilië gaan samenwerken aan een aantal projecten binnen het Kickstart Earth-programma van de Rabobank. Deze maand ondertekenden zij hiervoor een Letter of Intent.

Earth is een van de vier thema’s van het Kickstart Food-programma, waarmee de Rabobank de transitie naar duurzame voedselproductie wil versnellen. In het kader van het thema Earth probeert Rabobank Foundation partijen aan elkaar te knopen die elkaars kwaliteiten kunnen versterken. De Letter of Intent die Pierre van Hedel, directeur Rabobank Foundation, en Joao Francisco Tavares, ceo van de Confederatie Sicredi, eerder deze maand ondertekenden, is hier een voorbeeld van.

Verbeteren positie kleine boeren

De relatie tussen de Rabobank en het Braziliaanse coöperatieve systeem Sicredi bestaat al langer: Rabobank heeft een minderheidsaandeel van 23% in Banco Sicredi. Dat is een onderdeel van een systeem van 116 aangesloten coöperaties, die georganiseerd zijn in vijf centrales. Pierre van Hedel, directeur van Rabobank Foundation, zag ook mogelijkheden voor samenwerking tussen Sicredi en Rabobank Foundation. “Wij richten ons vooral op kleine boeren, Sicredi bedient het middensegment. Toch heb ik gevraagd of zij met ons willen samenwerken om de positie van kleine boeren te verbeteren en om hen te helpen meer en duurzamer te produceren. Het contact was gauw gelegd met Danny van Det, die namens Rabo Development in de directie zit van Banco Sicredi. Hij wist Sicredi enthousiast te maken om mee te doen aan het Kickstart Earth programma.”

Technische assistentie voor zuivelcoöperaties

Rabobank Foundation en het Braziliaanse coöperatieve systeem, vertegenwoordigd door de Centrale Centro Norte, gaan om te beginnen samen drie zuivelcoöperaties ondersteunen. Dat doen zij onder meer met technische assistentie, zodat de boeren de melkproductie per koe kunnen verhogen. Van Hedel: “Daarnaast willen we de boeren leren om meer circulair te werken. De mest, die nu nog vaak ongebruikt blijft, kan bijvoorbeeld gebruikt worden om het land vruchtbaarder te maken of als grondstof dienen voor gasproductie.”
Op dit moment wordt nog veel melk weggegooid omdat goede koeling ontbreekt. Daarom wil Rabobank Foundation een lening verschaffen voor een koeltank, die de boeren van de coöperatie gezamenlijk kunnen gebruiken. Door de boeren zelfredzaam te maken, wordt voorkomen dat ze zich gaan bezighouden met de teelt van soja. Soja levert op korte termijn een goed rendement, maar voor de verbouw moeten stukken land worden platgebrand. “Grootschalig platbranden is een groot probleem in Brazilië”, aldus Pierre van Hedel.

“We willen boeren onder meer leren om meer circulair te werken”

- Pierre van Hedel, Directeur Rabobank Foundation

Beproefde methode

Rabobank Foundation ondersteunt kleine boeren in ontwikkelingslanden met geld, kennis en toegang tot netwerken, net zoals Rabobank zelf dat in binnen- en buitenland doet voor haar bancaire klanten. In Afrika zijn met behulp van deze beproefde methode al veel successen geboekt, “In Kenia hebben wij groentetelers voorzien van beter zaaigoed en we hebben ze samen met FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, geleerd om het land efficiënter en duurzamer te bewerken. Bovendien hebben we ondersteund bij het opzetten van een coöperatie en we hebben een relatie tot stand gebracht met de supermarkten in Nairobi. De kleine boeren zijn nu in staat om gezamenlijk gegarandeerde leveringen aan de supermarkten te doen.

Vervolgstappen

In Brazilië zijn inmiddels drie zuivelcoöperaties benoemd die voor ondersteuning in aanmerking komen. In januari volgt uitwerking van het verdere programma. Pierre van Hedel: “Wat we nu doen in Brazilië, deed de Rabobank vroeger al in de Peel of in de Kempen. Ik noem Rabobank Foundation dan ook wel : de ‘Rabobank op herhaling’.”