F&A Next 2018 in teken van robotics

Robotics en corporate innovation staan centraal op F&A Next 2018, hét evenement over vernieuwing in de food- en agrisector. F&A Next brengt large corporates die willen innoveren samen met startups die financiering, advies en afnemers nodig hebben.

Op 30 en 31 mei vindt op de Wageningen Campus de derde editie van F&A Next plaats. Startups, investeerders en beslissers van grote bedrijven ontmoeten elkaar tijdens een programma vol kennisuitwisseling, discussies en showcases van de meest innovatieve startups. Jeroen Leffelaar, bij Rabobank verantwoordelijk voor F&A innovation, is een van de organisatoren.

Wat zijn de grootste beloften van robotics voor F&A?

“Robotics gaan een belangrijke rol spelen bij een duurzame verhoging van de productie en afvalvermindering. Robotic farming zal een vlucht nemen met robots die kunnen meten en handelen op plantniveau. Dat laatste betekent dat ze bij de bladpluk en de oogst handenarbeid kunnen vervangen. Deze geavanceerde robots maken het mogelijk om autonoom te zaaien, onkruid te bestrijden en te oogsten op basis van data.”

“Robotics dragen bij aan productieverhoging en afvalvermindering”

- Jeroen Leffelaar, Managing Director, Food & Agri Innovation bij Rabobank

Worden robots nu al ingezet?

“Melkrobots zijn in Westerse landen bijna vanzelfsprekend en je ziet daar ook al veel meet- en klimaatbeheersingsinstrumenten in de tuinbouw. Robots worden er ook al ingezet voor onkruidbestrijding en het plukken van rijpe vruchten. Om de beschikbare technologieën ook in andere landen te benutten, moeten deze aangepast worden aan lokale klimaat- en marktomstandigheden. Denk aan zaken als de uitbreiding van gewassimulatiemodellen en de verbetering van kasklimaatmodellen. Daarnaast moeten de kennis en kunde van de lokale telers en toeleveranciers verder worden ontwikkeld.”

Boeren moeten zelf ook innoveren?

“Voor optimale resultaten moeten boeren niet alleen nieuwe kennis verwerven, maar ook kennis met elkaar delen. Stel, dat de ene boer productiever is dan de andere, dan is het interessant om uit te zoeken waarin hun aanpak verschilt. In toenemende mate zijn (satelliet)data beschikbaar voor het monitoren van de groei van gewassen, de grondkwaliteit en het weer. Deze agrarische data zullen de komende jaren steeds meer gebruikt worden: bij de productie maar ook als grondslag voor financiering. Om de toegang tot deze informatie voor boeren mondiaal te verbeteren, hebben wij als Rabobank het platform globalfarmers.com opgezet. We merken dat boeren vooralsnog terughoudend zijn met het gebruik van data. Ook zijn ze niet zo scheutig met het zelf delen van informatie. Dat is jammer, want ze kunnen niets met elkaars land maar des te meer met elkaars kennis.”

“Agrarische data dienen steeds meer als basis voor financiering”

- Jeroen Leffelaar, Managing Director, Food & Agri Innovation bij Rabobank

Wat betekent innoveren voor large corporates?

“Om in de toekomst relevant te blijven, is het voor grote bedrijven in Food & Agri essentieel dat ze innoveren: verder ontwikkelen van het bestaande is niet langer voldoende. Maar disruptive innovation zal vrijwel nooit vanuit die grote bedrijven zelf komen. Startups en venture capital kun je in dit verband beschouwen als externe R&D voor grote bedrijven. Corporates onderschrijven dit in toenemende mate en gaan op verschillende wijze te werk: overname van startups, samenwerking of corporate venturing waarbij de onderneming zelf de rol van venture capitalist op zich neemt. Rabobank kan hierbij een verbindende rol spelen, kijk bijvoorbeeld maar eens op www.terraaccelerator.com.”

Wat is het belang van Rabobank?

“We zijn een financiële instelling en we zijn gespecialiseerd in Food & Agri. Maar er is méér. We willen graag een bijdrage leveren aan de oplossing van het voedselprobleem in de wereld: growing a better world together. Innovatie is cruciaal, daarom stellen we kennis en netwerken ter beschikking. Daarnaast heeft innovatie ook kapitaal nodig en daarom zijn we een financier voor de hele waardeketen: van kleine boer tot Nestlé.”