Financiële ondersteuning voor 80.000 klanten en een nettowinst van 227 miljoen euro

In het eerste halfjaar van 2020 had COVID-19 grote invloed op Rabobank en haar klanten. We hebben tijdelijke financiële ondersteuning geboden aan in totaal ongeveer 80.000 klanten (7.500 particuliere klanten en 72.500 zakelijke klanten). Rabobank behoudt een sterke kapitaals- en liquiditeitspositie en realiseerde een nettowinst van EUR 227 miljoen.

‘Zo’n snelle verandering van de omstandigheden als afgelopen halfjaar door COVID-19 hebben we niet eerder gezien. De impact is enorm. Er is bovenal sprake van een gezondheidscrisis die wereldwijd groot leed heeft veroorzaakt en dat tot op de dag van vandaag nog steeds doet. De economie wordt hard geraakt. Onze klanten en onze collega’s hebben allen te kampen met de vele, soms ingrijpende consequenties van het coronavirus. Bovendien is de pandemie nog niet voorbij.

Dankzij de consistente uitvoering van onze strategie stonden we er goed voor toen het virus uitbrak. Onze sterke buffers zorgden voor een goede uitgangspositie om deze moeilijke periode te overbruggen en om zowel onze klanten als de economie te ondersteunen. We hebben ons in een korte tijd kunnen aanpassen aan de nieuwe realiteit, waarbij de dienstverlening aan onze klanten gewoon door ging, veelal digitaal. Daarnaast hebben we onze klanten tijdelijk financiële verlichting kunnen bieden door bijvoorbeeld een betaalpauze voor hypotheektermijnen of aflossingen van leningen en geen gedwongen woningverkopen als gevolg van achterstanden. Ook wordt onze IBAN-naamcheck service SurePay (Rabo Moonshot venture) gebruikt door de Nederlandse en Britse overheid om te verifiëren dat COVID-19 betalingen worden gedistribueerd naar de juiste begunstigden.

Financiële prestatie

De nettowinst over het eerste halfjaar van 2020 bedraagt EUR 227 miljoen. Het in vergelijking met het eerste halfjaar van 2019 lagere resultaat is voornamelijk toe te schrijven aan de impact van COVID-19. Ook de aanhoudende lage renteomgeving is van invloed geweest. De effecten van de coronacrisis zijn vooral zichtbaar in de significant hogere toevoeging aan de kredietvoorzieningen. Deze zijn toegenomen tot EUR 1,442 (in de eerste helft van 2019: 440) miljoen, wat overeenkomt met 69 basispunten (in de eerste helft van 2019: 23) van de gemiddelde leningportefeuille.  

Met EUR 415,4 miljard bleef de leningenportefeuille relatief stabiel. Als gevolg van onze strategische focus is de leningenportefeuille in Food & Agri-sector toegenomen tot EUR 108,3 miljard, een stijging van EUR 1,1 miljard. Met een aandeel van 22% blijft Rabobank marktleider in de Nederlandse hypothekenmarkt.

De kapitaalpositie van Rabobank is robuust gebleven. De common equity tier 1 (CET 1) ratio is gestegen tot 16,6% en ligt daarmee ruim boven het door de toezichthouders vereiste niveau en boven de eigen doelstelling van minimaal 14%. Wederom is bewezen dat Rabobank in turbulente omstandigheden uitstekende toegang houdt tot de geld- en kapitaalmarkt, onder andere door het doen van een aantal fundingtransacties in verschillende vormen en valuta’s. Het rendement op het eigen vermogen bedroeg 1,1% (5,9% in de eerste helft van 2019).

Vooruitblik

Onzekerheid voert de boventoon, vooral vanwege de onduidelijkheid over de duur en het verdere verloop van de pandemie en over de maatregelen om het virus te bedwingen. Conform onze missie Growing a better world together blijven wij ons inspannen om onze klanten door de crisis te loodsen. De ruimhartige maatregelen van de overheid en onze eigen initiatieven om klanten te ondersteunen zullen echter niet voor iedereen toereikend zijn. Ook wij gaan de impact van COVID-19 terugzien in de resultaten over geheel 2020. Onze scherpe focus op beperking van onze kosten blijft hoog. Wij zullen de kern van ons bankbedrijf blijven versterken, gedreven door onze duidelijke missie en strategische agenda. Als coöperatieve bank blijven wij onze klanten diensten aanbieden die ook bijdragen aan wereldwijde transities.


Lees voor een uitgebreidere toelichting op de halfjaarcijfers 2020 het persbericht.

Over de halfjaarcijfers