Impact-investeren: beleggen in een betere wereld

Food- en agri-investeerders mikken op maatschappelijke impact

In vermogende kringen groeit de aandacht voor impact-investeringen; beleggingen die het verschil kunnen maken in de maatschappij. Drie investeerders in voedsel en landbouwtechnologie delen hun visie.

In de VS zit meer dan een kwart van al het belegde geld in bedrijven en organisaties die sociaal-maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen. Dat bleek uit het tweejaarlijkse US SIF Report over duurzame en verantwoorde impact-investeringstrends, dat verscheen in oktober 2018. Het gaat hierbij om zo’n 12 biljoen Amerikaanse dollar, een indrukwekkend bedrag dat toont hoe vanzelfsprekend impact-investeren inmiddels is. Bovendien zien steeds meer beleggers voedsel en landbouw als dé sector die het verschil kan maken met concrete, tastbare effecten.

Uit het AgFunder-rapport van 2017 blijkt dat de investeringen in de voedsel- en landbouwsector tussen 2010 en 2017 vertwintigvoudigd zijn. In 2017 waren de investeringen in die sector al opgelopen tot meer dan 10 miljard dollar. Er worden enorme sommen geld geïnvesteerd in voedsel- en landbouwbedrijven die de status quo willen veranderen – en daarmee dus de manier waarop we ons voedsel verbouwen, verwerken, verdelen, verkopen en consumeren.

“Bijna alle investeringen in food en agri zijn ‘impact-investeringen’”

- Jaleh Daie, AgriFood Tech

Meer dan een modewoord

Volgens Jaleh Daie, voorzitter van AgriFood Tech, Band of Angels en managing partner van Aurora Equity, is ‘impact investing’ te veel een modewoord geworden. “Bijna alle investeringen in voedsel en landbouw zijn impactinvesteringen”, zegt zij. “Voedsel is een primaire levensbehoefte, dus elke verbetering die we aanbrengen op dat vlak verhoogt de levenskwaliteit. Ik denk dat het te veel als trend wordt gezien omdat het voor veel investeerders onontgonnen terrein is.”

De carrière van Daie speelt zich volledig af in de food- en agri-sector. Haar ervaringen op dit vlak hebben ook haar kijk op investeringen gevormd. “We hebben diepgaande expertise in ons vakgebied. Zo’n twintig jaar geleden begonnen we te investeren in voedsel- en landbouwtechnologieën – ver voordat het de tendens werd. Daardoor kennen we de waarde van de sector als geen ander. Voedsel en landbouw zijn geen sociale media- of dotcom-bedrijven. De food- en agri-industrie heeft behoefte aan haar eigen expertise en sectorspecifieke waardering.”

“Voedsel en landbouw zijn geen sociale media- of dotcom-bedrijven”

- Jaleh Daie, AgriFood Tech

Investeren in een bedrijf dat daadwerkelijk verschil maakt, kan zeker financiële voordelen opleveren. Daie: “We willen iets goeds doen om het welzijn van mensen en de planeet te verbeteren, maar we willen tegelijkertijd een aantrekkelijke opbrengst. Zo investeerden we in een bedrijf dat een manier heeft ontwikkeld om moeilijk verkrijgbare ingrediënten te produceren. Ze leveren bijvoorbeeld natuurlijke insecticiden, maar ook een ingrediënt als vanille dat ze via vergisting laten groeien. Dat verlicht de druk op de vanilleproducenten in Madagascar. Het bedrijf werd onlangs overgenomen door het Zwitserse biotechbedrijf Evolva.”

Tijd voor actie

Ook Severine Balick, managing director van het Londense Matador Ventures, ziet veel potentie in investeringen die de maatschappij positief kunnen veranderen. Met haar werk ondersteunt ze de transitie van het voedselsysteem en streeft ze naar een transparanter, duurzamer model. Balick: “We hebben geen ‘Planeet B’, dus we moeten nu actie ondernemen om wereldwijde problemen aan te pakken en de gezondheid en het welzijn van onze aarde, de bodem, dieren en boeren te verbeteren. Impactinvesteringen geven ons krachtige instrumenten om samen met academici, politici, investeerders en non-profitorganisaties ons verstoorde voedselsysteem opnieuw vorm te geven en innovatieve ideeën, technologieën en ondernemers in de food- en agri-sector te ondersteunen.”

“We moeten nu actie ondernemen, we hebben geen ‘Planeet B’”

- Severine Balick, Matador Ventures

Balick gelooft dat we, door het creëren van meer bewustzijn rondom deze beleggingsmogelijkheden en het bevorderen van de samenwerking, een rechtvaardiger voedselsysteem kunnen bereiken waarin consumenten en boeren meer voor het zeggen hebben. Ze denkt dat de tijd rijp is voor grotere, belangwekkende investeringen in food en agri. “We kunnen onze ogen niet langer sluiten voor de hiaten in ons voedselsysteem”, vervolgt ze. “En er zijn op dit moment krachtige macrofactoren die, in combinatie met sociologische en culturele trends, voedsel en landbouw een aantrekkelijk investeringsdoel maken voor beleggers.”

“Dit is het moment om te investeren: consumenten verlangen naar transparantie en willen beter voedsel met minder negatieve impact op de planeet. Tegelijkertijd dalen de kosten voor technologie, waardoor het internet der dingen, kunstmatige intelligentie, ‘machine learning’ en automatisering binnen handbereik zijn. Met deze technieken kunnen we betere en goedkopere oplossingen bieden en de manier waarop we voedsel produceren, verdelen en consumeren compleet veranderen.”

Netwerksupport

Het Rabobank Food en Agriculture Innovation Fund (RFAIF) richt zich op jonge, innovatieve bedrijven die waarde toevoegen aan de food- en agri-keten. Directeur Richard O’Gorman gelooft dat toegevoegde waarde per definitie impact heeft: “Ik ben er heilig van overtuigd dat innovatieve bedrijven die solide waardeproposities kunnen leveren binnen de voedsel- en landbouwketen en ook nog een goed opgezet bedrijfs- en uitvoeringsmodel hebben, in belangrijke mate succes boeken. We investeren vooral in bedrijven die het grotere geheel in ogenschouw nemen bij de oplossingen die ze bieden aan de food- en agri-gemeenschap (boeren, producenten, distributeurs, retailers). Als zo’n bedrijf deze oplossingen volgens plan implementeert, zal het bedrijf groeien en zowel impact hebben als opbrengst opleveren. Die twee gaan hand in hand.”

“Impact en opbrengst gaan hand in hand”

- Richard O’Gorman, Rabobank

RFAIF werkt samen met jonge bedrijven die die ook veel profijt kunnen hebben van het advies, de expertise en het internationale bereik van de Rabobank. “De manier waarop wij impact creëren is niet alleen door geld te investeren, maar ook door start-ups toegang te verlenen tot ons netwerk en onze kennis,” aldus O’Gorman. “In dat opzicht is een bedrijf dat enkel financiering nodig heeft niet de juiste match voor ons. We werken nauw samen met de bedrijven waar we in investeren en geven ze optimale toegang tot onze middelen. We willen ze de beste kansen geven om positieve verandering te creëren in het voedsel- en landbouwsysteem.”

Duurzamer en winstgevender

Alle drie durfkapitalisten geloven in het belang van investeren in voedsel en landbouw. “Sommige technologieën zijn geen lang leven beschoren”, zegt Daie. “Niemand huurt tegenwoordig nog een video, maar we kijken nog steeds naar films. Voedsel is en blijft voedsel; er is geen vervanging. Maar ook daar kunnen we vooruitgang boeken, door een verouderd systeem te ontkrachten en het te vervangen door een duurzaam, minder vervuilend, efficiënter en winstgevender systeem. De marges zijn laag in food en agri, dus het verwijderen van inefficiëntie bevordert de opbrengsten. Maar de grootste winst is onbetaalbaar: een kleinere ecologische voetafdruk op onze planeet. Daarom is zogenaamde ‘impact investing’ in voedsel en landbouw van essentieel belang. Niet investeren is geen optie. We boeken nu resultaten en ik ben dankbaar dat ik hiervan deel mag uitmaken.”