Metropool Regio Amsterdam krijgt voedselraad

Een coalitie van partijen, waaronder Rabobank Amsterdam, gaat zich inzetten voor een duurzaam voedselsysteem in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Tijdens het Flows of Food-congres ondertekenden zij hiervoor het manifest ‘Voedsel verbindt’.

Urbanisatie is een wereldwijde ontwikkeling. In 2050 zal de wereldbevolking gegroeid zijn tot ver over de 9 miljard mensen en 66% daarvan woont in metropoolregios. De coalitie genaamd Food Council Metropool Regio Amsterdam (waarin naast Rabobank Amsterdam ook partijen zijn vertegenwoordigd als AERES Hogeschool, Provincies Nood Holland en Flevoland en Amsterdam Economic Board) ziet voedsel als de verbindende kracht in de regio: economisch, ecologisch, landschappelijk én maatschappelijk. Veel maatschappelijke problemen hangen namelijk samen met wat we eten. Het voedselnetwerk MRA wil deze relaties zichtbaar maken. Het ambieert een toekomst waar alle burgers toegang hebben tot gezond, betaalbaar, smakelijk en divers voedsel.
“Consumenten ontdekken steeds meer hoe waardevol het is om te genieten van wat de seizoenen en de streek te bieden hebben. De potentie van de korte afstand tussen de Greenport Noord-Holland Noord en de Metropoolregio met 2,8 miljoen consumenten moet beter benut worden”, zegt Jaap Bond, gedeputeerde Landbouw Noord-Holland.“ Dat levert gezonder en smakelijker voedsel voor de stad, minder milieubelasting door de korte afstand en meer afzetmogelijkheden voor onze agrariërs.”

“Een Amsterdamse maaltijd legt gemiddeld 33.000 kilometer af.”

- Alphons Kurstjens, directievoorzitter Rabobank Amsterdam

Verbinding van stad en platteland

Verbinding van de stad met de omgeving is essentieel in het opbouwen van een nieuw, duurzaam voedselsysteem. Door urbanisatie woont het merendeel van de eters in steden. Voedsel hoeft niet langer alleen van het platteland te komen. Productie van voedsel verplaatst zich meer en meer naar de stedelijke omgeving; denk aan de verbouw van groentes en kruiden in oude fabrieksgebouwen, in rekken aan muren, op groene daken en in afgedankte metrotunnels. Wetenschappelijke studies tonen aan dat in de nabije toekomst de meeste steden zichzelf voor de helft zouden kunnen voeden.
Food Council MRA draagt bij aan die transitie door te werken aan nieuwe verbindingen en het stimuleren van bestaande netwerken, deze te voeden met kennis en inzichten uit de regio en de stad. Daar kan Rabobank Amsterdam volgens directievoorzitter Alphons Kurstjens een belangrijke rol in spelen. “De vraag naar een robuuster, regionaal systeem is iets waar wij ons in Amsterdam al langer mee bezighouden, maar past ook goed bij onze Kickstart Food. Een Amsterdamse maaltijd heft gemiddeld 33.000 kilometer afgelegd voor hij op een bord belandt. Deze afstand willen wij graag terugdringen. Tot onze klantenkring behoren veel restaurants, supermarkten en foodbedrijven. Wij zien hier een toenemende vraag naar biologisch eten. Mensen willen weten waar hun eten vandaan komt en halen hun eten waar mogelijk graag uit de buurt. Als bank hebben wij veel voedselproducerende klanten in de omringende gebieden van Amsterdam. Daardoor kunnen wij snel zien waar verbindingen te leggen zijn en we kunnen klanten ook daadwerkelijk met elkaar in contact brengen. Daarnaast ben ik lid van de Economic Board, waarin we ook samenwerken met provincie, collegabanken en de gemeente Amsterdam. Ook daar maken we stappen.”

Internationale Food Councils

Met de oprichting van een voedselraad volgt Metropool Regio Amsterdam het voorbeeld van andere internationale steden als Detroit, London en Milaan, die op hun beurt gevormd zijn naar het model van de eerste Food Policy Council in Toronto. Wayne Roberts was hier tien jaar lang directeur en inspireert nu anderen wereldwijd met zijn motto ‘Food is the lever’. Volgens Roberts zijn vrijwel alle problemen waar metropolen mee te maken hebben direct of indirect gerelateerd aan voedsel. Of het nu gaat om gezondheid, infrastructuur, werkgelegenheid, toerisme, stedenbouw of sociale ongelijkheid. De Food Councils in Toronto en andere grote steden hebben al laten zien dat als burgers, bedrijven, overheden en andere instellingen met elkaar samenwerken in een georganiseerd verband, er concrete projecten tot stand komen en dat zo een duidelijke koers ontstaat om tot een duurzaam voedselsysteem te komen.