Food100 verbindt veelbelovende food-veranderaars

”Boeren en chefs praten nog te weinig met elkaar”

Roel Schutten (links op de foto) is directeur van AgriFood Capital en een van de initiatiefnemers van Food100, een netwerk voor toekomstgerichte voedselveranderaars. Hij geeft antwoord op vijf prangende vragen over het hoe en waarom van Food100.

Stichting AgriFood Capital is een samenwerkingsverband waarin overheden, ondernemers en kennisinstellingen hun krachten bundelen om de agrifood-sector in Noordoost-Brabant te stimuleren. Naast zijn werkzaamheden voor deze stichting is Schutten een van de oprichters van Food100, dat onlangs nog de jaarlijkse Food100-lijst met ‘veelbelovende voedselvisionairs’ presenteerde. Zijn honger naar het optimaliseren van ons voedselsysteem is dus nog niet gestild. Waar komt zijn onstuimige passie voor het verbinden en inspireren van food-fakkeldragers vandaan?

Wat is het belang van Food100?

“We moeten in ons voedselsysteem van een focus op prijs naar een focus op waarde. Met Food100 proberen we de mensen die een positieve bijdrage leveren aan die verandering – doorheen de gehéle keten – bijeen te brengen en in de spotlights te zetten. De lijst vormt een zorgvuldige selectie van vernieuwers met een ‘can do’-mentaliteit. Dat maakt Food100 en de bijeenkomsten ook zo bijzonder: omdat er vanuit verschillende invalshoeken gewerkt wordt aan een gemeenschappelijke ambitie.”

Wat voegt Food100 toe aan de bestaande netwerkinitiatieven in food?

“Er bestaat gen netwerk dat voedselveranderaars door alle sectoren, generaties en regio’s heen verenigt. Aan de ene kant brengt Food100 daarmee alle eilandjes in de voedselketen samen, van boer tot chef en alles daartussen. Anderzijds verbindt het de leiders die nu aan het roer van bedrijven staan met het aanstormende talent in onze sector. Dat zorgt voor een dubbele kruisbestuiving. De waarde van de lijst zit in de bereidheid tot delen: van uitdagingen, ambities, oplossingen en ja, zelfs van mislukkingen. En hoewel het netwerk zelf uit maar honderd mensen bestaat, stralen de individuen op de lijst een krachtige boodschap en voorbeeldfunctie uit naar iederéén in de sector.”

Waarom is het zo belangrijk dat Food100 de hele sector verbindt?

“Innoveren kun je niet alleen. Toch focust vernieuwing zich vaak op de eigen kring. Boeren praten met boeren, chefs praten met chefs, maar nog te weinig met elkaar. Terwijl juist binnen de keten een wereld te winnen valt. Het waardevolle van Food100 is dat zowel primaire producenten als de partijen die met hun producten aan de slag gaan en daar waarde aan toevoegen, elkaar ontmoeten.

”Boeren praten met boeren, chefs met chefs, maar te weinig met elkaar”

- Roel Schutten, AgriFood Capital

Waarom is AgriFood Capital initiatiefnemer van Food100?

“AgriFood Capital is een verbond tussen ondernemers, overheden en kennisinstellingen in de regio Noordoost-Brabant, die samenwerken aan innovatieve oplossingen voor vraagstukken rond duurzaamheid, voeding en gezondheid. Voor deze regio is de agrifood-sector economisch en sociaal van groot belang. We hebben zo’n 7.000 bedrijven tussen boer en bord. Er zijn 54.000 mensen werkzaam in deze sector. Regio Noordoost-Brabant behoort tot de koplopers van het huidige voedselsysteem. Vandaar dat het in deze regio heel zichtbaar is dat we tegen de grenzen van dat systeem aanlopen. Eigenlijk is de regio een ecosysteem van agrifood-ondernemers. Maar zo’n systeem houdt geen rekening met (provincie)grenzen. Innoveren begint met een open houding naar alles en iedereen om je heen. Alleen dan ben je in staat om de snelheid van verandering bij te houden en bij te blijven in de ontwikkeling van kennis en techniek. We geloven niet in het regionaal oppakken van deze uitdagingen, maar kiezen voor een (inter)nationale focus.”

”Innoveren begint met openstaan voor alles en iedereen om je heen”

- Roel Schutten, AgriFood Capital

Wat levert Food100 concreet op?

“Natuurlijk wil iedereen graag tastbaar bewijs zien van wat dit soort initiatieven oplevert. Maar soms moet je investeren in de langere termijn zonder dat er druk ligt op het resultaat. Food100 laat deelnemers met elkaar het gesprek aangaan, van elkaar leren, hun waarden delen en drijfveren ontdekken. Niet met de agenda in de hand en zonder een concrete businesscase in gedachten. Dat is soms het nadeel van ons werk. We planten zaadjes. Sommigen komen heel snel uit, maar soms duurt het drie jaar voor ze ontkiemen en tegen die tijd is niet precies te herleiden wanneer, waar en door wie er gezaaid is. Maar het feit dat we dit jaar uit meer dan 600 inzendingen moesten selecteren, dat mensen graag onderdeel willen uitmaken van deze beweging en mensen trots zijn op hun plek in het netwerk, sterkt ons in de overtuiging dat wát we doen waardevol is.”

Dit is een bewerkte versie van het interview dat eerder verscheen in Food Inspiration Magazine, een digitaal vakblad voor foodserviceprofessionals.