Financieel gezond de toekomst in

Rabobank helpt huishoudens financieel zelfredzaam te worden

Bijna de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen om zijn financiële toekomst, blijkt uit onderzoek van de Rabobank. Daarom lanceren we een campagne om Nederland bewust te maken van het belang van financieel zelfredzaam te zijn.

Voor het Rabobank rapport, De financiële dode hoek, ondervroeg het Nibud (Nationaal Instituut voor budgetvoorlichting) in Nederland 2.084 mensen tussen 25 en 65 jaar. Bijna de helft van de respondenten gaf aan ongerust te zijn over hun financiële toekomst. Toch zetten maar twee van de vijf ondervraagden geld opzij voor toekomstige uitgaven. Met het rapport en een landelijke campagne wil de Rabobank mensen bewust maken van dit probleem en hen helpen naar een financieel zelfredzaam leven.

Tot ziens, welvaartsstaat

De vraag hoe financieel zelfredzaam Nederlanders zijn, hangt samen met een aantal grote veranderingen die momenteel plaatsvinden in de Nederlandse welvaartsmaatschappij. Die veranderingen hebben grote gevolgen voor bijvoorbeeld doorstuderen, huisvesting, pensionering, werk en de gezondheidszorg.

“De overheid vraagt steeds meer zelfredzaamheid van haar burgers”

- Professor Barbara Baarsma, Directeur Kennisontwikkeling bij de Rabobank

Professor Barbara Baarsma, Directeur Kennisontwikkeling bij de Rabobank: “In een periode waarin de overheid meer financiële zelfredzaamheid van haar burgers vraagt, vind ik het zorgwekkend dat minder dan de helft van de respondenten zichzelf het meest verantwoordelijk voelt voor de financiële situatie na pensioen.”

Samen met klanten

“We bevorderen het bewustzijn over dit onderwerp, omdat het veel van onze klanten aangaat,” zegt Mariëlle Lichtenberg, lid van de Groepsdirectie van de Rabobank. “De komende vijf jaar gaan we Nederlandse huishoudens aanmoedigen om zelf een inschatting te maken van hun eigen financiële behoeften in de toekomst. Ook zullen we hen helpen om samen met de bank de eerste stappen te zetten naar een financieel gezond leven. Samen kunnen we echt het verschil maken.”

“We gaan Nederlanders helpen financieel gezond te worden”

- Mariëlle Lichtenberg, lid van de Groepsdirectie van de Rabobank

Groter bewustzijn en meer inzicht

Aanvullend op de landelijke mediacampagne brengt de Rabobank een serie educatieve documentaires over dit onderwerp uit, en worden op een aantal openbare plaatsen pop-up virtual reality experiences georganiseerd. Deze zijn bedoeld om mensen naar een online platform te leiden, waar zij hulpmiddelen vinden om inzicht te krijgen in hun toekomstige financiële behoeften.

Deze activiteiten zijn voor de Rabobank niet ‘zomaar’ een campagne: ze vormen de aftrap van onze nieuwe klantfilosofie, die erop is gericht om elk contact met de klant in lijn te brengen met onze ambitie hen te helpen een financieel gezonde toekomst op te bouwen. Na Kickstart Food in 2017, is dit het tweede belangrijke thema van onze missie ‘Growing a better world together’.

Bekijk de video commercial hier of lees het rapport.