Europese prijs voor financieringsfonds melkveehouders

Schommelende melkprijzen en gebrek aan betaalbare langetermijnleningen maken het lastig voor melkveehouders om uit te breiden. Het Ierse Glanbia Milkflex Fund biedt hiervoor een oplossing en heeft nu een belangrijke innovatieprijs ontvangen.

Met ons Kickstart Food Programma geven we een impuls aan duurzame voedselproductie. Bijvoorbeeld door onze klanten en partners te helpen om vernieuwende ontwikkelingen in de voedselketen te realiseren of om te groeien.

Voor melkveehouders vormen fluctuerende melkprijzen en gebrek aan betaalbare financiering een belangrijke belemmering om te investeren. Daarom is in 2016 in Ierland een vernieuwend fonds in het leven geroepen dat melkveehouders helpt om hun inkomen minder afhankelijk te maken van de marktontwikkeling. Dit Glandia MilkFlex Fund is buitengewoon goed ontvangen en heeft nu de Business Model Innovation Award ontvangen van COGECA, de koepelorganisatie van Europese landbouwcoöperaties.

Flexibele terugbetalingstermijnen

Het Glanbia MilkFlex Fund is een samenwerking tussen de Rabobank, het Ireland Strategic Investment Fund, Finance Ireland en de Glanbia Co-Operative Society. Glanbia is een van de grootste zuivelproducenten in Ierland. Het bedrijf is bezig zijn melkpoederproductie uit te breiden vanwege de groeiende behoefte aan kwalitatief hoogwaardige babyvoeding. Met het Glanbia MilkFlex Fund verstrekt het bedrijf financieringen aan zijn melkleveranciers, zodat zij kunnen investeren in bijvoorbeeld melkvee, melkapparatuur en bodemverbetering en zo aan de groeiende vraag naar melk kunnen voldoen. Vernieuwend aan deze financieringsvorm zijn de ingebouwde ‘flex-indicatoren’, die ervoor zorgen dat de betalingstermijnen automatisch aangepast worden als de melkprijzen van Glanbia Ireland omhoog of omlaag bewegen en die daarnaast rekening houden met seizioensinvloeden. Hierdoor komen boeren op kritieke momenten niet in de problemen met hun cash flow.
Rabobank Global Client Solutions was binnen deze samenwerkingsvorm verantwoordelijk voor de structuur, en tevens de belangrijkste verschaffer van leningen aan het Milkflex Fund. Sinds de lancering in mei 2016 is er bij het fonds voor bijna €90 miljoen aan leningen aangevraagd. De rente is variabel en werkt met een vast percentage bovenop het maangemiddelde van Euribor gehanteerd.

Uitbreiding van het model

Het MilkFlex Fund is oorspronkelijk gestart als een pilot voor de Ierse zuivelindustrie. Nu wordt gewerkt plannen om het branchebreed uit te rollen. De vraag is of het fonds ook uitgebreid zou kunnen worden voor melkveehouders in andere landen, of wellicht ook voor andere branches. Ruud Huirne, Directeur Rabobank Food & Agri in Nederland zegt daarover: “Het Milkflex fund is een bijzonder inspirerend product. Componenten van deze flexibele lening worden ook al in Nederland toegepast. Zo kunnen we betalingsregelingen op maat bieden als overbruggingskrediet voor melkveehouders met liquiditeitsproblemen.” Of de flexibele lening ook voor andere sectoren kan worden ingezet, is volgens Huirne nog de vraag: “Elke markt heeft zijn eigen prijsdynamiek en die is bepalend voor het succes van zo’n flexibele lening.”

Rabobank’s Global Client Solutions is bezig het model uit te rollen naar andere landen en sectoren. De Global Client Solutions afdeling in uw regio kan u er meer hierover vertellen.