Growing a better world together

Met gepaste trots kondigt Rabobank Kickstart Food aan: een driejarig programma dat de overgang naar een duurzame food & agrisector gaat kickstarten.

Met onze kennis, netwerken en financiële oplossingen zullen wij ons de komende drie jaar inzetten om onze klanten en partners te helpen hun innovatieve oplossingen op te schalen en door te ontwikkelen langs de gehele voedselwaardeketen: van veld tot vork.
Samen gaan wij zorgen dat wij ons voedsel zodanig verbouwen, distribueren en consumeren dat wij de hele wereld kunnen voeden op een manier die de aarde én boerenbedrijven respecteert.

Food & agri sector onder druk

De wereldbevolking groeit. Hard. In 2050 hebben wij twee miljard monden extra te voeden. En omdat wij langer en welvarender leven zal ieder van ons straks meer eten nodig hebben. Veel meer.
Deze stijgende behoefte aan voedsel vraagt veel van het milieu. En van boeren. En van de mensen die ons voedsel bereiden en bezorgen. Wij zullen de manier waarop wij ons voedsel verbouwen, verwerken en verorberen radicaal moeten herzien. En wij hebben daar minder dan één generatie de tijd voor.
Dit is een enorme uitdaging, maar het is een uitdaging die wij aankunnen. Dagelijks zien wij hoe onze klanten nieuwe manieren vinden om voedzamer eten te produceren dat het milieu minder belast. Nieuwe manieren om verspilling tegen te gaan, en nieuwe manieren om de voedselwaardeketen stabieler te maken.

Kickstart Food

Met Kickstart Food zullen wij onze kennis, netwerken en financiële oplossingen inzetten om klanten en partners nog beter te ondersteunen bij het ecologisch en sociaal verduurzamen van de food & agrisector. Wij zullen onze inspanningen toespitsen op vier sleutelgebieden:

  • Aarde: wereldwijd de kwaliteit herstellen van de huidige landbouwgrond, als voorwaarde voor het produceren van meer voedsel met minder weerslag op het milieu (lees meer)
  • Verspilling: voedselverspilling in de hele voedselproductieketen terugdringen (lees meer)
  • Stabiliteit: een stabielere en robuustere voedselmarkt aanmoedigen en stimuleren (lees meer).
  • Voeding: de voedingswaarde van onze diëten uitbalanceren (lees meer)

Lees verder na het kijken van de commercial
//

Eerste Kickstart: Aarde

We beginnen met Aarde. De bodem is het fundament waarop de hele food & agri rust, waarvan het leven zelf afhangt. Vandaag de dag is wereldwijd meer dan de helft van de landbouwgrond aangetast.

Wij werken al samen met klanten en partners als het Wereld Natuur Fonds aan het stimuleren van oplossingen als geïntegreerde landbouw, bosbouw en veeteelt. Dit kan de bodem herstellen en in conditie houden, terwijl de gewassen meer opbrengen. Met Kickstart Earth zullen wij overal op aarde deze en soortgelijke inspanningen opschalen.

Als eerste stap kondigen wij uiterst trots een nieuw partnership aan tussen Rabobank en UN Environment. Samen zullen wij een voorziening van één miljard dollar aanleggen. Deze faciliteit is bedoeld om subsidies, risicobeperkende middelen en leningen te verstrekken aan klanten die zich houden aan strikte voorschriften rond het instandhouden en herstellen van bossen en het betrekken van kleine landbouwers.

Ons doel is dat in 2030 100% van onze klanten een algemeen geaccepteerd duurzaamheidscertificaat heeft behaald, met daarin ook eisen rondom duurzaam bodembeheer. Met de Rabobank Foundation zullen wij nóg harder onze best doen om onder kleinschalige landbouwers duurzame landbouwmethoden aan te moedigen, te faciliteren en te financieren.

Door boeren, voor boeren

Rabobank is in 1898 in Nederland opgericht als coöperatieve bank: door boeren, voor boeren. Samen met de rest van de food & agri sector zijn wij in bijna 120 jaar ver doorontwikkeld. Nu bedienen wij boeren, tuinders, verwerkers, verpakkers en distributeurs in de gehele voedingswaardeketen: van veld tot vork in de hele wereld. Onder onze klanten bevinden zich zowel grote multinationals als kleinschalige landbouwers en ambitieuze ‘agtech’ startups.
Onze wortels graven diep in de food & agribusiness en in de gemeenschappen die ervan bestaan. Daarom voelen wij ons zo betrokken bij het wereldvoedselprobleem. En daarom geloven wij dat wij samen een betere toekomst kunnen creëren.

Samen

Alleen door de handen ineen te slaan kunnen we voortgang boeken in de overgang naar een duurzame toekomst zoals omschreven in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Het gaat hier om onze business. Belangrijker nog: het gaat om onze gemeenschappelijke toekomst.
Als ’s werelds voornaamste food & agribank zijn wij vastberaden het voortouw te nemen in de overgang naar een duurzame food & agrisector. Maar wij kunnen het niet alleen. Wij zijn trots op de internationale partners die zich bij ons hebben aangesloten, zoals de Food and Agricultural Organization van de Verenigde Naties, UN Environment, de World Business Council for Sustainable Development en het Wereld Natuur Fonds. Maar ook op de samenwerking met onze klanten, lokale gemeenschappen, overheidsinstanties en burgers.
Met het Kickstart Food programma zullen wij wereldwijd nieuwe partnerships aangaan met stakeholders uit de hele voedselwaardeketen. Alleen door samen te werken lukt het ons om iedereen te voeden op een manier die de aarde respecteert en die boeren in staat stelt hun brood te verdienen.
Only together can we grow a better world!