Growing Ideas: koelkast op zonne-energie bestrijdt verspilling op boerderij

Coole oplossing voor verspilling

Ecozen combineert zonne-energie, data en innovatieve financiering met maar één doel: voedselverspilling op de boerderij bestrijden. Het bedrijfje wil nu zijn aanbod en geografisch bereik uitbreiden.

Vorige maand won deze Indiase start-up de allereerste Food Loss Challenge Asia, een pitchcompetitie die oplossingen toejuicht voor het groeiende probleem van voedselverspilling in Azië. Door het combineren van draagbare, fysieke technologie met data poogt Ecozen boeren en kopers aan elkaar te koppelen in de leveringsketen van versproducten. Met een koelcel op zonne-energie werden vier andere finalisten verslagen, en daarmee werd het bewijs geleverd dat het apparaat potentie biedt voor het verbeteren van het lot van ruim tachtig procent van de Aziatische boeren: de kleinschalige boeren.

Hernieuwbare energie en koude opslag

Prateek Singhal, COO en medeoprichter: “Al sinds onze studententijd is het de droom van mijn medeoprichters en mij om efficiënte oplossingen te bouwen die toegang bieden tot energie. We bezochten kleinschalige boeren in plattelandsgebieden en zagen dat er meerdere oplossingen mogelijk waren voor de problemen waar ze tegenaan liepen.”

Ecozens eerste product is Ecotron, een pomp op zonne-energie die irrigatie levert aan afgelegen dorpen waar de elektriciteitstoevoer schamel is. Door ingebruikname van de pomp kwam wel een ander probleem aan het licht: boeren die de pomp gebruikten produceerden meer, maar hun inkomen groeide niet mee. Om de extra oogst te verkopen moesten ze hun prijzen verlagen, of de producten laten bederven.

Singhal: “Als antwoord daarop hebben we Ecofrost uitgevonden, een draagbare koelcel op zonne-energie die koude opslag op de boerderij mogelijk maakt. De koelinfrastructuur vermindert niet alleen verspilling op het veld, maar verlengt ook de houdbaarheid van de versproducten. Zo krijgen de boeren meer controle over het tijdstip en de locatie van verkoop.”

“Boeren krijgen meer controle over de verkoop van hun producten”

- Prateek Singhal, Ecozen

Dataverbinding

Toen het bedrijf de koelunits afleverde aan de boeren, zag het een mogelijkheid om het aanbod verder te ontwikkelen. Momenteel werkt het aan Ecoconnect, een informatieplatform en app die door de hele distributieketen data verstrekt en die als doel heeft de voedselveiligheid drastisch te verbeteren. Hiermee probeert Ecozen de markt van versproducten te openen voor georganiseerde aggregaten en bedrijven in de toeleveringsketen, en tegelijkertijd de afzetmarkt van de boeren uit te breiden.

Singhal: “Onze units verzamelen gegevens over de temperatuur en het vochtniveau in de koelcellen. Met de data-analyse geven we vervolgens een indicatie van de kwaliteit van de producten. Als we die data delen met de klant, kunnen we de markt voor versproducten aanzienlijk verbeteren.”

Boeren en klanten delen een koelcel op een markt in India

Meer boeren bereiken

Maar als Ecoconnect daadwerkelijk verspilling wil verminderen en voor meerwaarde in de toeleveringsketen wil zorgen, dan moet het méér boeren met kopers in contact brengen. En dat betekent simpelweg dat het bedrijf meer koelunits op boerderijen moet plaatsen. Om dat voor elkaar te boksen ontwikkelde de start-up een koelunit die gesteund wordt door een slimme, flexibele verkooptechniek: de koelcellen worden op markten geplaatst waar boeren en klanten op uurbasis betalen voor het gebruik. Daarnaast least Ecozen ook koelcellen aan groepen boeren die de unit elk voor een minimumperiode van drie maanden gebruiken.

“We willen zoveel mogelijk boeren toegang bieden tot de koelinstallaties, maar we beseffen dat niet alle kleinschalige boeren vooraf kunnen betalen. Daarom zoeken we voortdurend naar nieuwe manieren”, vertelt Singhal. “Dat betekent ook dat we met lokale banken en andere kredietverstrekkers werken om de financiering rond te krijgen.”

Vervolgstappen

Ecozen wil zowel haar productaanbod als geografisch bereik uitbreiden. De komende maanden wil de start-up ook meer fondsen aantrekken. “De jury gaf aan dat we onze betrokkenheid bij de kopers van versproducten moeten verbeteren”, zegt Singhal. “Dus naast fondsenwerving en de productie van pompen op zonne-energie, willen we de Ecofrost-bezorgingen opschroeven. Als we eenmaal meer koelunits bezorgd hebben, zullen we Ecoconnect effectiever kunnen ontwikkelen.”

Het winnen van de Food Loss Challenge Asia opende deuren en leidde tot nieuwe connecties die Ecozen mogelijk gaan helpen om hun fondsen rond te krijgen, waarmee ze uiteindelijk, als alles goed gaat, de hele versketen kunnen voorzien van een ‘allround oplossing’ voor inefficiëntie en verspilling.