Growing Ideas: onkruid bestrijden met stroom

Duurzame elektriciteit vervangt chemische middelen

Tijdens FoodBytes! pitchte Andrew Diprose van de Engelse start-up RootWave zijn idee voor duurzame onkruidverdelging. Hij roeit onkruid met wortel en tak uit, zonder chemische bestrijdingsmiddelen maar met elektriciteit.

De woorden van Andrew Diprose logen er niet om toen hij donderdag 13 september op het podium van FoodBytes! Londen stond. “De markt in onkruidverdelging is enorm. Er gaat zo’n 31 miljard dollar in om. De toekomst van deze industrie is echter erg onzeker, en wel om drie redenen: resistentie van onkruid tegen chemische bestrijdingsmiddelen, regelgeving en rechtszaken.” Volgens Diprose is ook voor deze problemen duurzame stroom de oplossing. Zijn start-up RootWave uit Warwickshire gaat onkruid met elektriciteit te lijf in plaats van met chemische middelen.

Goed DNA

Voorafgaand aan de pitchcompetitie in de Engelse hoofdstad spoedden twintig gretige start-ups zich van de ene trainingssessie naar de andere; ze gingen van Consumer Trends naar Industry Insights en van Legal Advice naar Social Media. Andrew Diprose onderging het allemaal ontspannen, en daar had hij alle reden toe. Zijn start-up zit goed in elkaar en zijn presentatie is haarscherp en gepolijst. RootWave heeft bovendien steun van de Europese Commissie en wekte de interesse van chemische bedrijven en producenten van landbouwmachines.

Niet alleen het DNA van zijn bedrijf is goed, ook zijn persoonlijk DNA is veelbelovend: de vader van Andrew Diprose verricht al veertig jaar wetenschappelijk en commercieel onderzoek naar elektrische methodes van onkruidbestrijding.

Met zijn Judge’s Choice FoodBytes!-overwinning vers op zak spraken wij met Andrew Diprose over RootWave.


Hoe is RootWave begonnen?

Mijn vader, Dr. Mike Diprose, is al veertig jaar bezig met duurzame onkruidverdelging. Mijn reis in de wondere wereld van elektrische onkruidverdelging begon bij hem, maar eigenlijk is dit zijn verhaal.

Wat is onderscheidend aan jullie technologie?

Onkruid is veel mensen een doorn in het oog, ze willen het zo snel mogelijk weg hebben. Momenteel gebeurt dat vooral met chemische bestrijdingsmiddelen. Resistentie van onkruid tegen bestrijdingsmiddelen, regelgeving en rechtszaken raken de chemische industrie hard. Men zoekt dus naar alternatieven. RootWave gebruikt elektriciteit om onkruid te verdelgen, een duurzaam alternatief. Wij bieden als enige een schaalbaar alternatief voor chemische onkruidbestrijding.

“Elektrische onkruidverdelging is een duurzaam alternatief”

- Andrew Diprose, RootWave

Hoe werkt het?

We zetten het onkruid onder stroom. Als een natuurlijke reactie zet het plantje de elektriciteit om in hitte; die verdelgt het onkruid van binnenuit, van wortel tot top. Het dode onkruid lost vervolgens geheel natuurlijk op en geeft voedingsstoffen terug aan de aarde. De elektriciteit roeit het onkruid dus met wortel en tak uit. Dit geldt ook voor hardnekkige soorten die schade aan landbouw en dierenpopulaties kunnen toebrengen.

Andrew Diprose: “We passen de machines aan, zodat ze het onkruid elektrisch kunnen verdelgen.”

Hoe draagt RootWave bij aan innovatie in de landbouw?

We werken samen met producenten van machines die onkruid bestrijden. Momenteel sprayen deze machines chemische bestrijdingsmiddelen of schoffelen ze mechanisch. Wij passen de machines aan, zodat ze het onkruid elektrisch kunnen verdelgen. Daarmee helpen we de landbouw te verduurzamen; onze methode is immers biologisch verantwoord. Boeren besparen water, omdat ze minder chemische bestrijdingsmiddelen nodig hebben. En we verlagen het energieverbruik omdat er geen energie verloren gaat in het systeem. Dit is bovendien een ‘no-till’-methode; de bodem blijft intact. Hierdoor is er veel minder bodemerosie en koolstofuitstoot, en krijgen ziektes minder kans.

Is het ook beter voor de mens?

Wij geloven dat onze methode gezonder is. Sommige mensen zeggen dat chemische bestrijdingsmiddelen ziektes veroorzaken. Zo was er onlangs een rechtszaak in Californië waar meer dan 250 miljoen dollar schade werd verhaald op een grondbezitter. Als mensen inderdaad ziek worden van chemische bestrijdingsmiddelen, dan zijn we allemaal gebaat bij een alternatief.

Draagbare RootWave Pro in action.

Is het product al op de markt?

Een van onze producten, de RootWave Pro, is verkrijgbaar in Engeland en wereldwijd via distributeurs. Het is een professionele handschoffel die nu al inkomsten genereert. Voor grootschaliger toepassing in de landbouw gaan we werken met partners die wereldwijd hun sporen verdiend hebben. De Europese Commissie heeft onze technologie goedgekeurd en 1,3 miljoen dollar geschonken voor de ontwikkeling van een geautomatiseerde verdelgingsmachine.

Wat heeft FoodBytes! te bieden aan RootWave?

Hoofdzakelijk: een heleboel goede investeerders en coaches die op één plek samenkomen, zodat we met ze kunnen spreken en een open dialoog kunnen aangaan. We ontmoeten veel interessante mensen en leggen nieuwe contacten.

Wat is jullie volgende stap?

We zijn al ver. We hebben de technologie, de intellectuele eigendomsrechten en het team. Onze relaties staan klaar om samen aan de slag te gaan en we zijn in gesprek met investeerders. De volgende stap zetten we waarschijnlijk samen met een chemiefabrikant of fabrikant van apparatuur waarmee we in gesprek zijn.

FoodBytes! is een initiatief van Rabobank dat agrifood-startups met industrieleiders en investeerders verbindt. De volgende FoodBytes! pitchcompetitie en netwerkevent is op 18 oktober 2018 in New York City. Klik hier voor meer informatie en tickets.