Growing Ideas: LWR maakt schoon water van koeienmest

Canadees systeem ontlast boeren van mestprobleem

Met de grote hoeveelheden mest die de landbouw tegenwoordig produceert, is effectief mestmanagement nodig. Het Canadese Livestock Water Recycling-systeem zet koeienpoep om in water en meststoffen.

Mest is een effectief voedingsmiddel voor gewassen, maar er kleven ook veel nadelen aan. Boeren moeten zich aan regels en wetten houden die voorschrijven hoeveel mest zij mogen verspreiden en wanneer. Als gevolg daarvan zitten veel boeren met een mestoverschot, dat ze moeten opslaan volgens veiligheidsvoorschriften. Anders riskeren zij en hun medewerkers blootstelling aan giftige gassen of zelfs verdrinkingsgevaar. Tijdens de opslag kan de samenstelling van de mest veranderen. Dit heeft invloed op de oogst en het verhoogt de kans op uitspoelen van giftige stoffen in het grondwater.

“Als het aan ons ligt, zijn er straks nergens meer mestlagunes te vinden”, zegt Lisa Fast, marketing- en communicatiespecialist bij Livestock Water Recycling (LWR). “Dit soort grote opslagbassins zijn een ouderwetse vorm van mestmanagement. We willen boeren ontlasten van de stank, gevaren en andere nadelen die daarbij horen.”

90 procent water

LWR ontwerpt en produceert al 15 jaar systemen om verontreinigd grondwater te behandelen en kwam daardoor in 2009 in aanraking met het mestprobleem waar veehouders mee kampen. Met hun kennis over waterzuivering ontwikkelden zij een systeem dat water en voedingsstoffen uit mest extraheert. Fast: “Bij mest denk je misschien niet meteen aan water, terwijl het wel voor 90 procent uit water bestaat.” Het LWR-systeem kan tot wel 75 procent van dit water uit de mest halen, waarbij tegelijkertijd waardevolle voedingsstoffen worden geconcentreerd en gescheiden.

“Ons systeem kan geïnstalleerd worden op de vergistingsinstallatie van elke melkvee- of varkenshouderij die vloeibare mest produceert”, vertelt Fast. De mest kan rechtstreeks vanuit de stal, lagune of andere opslag in het LWR-systeem worden gepompt. Hier worden vaste stoffen en fijne deeltjes uit het water gedestilleerd en van elkaar gescheiden. Wat overblijft is schoon water, een droge, vaste meststof die rijk is aan fosfor en organische stikstof, geconcentreerd ammonium en vloeibare kaliumbemesting. Het is een volledig geautomatiseerd systeem, de boer hoeft het alleen maar in werking te zetten.

“Wat ons betreft zijn straks nergens meer mestlagunes te vinden”

- Lisa Fast, marketing- en communicatiespecialist bij Livestock Water Recycling

Kredietverstrekkers overtuigen

Veel boeren zijn al overtuigd van het LWR-systeem; nu de kredietverstrekkers nog. Fast: “Producenten hebben moeite om financiering te krijgen waarmee zij onze mestbehandelingstechnologie kunnen aanschaffen. We werken momenteel samen met een leasebedrijf, dat het mogelijk maakt om de apparatuur te leasen. Maar financiering van het project blijft lastig: weinig kredietverstrekkers willen investeren in nieuwe technologieën.”

Veel voordelen

En dat terwijl het LWR-systeem boeren juist veel voordelen biedt. Allereerst hebben zij minder laguneopslag nodig. Ten tweede voorziet het systeem in duurzaam en schoon drinkwater dat gebruikt kan worden voor irrigatie en schoonmaak van de stallen, wat bijdraagt aan het dierenwelzijn en daarmee ook de melkproductie. Ten derde biedt het gratis geconcentreerde, vloeibare meststoffen, evenals meststof in vaste vorm. Deze stoffen kunnen heel gericht worden toegediend aan gewassen, wat weer zorgt voor grotere oogsten. Zo oogst Robinway Dairy in Wisconsin sinds de installatie van het LWR-systeem tussen de drie en vijf ton meer mais per acre (0,4 hectare).

Ook voor het milieu is het systeem gunstig: boerderijen hebben minder water nodig, het voorkomt grondwaterverontreiniging en helpt om de uitstoot van broeikasgassen met meer dan 80 procent terug te brengen. Deze cijfers zijn gebaseerd op laboratoriumtesten waarbij de situatie na behandeling met het LWR-systeem werd vergeleken met die waarin traditionele mestopslag werd toegepast.

TERRA

LWR was lid van Rabobanks tweede Terra-cohort in het najaar van 2017, waar startup pilots getest worden. Het bedrijf is nu bezig met de uitrol van nieuwe digitale en automatiseringstechnologieën en uitbreiding in Amerika en Europa. Lees meer over LWR in ons digizine.

Ross Thurston, president van Livestock Water Recycling, legt uit hoe LWR te werk gaat