Growing Ideas: de bodem geeft haar geheimen prijs

“Praten met micro-organismen” voor gezondere grond

Goede grond. Dat is wellicht het kostbaarste bezit van elke boer. Maar vaak hebben agrariërs geen idee wat zich onder het maaiveld afspeelt. “Wij brengen het leven ónder de grond in kaart,” zegt Adrián Ferrero, mede-oprichter en CEO van Biome Makers.

De meeste wijnliefhebbers kennen de term terroir; het is de unieke combinatie van bodem, klimaat en streek die maakt dat, bijvoorbeeld, een Pinot Noir uit Bourgondië anders smaakt dan een Pinot Noir uit Sonoma, Californië. Opgegroeid in een familie van wijnboeren in Spanje weet Adrián Ferrero als geen ander wat de waarde van ‘goede grond’ is.

Microscopisch leven

Hij is mede-oprichter van Biome Makers, een bedrijf dat voor (wijn)boeren analyseert welke micro-organismen er in hun grond zitten, en hoe ze daarvan gebruik kunnen maken. De start-up heeft al meer dan 3,000 bodemmonsters uit achttien landen geanalyseerd en bouwt zo aan een ‘open source’ microbiologische kaart van wijngaarden en ander boerenland.

De grond ‘decoderen’

Een ‘microbioom’ is een leefgemeenschap van micro-organismen – bacteriën, schimmels – die onder meer op en in ons lichaam zitten, maar ook in de bodem. Afhankelijk van de samenstelling kan zo’n microbioom een positieve of negatieve impact hebben. Biome Makers combineert DNA-analyse technieken met slimme ICT en ‘decodeert’ zo de interactie tussen micro-organismen. Het bedrijf analyseert de samenstelling van landbouwgrond, en adviseert boeren hoe ze hun gewassen en de bodem beter kunnen beschermen tegen micro-organismen. In een interview met ons spreekt Ferrero over het ontraadselen van de mysteries van het microbioom.

Biome Makers CEO Adrián Ferrero: “We houden ons bezig met wat er ónder het oppervlakte zit.”

Wat hebben jullie de wijnindustrie te bieden?

“Gaat het over agrarische technologie dan wordt tegenwoordig vooral gesproken over sensoren of automatisering. Wij kijken naar wat drones en sensoren niet kunnen zien, namelijk dat wat zich ónder de oppervlakte en dus in de bodem bevindt.

“Wijnboeren willen graag weten welke micro-organismen er in hun grond zitten. Niet alleen welke schade deze kunnen toebrengen aan hun gewassen, maar ook welk positief effect ze mogelijk hebben. WineSeq is ons eerste product en volgt de micro-organismen bij de wijnproductie van bodem tot koeling. We bestuderen ze om erachter te komen welke impact ze hebben op de kwaliteit van de wijn, het fermentatieproces en de wijngaard als geheel.

“Met onze technologie kunnen we in een vroeg stadium ziekteverwekkers opsporen, en kan de boer daarop anticiperen. Door vast te stellen om welke ziekteverwekkers het gaat, kan de boer zeer gericht bestrijden, waardoor er minder chemische bestrijdingsmiddelen nodig zijn.”

“Grond die ‘leeft’ is de basis van duurzame landbouw”

- Adrián Ferrero, Biome Makers

Helpt Biome Makers om verspilling in de landbouw tegen te gaan?

“Boeren geven veel geld uit aan chemische en andere toevoegingen waarmee ze hun grond behandelen. Maar twintig tot veertig procent van alle toevoegingen is niet nodig of werkt niet. Boeren moeten weten welke middelen ze wel en niet hoeven te gebruiken. Als er in jouw grond bijvoorbeeld geen risico op schimmelziektes bestaat, hoef je daartegen niet te bestrijden en dus ook geen geld aan uit te geven.”

Welke voordelen bieden jullie boeren?

“Grond die ‘leeft’ is de basis van duurzame landbouw. Boeren moeten hun gewassen en grond gezond houden, en dat betekent dat ze de biodiversiteit van de aarde dienen te beschermen. Door te analyseren welke micro-organismen er in de grond zitten, kan Biome Makers aangeven wat gewassen nodig hebben om gezond te blijven, en wat de bodem uniek maakt. We kunnen zien welke effect bepaalde toevoegingen hebben op de kwaliteit van de gewassen. We zijn zelfs in staat om met onze kennis van micro-organismen biologische additieven te ontwikkelen om de bodem te verrijken.”

De WineSeq toolkit om bodemmonsters te kunnen nemen.

Hoe gaat het in zijn werk?

“Als we een grondmonster ontvangen analyseren we dat in het laboratorium. Welke micro-organismen treffen we aan – bacteriën, schimmels, gist – en in welke hoeveelheden? Vervolgens koppelen we de uitkomsten aan gegevens over het weer, de bodem en andere data die de boer ons heeft gegeven, bijvoorbeeld over zijn productie- en irrigatiemethodes. Op basis daarvan kunnen we over drie zaken uitspraken doen: waar gewas en grond kwetsbaar zijn, de microbiologische biodiversiteit en het fermentatiepotentieel. “Micro-organismen in de bodem spelen een cruciale rol in de voedselkringloop, de vruchtbaarheid van de grond en het opruimen van koolstof. Ze zijn echter ook verantwoordelijk voor een breed scala aan plantziekten. We laten zien welke risico’s er zijn en doen aanbevelingen om ziektes te voorkomen.”

“Met kennis van micro-organismen kunnen we problemen oplossen”

- Adrián Ferrero, Biome Makers

Geef eens een praktijkvoorbeeld van wat jullie doen?

“Door Terra Accelerator hebben we voor een van de grootste Amerikaanse appelproducenten kunnen werken. AgroFresh wilde weten wat de verschillen waren tussen biologisch en traditionele geteelde appels. We kwamen erachter dat traditioneel geteelde appels geen ziektekiemen of andere schadelijke micro-organismen meedroegen, maar dat de biodiversiteit in de bodem zeer laag was. Bij biologisch geteelde appels was de biodiversiteit enorm, maar vonden we wél een aantal schadelijke micro-organismen.

“Wat is dus beter? Biologisch of traditioneel? Misschien kunnen we een slimme tussenvorm ontwikkelen die alleen de toevoegingen, zoals mest, gebruikt die nodig zijn en niet de biodiversiteit van de bodem schaadt.”

Hoe nu verder?

“Ons doel is onze microbiologische agrarische kaart verder uit te breiden, zodat we de dynamiek van de microbiomen beter begrijpen. Micro-organismen zouden wel eens de beste en belangrijkste oplossing voor de landbouw van morgen en overmorgen kunnen zijn. Terwijl ze er altijd al waren! Als we met micro-organismen ‘in gesprek’ gaan, en ze proberen te begrijpen, dan zouden we veel problemen kunnen oplossen.”

Biome Makers pitchte op het hoofdpodium van de FoodBytes! Start-up Competition in San Francisco in maart 2018.

FoodBytes! is een initiatief van de Rabobank dat startups in de agri-foodsector verbindt met investeerders en toonaangevende ondernemingen in de branche. De eerste FoodBytes!-pitchwedstrijd in Londen wordt gehouden op 13 september 2018. Voor meer informatie en het bestellen van kaarten, kijk op de website van FoodBytes!