Innovatieve leningen helpen Ierse zuivelboeren groeien

Het leningenprogramma MilkFlex2 beschermt boeren tegen seizoensinvloeden en fluctuerende melkprijzen. Nu kunnen Ierse boeren écht investeren in lange-termijninfrastructuur en duurzaamheidsprojecten.

Vanouds konden zuivelboeren in de Ierse Republiek moeilijk een lening krijgen, vanwege de gevoeligheid van de branche voor fluctuerende melkprijzen. Maar dankzij het in juni uitgerolde fonds MilkFlex2, dat nu beschikbaar is voor zuivelcoöperaties in het hele land, kunnen kleinere boerenbedrijven gemakkelijker krediet krijgen voor verbeteringen van hun bedrijf.

Het fonds van Finance Ireland en de Rabobank bouwt voort op het succes van hun programma dat samenwerkte met leden van Ierlands grootste zuivelcoöperatie Glanbia. Nu kunnen alle 18.000 zuivelboeren in Ierland zich aanmelden voor MilkFlex2-leningen.

Klaar voor de groei

Het vervallen van de melkquota in 2015 leidde tot een belangrijke groei van de melkproductie, die van 5,5 miljard liter toenam tot meer dan 7 miljard liter in 2017. Boeren kunnen nu hun productie aanpassen aan de vraag, waardoor de sector economisch levensvatbaarder is op de wereldmarkt. Maar om aan de nieuwe marktvraag tegemoet te komen, hebben boeren waarschijnlijk gemakkelijker toegang nodig tot financiële middelen.

“Door het wegvallen van de melkquota is de Ierse zuivelsector voor het eerst in dertig jaar klaar om de natuurlijke voordelen van Ierland te benutten en de bijdrage aan de Ierse economie te vergroten”, zegt Kevin Bellamy, Global Sector Head Dairy bij de Rabobank. “Milkflex2 is speciaal ontwikkeld om dat in dat in gang te zetten, door de risico’s van investeringen op de boerderij te verkleinen en de duurzaamheid van de branche te vergroten.”

“We hopen dat dit andere financiële instellingen inspireert”

- Catherine Lascurettes, Irish Farmer’s Association Dairy Committee

Vraag naar leningen op maat

Catherine Lascurettes, Executive Secretary van de Irish Farmer’s Association Dairy Committee: “We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk boeren toegang hebben tot dit programma. Het fonds heeft aangetoond dat financiële pakketten kunnen worden aangepast aan het variabele inkomen van zuivelboeren. Hopelijk inspireert dat andere financiële instellingen.”

Bill Kane, Chief Executive van Finance Ireland: “De landelijke lancering van MilkFlex2 is een direct antwoord op de vraag van coöperaties uit het hele land die zagen hoe innovatief en boervriendelijk het pilotprogramma was.”

Flexibele terugbetalingsregeling

Met ingebouwde ‘flex triggers’ wil MilkFlex2 zorgen voor cashflowverlichting wanneer boeren dat het hardst nodig hebben. De terugbetalingsplicht kan bijvoorbeeld worden stopgezet als reactie op invloeden van buitenaf, zoals een scherp dalende melkprijs of een uitbraak van ziekten. Het fonds past de terugbetalingstermijnen van de boeren aan de aan het seizoen gerelateerde melkproductiecyclus aan. In de tragere maanden hoeft minder te worden terugbetaald, en in de winter zelfs niets.

Annette Rowson, melkveehoudster uit Wexford, zuidoost Ierland, kreeg een lening in 2016 tijdens de pilotfase. “Het beperken van de terugbetalingstermijnen tot de topmaanden werkt echt” zegt ze. Rowson gebruikte MilkFlex in het begin om haar melkruimte te verbeteren. Ze in van plan om meer leningen aan te vragen om het opvangen en recyclen van water op haar boerderij te verbeteren. “Dat zullen flinke opnames zijn, omdat de leningen niet gekoppeld zijn aan de boerderij, maar aan de productie’, voorspelt ze. “Een op de sector toegesneden product hebben is vernieuwend.”

“Een op de sector toegesneden product hebben is vernieuwend”

- Annette Rowson, melkveehoudster

Investeren voorbij de melkproductie

Boeren kunnen in acht jaar tijd tot 300.000 euro lenen. Dat maakt hun investering stabiel over een langere periode. Maar het programma is er ook voor leningaanvragen voor investeringen in nieuwe categorieën. Niet alleen voor melkproductie dus, maar ook voor duurzaamheidsprojecten zoals het vergroten van de energie-efficiëntie op de boerderij, hernieuwbaarheid en bodemverbetering. In andere woorden: de barrières worden weggenomen voor zuivelboeren die willen investeren in duurzame oplossingen voor hun boerderij en andere doelen die bijdragen aan Ierlands klimaatdoelstellingen.

Met het oog op het succes van MilkFlex2 wordt nu gewerkt aan de uitrol van dit model voor andere sectoren en regio’s.