Kansen voor gezonde groei in het mkb

Ondernemers helpen bij innovatie en verduurzaming

Ondernemers in het mkb hebben te maken met razendsnel veranderende technologie, markt en maatschappij. Digitaliseren, verduurzamen en aantrekken van goed personeel blijkt soms knap lastig en zorgt voor pittige uitdagingen.

“Tegelijkertijd zien we voorlopers die de nieuwe ontwikkelingen slim benutten om te groeien”, zegt Kirsten Konst, als Groepsdirectielid van de Rabobank verantwoordelijk voor de afdeling Bedrijven. “Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat hun succes aanstekelijk wordt en dat méér mkb’ers hun groeikansen benutten?” Volgens Konst is het Nederlandse mkb de groeimotor van onze economie en werkgelegenheid. “Na een aantal lastige jaren gaat het nu steeds beter met de kleine en middelgrote bedrijven. Maar er liggen nog veel kansen voor groei en verbetering.”

Zo blijkt dat slechts een kleine kopgroep van mkb’ers écht goed presteert. Zo’n 85 procent laat geen groei zien, en zeker geen duurzame groei over meerdere jaren. Konst: “Ook de productiviteit tussen bedrijven verschilt aanzienlijk. En de Nederlandse productiviteitsgroei blijft achter bij andere landen. Daar ligt dus een uitdaging. En die gaan we graag aan, samen met het bedrijfsleven.”

“Er liggen nog veel kansen voor groei en verbetering”

- Kirsten Konst, Rabobank

Slim inspelen op veranderingen

“Groeien is al uitdagend genoeg, laat staan op een gezonde, toekomstbestendige manier”, zegt Konst. “Dus vanuit een gezonde financiële positie, inspelend op actuele ontwikkelingen en met respect voor omgeving en maatschappij. Dat succes komt niemand aanwaaien. Het vereist een mind-set van voortdurend kijken, luisteren en leren waar je kunt verbeteren. Altijd blijven investeren in je klanten, je mensen, je organisatie én in je eigen managementkwaliteiten. Kortom, zorgen dat je als ondernemer scherp blijft en inspeelt op de voortdurende veranderingen om je heen.”

Snelle veranderingen kenmerken al jaren de markt en maatschappij waarin mkb’ers ondernemen. Digitalisering, automatisering, de datarevolutie, kunstmatige intelligentie, blockchain en de energietransitie zijn aan de orde van de dag. En intussen wordt het voor bedrijven steeds lastiger om goed personeel te vinden, juist door al die ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Die ontwikkelingen vormen weliswaar risico’s voor wie niet tijdig meebeweegt, maar juist ook mogelijkheden om te blijven vernieuwen en groeien, zo benadrukt Konst. “Versnelde digitalisering en automatisering zijn enorm belangrijk in het mkb, zodat ondernemers meer profiteren van de voordelen van digitale mogelijkheden. Ook duurzaamheid en circulariteit vormen uitgelezen kansen voor wie slim innoveert. Dergelijke investeringen leveren een win-win op voor onderneming én maatschappij.”

“Blijf scherp en speel in op voortdurende veranderingen”

- Kirsten Konst, Rabobank

“Kijk eens naar de energietransitie die nu zo actueel is”, zegt Konst. “Beleid maken is één ding, maar wie gaat al die huizen en bedrijven praktisch van het gas af helpen? Wie gaat al die warmtepompen en zonnepanelen installeren en nieuwe oplossingen bedenken voor de uitdagingen waar we voor staan? Inderdaad: slimme ondernemers die deze mogelijkheden weten te verzilveren.”

Elke ondernemer kan een stap zetten

Voor de ene ondernemer liggen er vooral groeikansen in innovatie en nieuwe producten en businessmodellen. Voor de ander zit het hem vooral in het aantrekken van vaardig personeel, het verbeteren van de bedrijfsvoering of de zoektocht naar vruchtbare samenwerkingen of zelfs overnames. Ook zijn er bedrijven die zoeken naar mogelijkheden om een internationale afzetmarkt te creëren. Op al deze gebieden kan de Rabobank deze ondernemers helpen.

Konst: “We willen als coöperatieve bank maatschappelijke betekenis hebben en ondernemers helpen gezond te groeien. Niet alleen door ze te financieren, maar ook door op allerlei andere manieren te ondersteunen om hun business ‘toekomstklaar’ te maken. Iedere ondernemer kan een stap zetten, hoe klein ook.”

Hoe ondersteunt de Rabobank het mkb?

Ondernemers luisteren het liefst naar andere ondernemers. Daarom zet de Rabobank haar netwerk en kennis in om ondernemers bij elkaar te brengen en te ondersteunen bij gezonde groei.

  • Met een opleiding aan de Rabo Ondernemers Academie kunnen ondernemers zich persoonlijk en zakelijk ontwikkelen, terwijl ze tegelijkertijd bouwen aan hun netwerk. Ook bieden we online seminars aan over actuele onderwerpen zoals crowdfunding, financieren via lease en zakendoen in China.

  • Via quickscans kunnen ondernemingen snel beoordelen welke voordelen ze kunnen behalen op het gebied van bijvoorbeeld robotisering en de reductie van voedselverspilling.

  • Op 9 plaatsen in Nederland wordt de Rabo Werkplaats Digitalisering georganiseerd. Daar leren ondernemers onder andere hoe zij hun klanten van de toekomst bereiken via online marketing en hoe ze kosten kunnen besparen door automatisering.

  • De economen van RaboResearch doen continu diepgaand onderzoek naar de markt en het bedrijfsleven. Resultaten en aanbevelingen delen we op allerlei manieren met ondernemers. Zo werd onlangs een onderzoek naar de kwaliteit van het management in het bedrijfsleven gepubliceerd.

  • Het E-Team bezoekt ondernemers die een volgende stap willen zetten op het gebied van digitalisering en automatisering, maar niet goed weten hoe.

  • Lokale adviseurs voeren ‘groeigesprekken’ met ondernemers om hen te helpen bij het ontdekken en aangrijpen van kansen voor innovatie, verduurzaming en gezonde groei.

  • Ontdek op www.rabobank.nl/groei verschillende inspirerende voorbeelden van manieren waarop andere bedrijven slim groeien door vernieuwing en verduurzaming.