Een digitale blik op voedsel en landbouw

Duurzamer dineren dankzij data

“Het is mijn doel om het verleden van de bank met haar toekomst te verbinden,” zegt Bart Leurs, Rabobank Chief Digital Transformation Officer. Hij vertelt hoe de bank omgaat met de digitalisering, met data en de kansen van transformatie.

Welke rol speelt een Chief Digital Transformation Officer bij een op voedingsmiddelen en landbouw gerichte bank?

Bart Leurs: “Ik kijk naar de bank door een digitale bril. Ik kom niet uit de food- en agri-hoek, maar hield me meer bezig met technologie en innovatie voordat ik in 2016 bij de Rabobank terechtkwam. Ik leer de branche nu steeds beter kennen en ik ontmoet klanten, boeren en mensen in de waardeketen. Food en agri is dé sector bij uitstek waarin de Rabobank zich onderscheidt. Er liggen enorm veel kansen voor de korte en lange termijn en gigantische mogelijkheden voor innovatie.”

“Innovaties die klantproblemen oplossen zijn het belangrijkst”

- Bart Leurs, Rabobank

Welke trend bestudeer je?

“De trend naar grote digitale platforms en digitale ecosystemen zoals Booking.com en AirBnB. Binnen food en agri (f&a) zien we soortgelijke ontwikkelingen. Veel belangrijke innovaties en initiatieven vinden hun oorsprong in data-gestuurde bedrijven. We noemen dat de ‘dataficatie’ van de voedselketen.”

Bij de Rabobank staan 150 innovaties op stapel. Kun je er een paar noemen?

“De belangrijkaste innovaties zijn makkelijk toegankelijk en lossen problemen van onze klanten op. Daarom werken we samen op verschillende platforms. Het financieringsplatform we.trade gebruikt blockchaintechnologie en stelt ons in staat samen te werken met andere banken. We.trade is niet specifiek voor f&a ontwikkeld, maar kan gemakkelijk naar die sector worden uitgebreid.”

AgriDigital, een Australisch platform voor granen waar we bij betrokken zijn, gebruikt dezelfde technologie. En we werken samen met andere banken aan een wereldwijd platform voor de financiering van handel en goederen. Zoiets kun je niet in je eentje doen. Als het echt moet werken, heb je een substantieel platform nodig met substantiële spelers.”

“Nog een voorbeeld van digitale samenwerking is het platform Global Farmers, dat boeren van overal ter wereld samenbrengt. Nu is het nog exclusief voor klanten van de Rabobank, maar ook hier geldt: een digitaal platform ontleent zijn waarde aan zijn omvang, de communicatie en de transacties. Je moet groot zijn. Global Farmers zou een waardevol platform kunnen worden voor álle boeren.”

Waarom is de Rabobank betrokken bij de innovatie en data van f&a?

“Innovatie is cruciaal voor een duurzamere voedselproductie. Bij de Rabobank geloven we er heilig in dat baanbrekende startups in de f&a-waardeketen kunnen helpen bij het efficiënter voeden van de wereld. En tegelijkertijd is f&a steeds meer gericht is op data, da’s minstens net zo belangrijk.

“Innovatie in de voedselketen gaat steeds meer om het creëren, gebruiken en delen van data. Als bank verzamelen we die om boeren en hun leveranciers van leningen te voorzien, tegen de best mogelijke voorwaarden. Als we data verantwoord gebruiken, kunnen we onze klanten in de waardeketen helpen om te innoveren en te verbeteren. Ik geloof dat data nieuwe kansen bieden voor de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen in de keten.”

Data en gegevensbescherming zijn op dit moment ‘hot’. Zijn klanten niet huiverig voor het werken met gegevens?

“Het is een goede zaak dat wetgeving, zoals de AVG in Europa, de grenzen aangeven. De regels zijn nuttig om het dataspeelveld eerlijk te houden, en hopelijk zorgen ze ook voor vertrouwen bij eigenaars van die data. Als bank moeten we rekening houden met onze objectieve positie, verantwoordelijkheid en vertrouwensfactor.”

“Innovatie is cruciaal voor een duurzamere voedselproductie”

- Bart Leurs, Rabobank

Waarom zouden boeren of andere klanten de Rabobank met hun data willen helpen?

“Vanwege de vertrouwensfactor. In al deze nieuwe data-businessmodellen kunnen we een belangrijke rol spelen, omdat we ervaring hebben met dataverwerking. We verzamelen al enorm veel klantgegevens om kredieten te verstrekken en klanten vertrouwen erop dat wij keurig met hun gegevens omgaan. Waarom zouden we met andere gegevens dan ineens anders omgaan?”

F&a-technologie is niet zo snel gegaan als mobiele technologie. Hoe weten klanten dat het tijd is om in innovatie en technologie te investeren?

“De grotere professionele boerenbedrijven die wij financieren zijn al behoorlijk technisch bezig. Ik zie dat iedereen kijkt naar sensors en weergegevens. Ondertussen kan blockchain mogelijk grote invloed hebben op de waardeketen, omdat die technologie iedereen kan verbinden. Alle spelers profiteren ervan, want zaken gaan sneller, er worden minder fouten gemaakt, het is beter beheersbaar én transparanter, want je kunt alles in de gaten houden.”

Welk doel heb je als ‘digital transformation manager’?

“Ik wil de kansen uit het verleden van de bank met haar toekomst verbinden. Dan hebben we een ijzersterke positie in de markt. We moeten namelijk vooruit blijven gaan om onze wereldwijde positie als de leidende f&a-bank te handhaven.”