MOOvement: track & tracesysteem voor koeien

Growing ideas

Hoe kun je op een efficiënte manier zo’n 8.500 koeien in de gaten houden op een stuk grond zo groot als 500.000 voetbalvelden? Start-up mOOvement ontwikkelde als antwoord op die vraag een track & tracesysteem voor koeien.

MOOvement begon in het najaar van 2016 als een idee van vier collega’s bij de Rabobank: Ciska van den Berg, Marlies de Kock, Pieter Vogels en Roel van de Ven. Zij bedachten een manier om de vleesveehouderijen in Kenia financierbaar te maken, door koeien te chippen met een GPS-tracker. Hierdoor zou Rabobank microleningen kunnen verstrekken aan kleine, maar veelbelovende veehouders. Roel van de Ven vertelt: “Met dit idee deden we op 11 mei 2017 mee met de Partnership Verkiezing, een initiatief van The Punchy Pack, het ministerie van Buitenlandse Zaken en FMO. Young Professionals ontwikkelen vanuit bedrijven met partners duurzame businesscases in ontwikkelingslanden. In ons geval dus vanuit Rabobank.” Het team sleepte met hun idee de Best New Partnership Award in de wacht.

Het team van mOOvement met v.l.n.r. Roel van de Ven, Marlies de Kock, Ciska van den Berg en Pieter Vogels.

Moonshots

De ontwikkeling kwam in een stroomversnelling toen het mOOvement-team kort daarna winnaar werd van Moonshots, het interne acceleratorprogramma van de Rabobank dat medewerkers de kans geeft om vooruitstrevende ideeën te verwezenlijken. Van de Ven: “Binnen een week gingen we de accelerator in; dat is een programma van twaalf weken waarin we fulltime research konden doen en ons idee verder konden uitwerken. Sindsdien zijn we niet meer teruggekeerd op onze oude werkplekken.”

“Na de Moonshots zijn we niet meer teruggekeerd op onze werkplek”

- Roel van de Ven, mede-oprichter van startup mOOvement

Doorontwikkeling

Met hulp van de Rabobank mocht het team als start-up verder doorontwikkelen. Ven de Ven: “We werkten volgens de lean start-upmethode en werden hierin ook ondersteund en gecoacht door de Rabobank. We waren alle vier al heel ondernemend, maar hebben veel bijgeleerd over ondernemerschap. Zo bleek onze propositie in Afrika te risicovol, zowel wat betreft techniek als commitment vanuit de waardeketen. Maar in Australië kon het wel.

“Met behulp van het netwerk dat Rabobank in Australië heeft, ontdekten we dat de boeren daar niet zozeer behoefte hebben aan financiering, maar wel aan de mogelijkheid om hun koeien op grote afstand te monitoren. Australische ranches zijn enorm, met gemiddeld 1.700 koeien per ranch en uitschieters naar 8.500, op een oppervlak zo groot als 500.000 voetbalvelden.”

Stand van zaken

Om de behoeften van de boeren te onderzoeken, verbleven alle teamleden een aantal maanden op ranches in Australië. “Hierdoor zagen we met eigen ogen wat werkt en wat niet”, vertelt Van de Ven. “We zijn bijvoorbeeld overgestapt van halsbanden naar ear tags, omdat deze methode minder tijd bleek te kosten en veiliger is voor de koeien.”

Netwerk

Deze zomer start een proefperiode van zes maanden, waarin het team met twintig boeren gaat kijken of de technologie werkt. Zo ja, dan gaan de boeren na zes maanden betalen voor het product. Zij kunnen daarbij kiezen tussen alleen GPS-tracking en GPS-tracking met temperatuurmeting, om de tochtigheid van de koe te bepalen. “Als de trialperiode succesvol is, kunnen we met mOOvement de wereld gaan veroveren”, lacht Van de Ven.

“We maken hiermee de boeren én de bank blij”

- Roel van de Ven, mede-oprichter startup mOOvement

MOOvement heeft veel gehad aan het netwerk en de financiële steun van de Rabobank, zegt Van de Ven. Andersom heeft ook de bank baat bij het product. Van de Ven: “Met satellietbeelden kun je tegenwoordig de conditie van het gras bepalen. Als je deze data combineert met neerslagpatronen en de GPS-data van koeien, verschaft dat interessante inzichten aan boer en bank. Bijvoorbeeld over hoeveel stuks vee er in een bepaalde periode op het land moeten grazen. En hoe het met de koeien gaat. Op basis van die actuele agridata kan de bank betere beslissingen nemen over financieringsaanvragen dan op basis van bijvoorbeeld de jaarcijfers van het voorgaande jaar. Met mOOvement maken we niet alleen de boeren, maar ook de bank blij.”

De Moonshot-campagne is een intern versnellingsprogramma waarbij alle medewerkers van de Rabobank de kans krijgen om met baanbrekende ideeën te komen die de Rabobank helpen om klanten nog beter te bedienen. Ideeën als Tellow en Peaks zijn hier onder meer uit voortgekomen.