Podcast: wat ligt er over 20 jaar op de barbecue?

Vleesvraagstukken van de toekomst

Spoiler alert! Vlees verdwijnt niet uit ons leven. Maar de industrie verandert wel. Hoe ziet de branche – en onze barbecue – er over twintig jaar uit? ‘Animal protein strategist’ Justin Sherrard zet zijn tanden in vlezige vraagstukken.

Luister hier naar deze aflevering van Food Forward (23 min).

Als we onze huidige vleesconsumptie onder de loep nemen, zien we een duidelijke tweedeling. De huidige wereldbevolking consumeert meer vlees dan ooit, terwijl milieugroeperingen en dierenrechtenactivisten vertellen dat we daar echt mee moeten ophouden als het milieu en dierenwelzijn ons aan het hart gaan.

Hoewel beide partijen sterke belangen hebben, draait deze discussie om méér dan de krachtmeting tussen veganist en vleeseter, vertelt Justin Sherrard, Global Strategist for Animal Protein bij de Rabobank. Want laten we eerlijk zijn: er hangt verandering in de lucht, maar het einde van de hotdog en de cheeseburger is nog niet in zicht.

“Iedereen die zich bezighoudt met vlees en alternatieven zal moeten nadenken over innovatie en manieren om te veranderen”, zegt Sherrard. In deze aflevering van Food Forward legt hij uit wat de katalysator voor verandering is en hoe de industrie daarop kan reageren. Hij geeft opheldering over misvattingen rondom de vraag naar vlees en vertelt welke eiwitrijke voeding er in de toekomst op onze barbecue ligt.

Uit de podcast:

Over eetgewoontes en klimaatverandering:
“Het is een wake-up call voor sommige mensen in de industrie dat de manier waarop we nu zakendoen echt moet veranderen.”

De waarheid over de vraag naar vlees:
“Het aantal mensen dat meer vlees gaat eten, daalt. Maar onze absolute vleesconsumptie stijgt, omdat de wereldbevolking nog steeds groeit.”

Over het meten van groei:
“We zien een verschuiving van de omvang van groei naar de waarde van groei. We bouwen geen industrie meer op basis van massa; we denken nu in dollartekens.”

Over duurzaamheid:
“We moeten dieper nadenken over de impact die de vleesconsumptie en -productie op de planeet heeft.”

Over plantaardige alternatieven:
“Als je de headlines op sociale mediakanalen ziet, zou je denken dat de supermarkt vol ligt met alternatieven voor vlees. Er is inderdaad sprake van groei, maar we zijn er nog lang niet.”

Zullen onze kleinkinderen vlees eten? 
“Ze eten misschien eens per week of een keer in de twee weken een steak, waar ze optimaal van genieten.”

Over de taak van de Rabobank:
“Ik zie het niet als mijn taak om iedereen te vertellen wat ze wel en niet mogen eten. Ik hoop wel dat mensen keuzes maken die zo min mogelijk schade opleveren voor de planeet en haar inwoners.”

Food Forward is de nieuwe Engelstalige podcast van de Rabobank. Producenten en landbouwexperts bespreken de veranderingen in onze voedselproductie en -consumptie. Luisteren kan via iTunes, RaboCasts, of een andere podcast-luisterlocatie.