Een economische blik op 2018

De Nederlandse economie is na jaren van inhaalgroei de crisis nu eindelijk echt te boven. Maar de internationale risico’s zijn niet gering.

Het bbp zal in 2018 met 2,8 procent groeien en in 2019 met 2,2 procent. De huishoudconsumptie draagt sterk bij aan de groei en ook de exportbijdrage blijft op peil. De werkloosheid zal in 2019 uitkomen op slechts 3,8 procent dankzij de meer dan een half miljoen banen die zijn gecreëerd sinds 2014.

"Het gaat goed met de Nederlandse economie, maar de internationale risico’s zijn niet gering."

Het gaat momenteel dus goed met de Nederlandse economie, maar de internationale risico’s zijn niet gering. Nederland is vervlochten met de wereldeconomie en heeft grote financiële belangen in regio’s met geopolitieke spanningen. Een escalatie van de spanningen tussen Saoedi-Arabië en Iran zou kunnen leiden tot een flink hogere olieprijs, met als gevolg een 3 procent lager bbp eind 2020 ten opzichte van de huidige ramingen. En de uitstaande Nederlandse directe investeringen en beleggingen in Zuidoost-Azië hebben een waarde van tenminste 140 miljard dollar. In deze voor Nederland economisch belangrijke regio bestaan geopolitieke spanningen tussen China en buurlanden over de controle van de Zuid-Chinese Zee. De impact van een daadwerkelijke geopolitieke gebeurtenis kan dus fors zijn.

Uit de economische theorie blijkt dat zelfs het risico van een eventuele gebeurtenis de groei kan belemmeren. De huidige sterke economische groei had nog eens 0,5 procent hoger kunnen liggen zonder de recente geopolitieke zorgen.

outlook 2018

Rente blijft laag

De mondiale economie groeit in 2018 met 3,8 procent en in 2019 met 3,7 procent. De vertrouwensindicatoren staan op een hoog niveau en in de meeste landen daalt de werkloosheid sterk. Desondanks blijven grote loonstijgingen veelal uit. De economie van de eurozone groeit in 2018 met 2,2 procent en in 2019 met 1,8 procent. Omdat de inflatie voorlopig nog onder de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB) ligt, blijft de rente nog lang laag.

Lees onze volledige Visie op 2018 en bekijk de toelichting hierop van onze economen Menno Middeldorp en Ester Barendregt.

RaboResearch is het kenniscentrum van Rabobank, en bestaat uit drie teams die zich richten op (1) Nederlandse regionale, sectorale en macro-economie, (2) mondiale macro-economie en financiële markten en (3) Nederlandse voedsel- en agrisector en wereldwijde voedsel- en agrisector. Zie voor meer informatie: economie.rabobank.com