Rabobank publiceert jaarcijfers 2017

Rabobank heeft in 2017 een nettowinst geboekt van 2.674 miljoen euro (+32%). In Nederland en ook internationaal slaagde de bank erin zijn positie in Food & Agri verder te versterken. In alle segmenten is de klanttevredenheid gestegen.

Volgens Wiebe Draijer, voorzitter van de Groepsdirectie, werpt de manier waarop de Rabobank invulling geeft aan de missie Growing a better world together vruchten af. De bank slaagde erin zijn positie in Food & Agri in Nederland en internationaal verder te versterken.
“Met meer tevreden klanten, baanbrekende innovaties, een sterkere balans en betere financiële resultaten krijgt de toekomstige Rabobank vorm”, aldus Draijer.

“Onze missie bevestigt onze koers en geeft ons richting”

- Wiebe Draijer, Voorzitter Groepsdirectie Rabobank

Uit onderzoek blijkt dat de motivatie om voor Rabobank te werken is gestegen. Ook dat is volgens Draijer mede te danken aan de nieuwe missie Growing a better world together. “Onze missie bevestigt onze koers en geeft ons als coöperatieve bank richting.”

Veel digitale innovaties in 2017

De bank lanceerde in 2017 vele digitale innovaties voor klanten. Als voorbeelden noemt Draijer Peaks, een app waarmee gebruikers wisselgeld van kleine aankoopbedragen kunnen beleggen, en Tellow, een systeem dat zzp’ers administratie uit handen neemt.
Draijer: “In januari traden we als enige Nederlandse bank toe tot het Digital Trade Chain consortium van inmiddels negen grote Europese banken, dat gezamenlijk een blockchainplatform voor ondernemers bouwt. In het najaar lanceerden we als eerste Nederlandse bank de IBAN-Naam Check, waarmee klanten kunnen nagaan of de naam van de begunstigde overeenkomt met de naam die bij het rekeningnummer hoort. Klanten krijgen een melding als er iets afwijkt. Nederlandse klanten beoordelen de Rabo Bankieren App als de beste in de markt.”

Nettowinst stijgt met 32%

In het jaarverslag staat verder te lezen dat de nettowinst met 32% is gestegen naar 2.674 miljoen euro en dat de onderliggende nettowinst omhoog ging in zowel het Nederlandse als het internationale bedrijf. “De stijging van de nettowinst is onder andere te danken aan de positieve economische ontwikkeling in Nederland, de gunstige internationale F&A-markten en de lagere bedrijfslasten”, aldus Draijer.p>

Vooruitzicht

Rabobank heeft in 2017 een solide basis gecreëerd voor een volgende stap in haar transitie, vindt Draijer. “De omgeving verandert in hoog tempo en we zullen, om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen blijven bedienen, digitalisering en innovatie verder versnellen.” In deze omgeving van continue verandering zal de bank volgens Draijer volop blijven investeren in zijn vermogen om zich aan te passen. “ We doen dat in de context van onze missie Growing a better world together, die onze medewerkers richting geeft, zodat wij als coöperatieve bank betekenisvol kunnen inspelen op klantbehoeften en kunnen opstaan voor klantissues met grote maatschappelijke impact in de wereld van nu en straks.”

Lees voor een uitgebreidere toelichting op de jaarcijfers 2017 het persbericht.