Rabobank nummer 1 op duurzaamheidsranglijst

Sustainalytics heeft de Rabobank bovenaan haar duurzaamheidsranglijsten van grootbanken geplaatst. De Rabobank heeft de hoogste score gehaald voor haar duurzaamheidsbeleid. Zij is ook eerste op de lijst waar het gaat om het toepassen van de Environmental Social Governance (ESG)-data in haar dienstverlening en de manier waarop zij met risico’s omgaat.

“Dat de Rabobank nu op nummer 1 staat, zegt veel over hoe wij de ambities uit de duurzaamheidsstrategie Samen Duurzaam Sterker nu in de praktijk weten waar te maken”, zegt Bas Rüter, directeur Duurzaamheid bij de Rabobank.

Sustainalytics is toonaangevend in onderzoeken en ratings in duurzaamheid. Bij de beoordeling telt niet alleen hoe het duurzaamheidsbeleid eruit ziet, maar ook hoe banken dat in praktijk toepassen. Voor het duurzaamheidsbeleid is Rabobank nummer 1 op de lijst met 333 grootbanken wereldwijd.

In de risicoranking heeft de Rabobank het beste resultaat van alle 294 onderzochte grootbanken. Het risico dat de Rabobank financiële schade oploopt als gevolg van milieu- en maatschappelijk beleid is volgens Sustainalytics verwaarloosbaar klein. De Rabobank scoort hoog op corporate beleid, productbeleid, human capital en de integratie van de ESG-data in haar kredietverlening. Data privacy & security en business ethics scoren iets lager, maar het risico is nog altijd laag.

Rüter: “De Rabobank kijkt bij de kredietverlening naar de mate waarin een klant voldoet aan het duurzaamheidsbeleid. Nieuwe klanten kunnen alleen klant worden als ze aan het beleid voldoen. Ook bestaande klanten moeten aan beleid voldoen. Doen ze dat niet, dan gaan we met ze in gesprek over vereiste veranderingen. Als dat niet tot resultaat leidt, beëindigt de bank de dienstverlening. Deze integratie van beleid in kredietverlening is voor investeerders zeer belangrijk.”

Meer weten over ons duurzaamheidsbeleid?