Rabobank publiceert halfjaarcijfers 2019

In een uitdagende omgeving heeft Rabobank over het afgelopen halfjaar voortgang geboekt op de meeste doelstellingen van haar strategie. De nettowinst komt in de eerste zes maanden uit op 1,2 miljard euro.

Reactie bestuursvoorzitter Wiebe Draijer

‘In de eerste zes maanden van 2019 boekte Rabobank een nettowinst van 1,2 miljard euro. Dit halfjaar hebben internationale ontwikkelingen de stabiliteit en groeiperspectieven wereldwijd verder onder druk gezet. Denk hierbij aan verdere escalatie van de handelsoorlog tussen de VS en China, een gestegen kans op een harde Brexit en de aanhoudende lage-renteomgeving. Gegeven deze uitdagende omgeving kijken we tevreden terug op hoe wij in staat zijn geweest wederom voortgang te boeken op onze strategie en missie als coöperatieve bank. Dit is dankzij de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers, waarvoor wij ze hartelijk willen bedanken.’

Vooruitblik

Met het oog op komend halfjaar meldt Wiebe Draijer: ‘Onze inspanningen zijn, in lijn met onze strategie, gericht op de verdere invulling van onze coöperatieve dienstverlening en de verbinding met onze leden. We willen een belangrijke bijdrage leveren aan de leefomgeving van onze klanten en leden. Dit past bij een coöperatieve bank als de onze. We zetten een extra stap in de energietransitie: zo bieden we onze particuliere klanten meer mogelijkheden bij de verduurzaming van hun woning. Wereldwijd verhogen we onze inspanningen om de landbouw en voedselketen duurzamer te maken.
We geven met 1.600 CDD-specialisten wereldwijd onze maatschappelijke rol als poortwachter de hoogste prioriteit. We zien klantintegriteit (customer due diligence – CDD) als basis voor een goede klantbediening en om klant en maatschappij te beschermen tegen risico’s op het gebied van witwassen, fraude en terrorismefinanciering. We investeren in steeds meer geavanceerde technologie en gaan verder samenwerken met sector en overheid om toenemende fraude en financiële misdaad aan te pakken.
We liggen voortvarend op koers om verdere invulling te geven aan onze missie ‘Growing a Better World Together’.’


Lees voor een uitgebreidere toelichting op de halfjaarcijfers 2019 het persbericht.

Over de halfjaarcijfers