Rabobank publiceert jaarverslag 2019

Vandaag publiceert Rabobank haar jaarverslag 2019 en de bijbehorende bijlagen.

Reactie bestuursvoorzitter Wiebe Draijer:


"We hebben goede vooruitgang geboekt op onze bijdrage aan grote maatschappelijke thema’s. We hebben geïnvesteerd in de verduurzaming van de woningmarkt en de energietransitie. Samen met dochter en projectontwikkelaar BPD ontwikkelen we nieuwbouwwoningen om knelpunten op de huurmarkt op te lossen. Internationaal krijgt de verduurzaming van de voedselketen steeds meer vorm, mede dankzij het door Rabobank geïnitieerde AGRI3-fonds en de inspanningen van de Rabobank Foundation in Afrika. Voor onze particuliere klanten in Nederland zetten we ons in voor betere zelfredzaamheid en het verlichten van schuldenproblematiek. Deze initiatieven zijn mooie illustraties van de wijze waarop de coöperatieve Rabobank invulling geeft aan haar missie om met elkaar een betere leefomgeving te creëren."

Op 13 februari 2020 publiceerde Rabobank haar jaaroverzicht 2019. In dit jaaroverzicht geeft Rabobank inzicht in de omgeving waarin de bank opereert, de strategie en bijbehorende resultaten en de manier waarop de bank waarde creëert voor haar stakeholders. Dit jaaroverzicht is opgesteld aan de hand van het International Integrated Reporting Framework.

Bekijk onze resultaten & verslagen