“Gedachtegoed van Raiffeisen is actueler dan ooit”

Precies 200 jaar geleden werd Friedrich Wilhelm Raiffeisen geboren, grondlegger van de kredietcoöperatie. Zijn op solidariteit gebaseerde ideeën over duurzaam samenwerken zijn anno 2018 nog steeds relevant en actueel.

“Raiffeisen wilde de levensomstandigheden op het platteland verbeteren. Terwijl andere partijen de boeren niet konden of wilden bedienen, bood hij met zijn idee van een kredietcoöperatie boeren wél de toegang tot financiering die zij nodig hadden om zelfvoorzienend te worden.” Dat zegt Hans Groeneveld, die naast zijn rol als Senior Vice President Cooperative & Governance Affairs bij de Rabobank, als hoogleraar de leerstoel Financiële Coöperaties bekleedt bij Tilburg University.

Coöperatie anno 2018

In Nederland is die missie volgens Groeneveld inmiddels geslaagd, maar in met name ontwikkelingslanden hebben veel kleinschalige boeren nog steeds moeite om financiering te krijgen. Daar werken Rabo Partnerships en Rabobank Foundation samen met lokale, coöperatieve banken aan financiële oplossingen die boeren in staat stellen te investeren in hun bedrijf. Net zoals Raiffeisen dat 200 jaar geleden al deed. Dat is niet alleen goed voor de boeren zelf, maar draagt ook bij aan meer stabiele en duurzamere voedselketens en de ontwikkeling van lokale gemeenschappen.  

“Raiffeisen is actueler dan ooit”

- Hans Groeneveld, Senior Vice President Cooperative & Governance Affairs bij de Rabobank

Tijdloze karakteristieken

Ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van Raiffeisen publiceerde de European Association of Cooperative Banks het boekje ‘Cooperative banks: at the service of their members and society’, onder redactie van Hans Groeneveld. Hij sprak hiervoor met 11 leiders van grote kredietcoöperaties in Europa en Japan. Zij beschrijven een aantal tijdloze karakteristieken van kredietcoöperaties, zoals hun bijdrage aan financiële inclusie, hun langetermijnvisie gericht op duurzaam ondernemen en het idee over een ‘sharing economy’.

Groeneveld: “Het gedachtegoed van Raiffeisen is actueler dan ooit. Je ziet de laatste jaren weer een toename van coöperaties, bijvoorbeeld op het gebied van zorg en energie. Gezamenlijk issues oppakken die lokaal spelen past bij de huidige tijdgeest: het is niet voor niets dat bij de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland dit jaar vooral de lokale partijen de winnaars waren.” 

Kritiek

Toch wordt de Rabobank in Nederland de laatste jaren vaak verweten zich nauwelijks te onderscheiden van andere, niet-coöperatieve grootbanken. “Als je kijkt naar onze producten en klantbediening begrijp ik die kritiek wel”, zegt Groeneveld. “Maar onze governance is nog steeds puur coöperatief. We participeren samen met onze leden in lokale netwerken om lokaal zichtbaar te zijn, houden onze financiële overschotten zo veel mogelijk binnen het bedrijf, we keren niet uit aan individuele leden, maar investeren wel een verantwoord deel daarvan in een duurzame ontwikkeling van de lokale samenleving via coöperatieve fondsen. Wat dat betreft is er dus eigenlijk weinig veranderd.”