Smart Farmer: meer oogst dankzij drones en data

Aardappelteler Derk Gesink gelooft heilig in ‘precisielandbouw’, van drones tot sensoren. Dankzij de verzamelde gegevens kan hij de resultaten van verschillende teeltmethoden vergelijken. Nu mest hij minder en oogst hij meer.

In 2014 begon Derk Gesink met het gebruik van sensoren op zijn boerderij in Noord-Groningen, om beter te begrijpen hoe bemesting de groei van zijn gewas verbetert. Hij verzamelt informatie over vochtigheid, temperatuur en voedingsstoffen. Waar nodig kan hij op die manier direct maatregelen nemen.

Absorberende voedingsstoffen

“Eerst mat ik alleen de hoeveelheid chlorofyl in de bladeren van de plant,” zegt Gesink.“Daarmee krijg je een goede indicatie van de opname van voedingsstoffen uit de bodem.” Via een proces van ‘trial and error’ breidde hij het gebruik van sensoren in de afgelopen vier jaar verder uit en nu analyseert hij zijn gegevens om steeds efficiënter te boeren. “Jaar na jaar verzamelde ik real-time gegevens van het voedingsstoffenniveau in gewas en bodem, en ik varieerde met de hoeveelheid mest op aparte stukjes grond om de effecten te bestuderen.

.“Maar bemesting is slechts één van de factoren die van invloed zijn op de groei van het gewas. Er zijn veel andere variabelen, zoals de bodemkwaliteit en de vochtigheid. Het ene jaar zijn de drogere delen van mijn percelen het meest succesvol, maar het andere jaar kunnen juist de nattere gedeelten het meest opleveren. Het is een complexe materie.”

“Boeren in Nederland moeten minder mest gaan gebruiken”

- Derk Gesink

Om zijn resultaten verder te verbeteren riep Gesink vorig jaar de hulp in van de nabijgelegen Wageningen University, gespecialiseerd in landbouwonderzoek. “Hun experts hebben de patronen in onze gegevens bestudeerd en ons advies gegeven over de beste manier om onze methoden aan te passen. Het resultaat is dat we nu minder mest gebruiken; alleen daar waar het écht verschil maakt.”

Gegevensoverdracht op afstand

Eerst waren de sensoren niet honderd procent betrouwbaar, maar inmiddels is dat wel het geval. Als volgende stap wil Gesink zijn ‘slimme aardappels’ volledig automatiseren. “Nu zet ik de gegevens van de sensoren nog op een USB-stick. Een tijdrovend werkje,” legt hij uit. “Ik wil daarom nu starten met het op afstand overdragen van de gegevens naar een centrale computer voor analyse.”

Eén uitdaging blijft nog over: het weer. “We kunnen de regen niet voorspellen,” zegt hij, “dat kan het onderzoek soms echt vertragen.” Toch concludeert Gesink dat de opbrengst van zijn boerderijen in Denemarken en Nederland sinds 2014 ongeveer tien procent is gestegen. “Precies daarom zijn we minder op mest gaan vertrouwen,” zegt hij nog. “Boeren in Nederland moeten minder mest gaan gebruiken, dus dit is absoluut een stap vooruit.”