Smart Farmer: Sarita Junqueira Rodas

Via het wereldwijde platform Global Farmers delen agrarische klanten van de Rabobank kennis met elkaar. Sarita Junqueira Rodas uit Brazilië moest plots het bedrijf van haar vader overnemen en deelt de kennis die zij daarmee opdeed nu met anderen.

Sarita Junqueira Rodas is moeder van drie kinderen en agrarisch ondernemer in Brazilië. Ze staat aan het hoofd van de Junqueira Rodas Groep. Dit familiebedrijf, dat in 1968 werd opgericht in Monte Azul Paulista, São Paulo, is een gevestigde naam in de citrusbranche, maar verbouwt ook suikerriet en fokt vee. Zo waren ze de eersten die – onder de merknaam Agua Milagrosa – echt Braziliaanse Zeboes gingen fokken, een rundsoort van het Tabapuã-ras. Naast haar werk coacht Sarita andere ondernemers. Ook was ze de eerste vrouwelijke adviseur bij Fundecitrus, een fonds dat zich inzet voor duurzame ontwikkeling van de citrussector in de regio Sao Paolo.

Toen haar vader in 2008 overleed, kreeg Sarita plotseling de leiding over het familiebedrijf, iets waar ze op dat moment nauwelijks op voorbereid was. De boerderij telt ongeveer 550 voltijdmedewerkers. In de oogsttijd komen daar nog eens ca. 1000 seizoenwerkers bij. Het managen en motiveren van deze mensen was iets wat Sarita nog moest leren. Haar vaders plaats innemen in het familiebedrijf bleek de zwaarste uitdaging van haar leven, maar deelnemen aan het AgroLeaders-programma van Rabobank Brazilië heeft haar geholpen de leiding op zich te nemen.

“Lid zijn van AgroLeaders is een voorrecht”

- Sarita Junqueira Rodas, Global Farmer

AgroLeaders-programma

Het AgroLeaders-programma werd 10 jaar geleden door Rabobank Brazilie opgezet om de uitwisseling van kennis, netwerken en ervaringen tussen hun klanten te bevorderen, iets wat voortvloeit uit de Banking for Food-strategie van de bank. “Lid zijn van AgroLeaders is een voorrecht”, legt Sarita uit. “Ik heb in onze bijeenkomsten door de jaren heen veel geleerd. De kennis die ik hier heb opgedaan over bijvoorbeeld bestuurlijke processen en procedures, hebben we toegepast om de dagelijkse uitdagingen in onze business beter onder controle te houden. De cultuuromslag die we in ons bedrijf hebben gemaakt van boerderij naar agrarische onderneming, was de grootste opgave in de bijna tien jaar dat ik nu aan het hoofd sta.”

Vernieuwing en duurzaamheid

“Mijn vader leerde ons om zowel toegewijd aan de landbouw als trouw aan de natuur te zijn. We proberen met behulp van de nieuwste technologie onze productie te verbeteren, zonder het milieu te schaden”, aldus de jonge ondernemer. Als voorbeeld noemt Sarita de irrigatietechniek die wordt toegepast bij de teelt van sinaasappels. “Al onze sinaasappelboomgaarden worden geïrrigeerd. Dat stelt de nodige uitdagingen aan zaken als goed waterbeheer en bemesting (het toevoegen van meststoffen, bodemverbeteraars en andere wateroplosbare producten aan het irrigatiesysteem). Duurzaamheid, in de breedste zin van het woord, is hier de sleutel tot succes. Het zorgt voor goede prestaties, werkplezier, inkomen en het geeft voldoening.”

“Werken in de agrarische sector is de ultieme manier om voor mensen te zorgen: je voorziet ze van eten. Om in onze sector te kunnen werken, heb je kennis en technieken nodig. Het is een activiteit met een hoog risicoprofiel: je moet echt specialist worden in wat je doet. Omdat het onmogelijk is om alles zelf te kunnen, zul je de beste professionals in moeten schakelen”, zegt Sarita.

Sarita (rechts), met haar moeder, Maria Tereza.

Anderen helpen met bedrijfsoverdracht

Door het overlijden van haar vader, kwam er een zware verantwoordelijkheid op Sarita’s schouders te liggen. “Ik moest een grote leider opvolgen, het was de grootste uitdaging waar ik ooit voor had gestaan. Ons bedrijf moest het plotseling stellen zonder zijn oprichter en directeur. We hebben toen veel gesprekken gevoerd, zowel binnen de familie als met externe professionals, over de vraag hoe we het mooie werk van mijn vader het beste konden voortzetten.”

Sarita heeft veel geleerd van het hele proces. Die kennis draagt zij nu over op andere boeren: naast haar werk als directeur van het agrarisch bedrijf, geeft ze lessen in bedrijfsopvolging.
“Ik ben zo dankbaar voor alles wat we in de afgelopen tien jaar hebben bereikt, dat ik besloot om een bedrijf op te zetten dat gespecialiseerd is in het besturen van familiebedrijven, PROSSIGA. Daarmee kunnen we andere families helpen, zodat zij niet dezelfde problemen hoeven te doorstaan die wij hebben meegemaakt. In onze trainingen delen we best practices, zodat andere familiebedrijven – ook niet-agrarische – zichzelf beter kunnen inrichten, op zo’n manier dat de bedrijfsvoering minder afhankelijk wordt van specifieke personen. Zo kunnen familiebedrijven generaties lang blijven bestaan.”
“We heten medewerkers van andere familiebedrijven welkom op ons bedrijf en nodigen ze uit om hun vragen over bedrijfsopvolging en bestuur met ons te delen. We zijn dankbaar voor alles wat we zelf geleerd hebben, ook al was dat niet altijd makkelijk. Het delen van deze kennis is voor ons een extra reden om onze eigen nalatenschap goed te borgen. En om te laten zien dat het wel degelijk mogelijk is om dingen te veranderen.”

Sarita Junqueira Rodas is lid van GlobalFarmers.com, een exclusieve, wereldwijde community voor Rabobank-klanten. Agrariërs en experts kunnen hier met elkaar in contact komen en kennis delen. Met dit initiatief helpt de Rabobank boeren om succesvolle agrarische ondernemers te zijn in een veranderende wereld en om bij te dragen aan de wereldwijde uitdaging van voedselzekerheid.