Broedplaats voor kennis en innovatie

In het Banking for Food Inspiration Centre brengt de Rabobank wereldwijde kennis, innovatie en netwerken op het gebied van wereldvoedselvoorziening bij elkaar.

Het wordt een hele opgave om in 2050 de wereld duurzaam van voedsel te voorzien. Daar zijn veel partijen en initiatieven voor nodig. In het Banking for Food (B4F) Inspiration Centre brengt de Rabobank kennis, innovatieve ideeën en netwerken op dit gebied bij elkaar.
“We hebben te maken met een snel veranderende wereld en een sterk groeiende bevolking, waardoor onze voedselvoorziening, de food- en agriketen en natuurlijk het milieu steeds meer onder druk komen te staan,” zegt Jacqueline Pieters, Global Head van het B4F Inspiration Centre. “Vanuit het B4F Inspiration Centre kunnen we kennis aanbieden die relevant is voor de food- en agrisector en onze F&A-netwerken en communities verder uitbouwen.”

Sterke ideeën

Het Inspiration Centre verzamelt en beheert kennis van binnen en buiten de Rabobank. Bijvoorbeeld door middel van F&A-onderzoek, de innovatieagenda voor startups en netwerkinitiatieven voor de landbouwsector. En via partnerships met banken in Afrika en Latijns-Amerika, relaties met ngo’s, de Wereldbank, de Verenigde Naties en regeringen over de hele wereld.

De Rabobank wil meer invloed gaan uitoefenen op klanten om de wereld duurzaam te voeden en innovatie te stimuleren. “De doelen die we gesteld hebben zijn behoorlijk ambitieus, maar ik ben ervan overtuigd dat we die samen met andere onderdelen van de bank kunnen behalen,” zegt Jacqueline Pieters. “We zoeken naar sterke ideeën die bijdragen aan een duurzame voedselindustrie en landbouw. Er zijn al geweldige voorbeelden hiervan, zoals FoodBytes!, Terra en Global Farmers.”

Foodbytes!

FoodBytes! brengt startups en scale-ups die binnen de voedsel- en agrisector vernieuwend bezig zijn in contact met potentiële investeerders, klanten en durfkapitalisten. Hierdoor kunnen deze bedrijven sneller innoveren. FoodBytes! breidt zich nu uit naar de rest van de wereld, waardoor de Rabobank kan bouwen aan een internationaal innovatieplatform.

“Ik ben ervan overtuigd dat we onze ambitieuze doelen kunnen halen”

- Jacqueline Pieters, Global Head Banking for Food Inspiration Center

Terra

Een vergelijkbaar succesverhaal is Terra, de F&A tech-accelerator die de Rabobank samen met incubator RocketSpace ontwikkelt. Terra verbindt de meest disruptieve startups in de sector met vooruitstrevende bedrijven, om samen te werken aan pilots die een impuls geven aan cross-industry innovatie. Kennis en netwerken van grote bedrijven worden zo gekoppeld aan de innovatiekracht van startups. Wat begon in Noord-Amerika, wordt nu uitgebreid naar Europa.

Global Farmers

De Global Farmers website is een besloten community waar agrarische klanten van de Rabobank en experts kennis delen. De bank faciliteert dit interactieve forum, waar boeren nieuws en onderzoeken uit de F&A-sector kunnen inzien, problemen met elkaar bespreken, met elkaar chatten, vacatures plaatsen of advies inwinnen.

Rabobank Moonshots

“En tot slot zijn er onze eigen Rabobank Moonshots,” voegt Jacqueline Pieters toe. “Hiermee nodigen we collega’s uit om met slimme ideeën te komen voor vraagstukken waar onze F&A-klanten mee te maken hebben. En om die ideeën om te zetten in zakelijke kansen. Al deze innovaties samen hebben al een echt een geweldige impact.”