Grote financieringsstappen naar traceerbare soja

Aan duurzaamheid gekoppelde lening bevordert verantwoorde grondstoffenhandel

Met 2,3 miljard dollar is het de grootste aan duurzaamheid gekoppelde lening voor een grondstoffenhandelaar ooit. Deze unieke regeling, waar 21 banken aan meedoen, helpt COFCO International om het voortouw te nemen in duurzame grondstoffenhandel.

Toen COFCO International vorige zomer tekende voor een historische, aan duurzaamheid gekoppelde, drie jaar lopende lening, betekende dit een uniek samenspel van financiering, bedrijfsvoering en duurzaamheid.

Als duurzaamheidscoördinator hielp de Rabobank de handelsonderneming bij het opstellen van jaarlijkse prestatiedoelen, waaronder algehele verbeteringen van ESG (Environment, Social and Governance) en – een unicum – traceerbaarheid van de voornaamste landbouwgrondstoffen. COFCO International ontvangt korting op het rentepercentage als de doelen worden bereikt.

Sinds juli 2019 heeft de lening bewondering geoogst en brancheonderscheidingen ontvangen, met als meest recente de 'Overall Commodity Finance Deal of the Year Award' van TFX in mei 2020. Hoe is deze bekroonde lening tot stand gekomen en wat heeft dit, nu bijna een jaar later, betekend voor de duurzaamheidsinspanningen van COFCO International?

'Een grote winst voor duurzaamheid'

Ondanks de groeiende populariteit zijn aan duurzaamheid gekoppelde leningen of SLL's (‘sustainability-linked loans’), een relatief nieuwe financiële constructie die in 2017 op het toneel verscheen. Wat SLL's uniek maken, zijn de flexibele rentepercentages die zijn gekoppeld aan duurzaamheidsdoelen of KPI's (Key Performance Indicators). Als de lener de jaardoelen realiseert, betalen ze een lager rentepercentage.

SLL's brengen duurzaamheid een grote stap dichterbij, aldus Maarten Biermans, hoofd Sustainable Markets van de Rabobank. En de 'enorme' lening aan COFCO International is een belangrijk resultaat. "Het helpen van bedrijven om duurzaamheid te integreren in de kern van hun activiteiten, daar draait het om", zegt Biermans. "Als een treasury team elk jaar moet vragen: 'Hoe goed doen we het op het gebied van ESG? Hoe ver zijn we in de traceerbaarheid van grondstoffen?' - is dat al een grote winst voor duurzaamheid."

"We helpen duurzaamheid te integreren in de kern van activiteiten"

- Maarten Biermans, Rabobank

COFCO International was in 2019 toe aan herfinanciering toen bankpartners een aan duurzaamheid gekoppelde lening voorstelden voor de doorlopend-kredietfaciliteit van het bedrijf. Paul van Spaendonk, hoofd Financing van COFCO International, herinnert zich de vroegtijdige interesse. "Aan duurzaamheid gekoppelde leningen waren relatief nieuw op de markt, maar we zagen direct de match tussen onze interne duurzaamheidsinitiatieven en dit type financiering."

"We wilden dit niet als een niche bijproduct doen, maar in onze kernfaciliteit", vervolgt Van Spaendonk. Het bedrijf was al bezig het duurzaamheidsbeleid te verbeteren. De bank, zegt hij, kon de doelen formaliseren en een tijdlijn uitzetten. "Er zijn nu concrete KPI's en doelen, samen met coördinatoren geformuleerd. Onze intrinsieke duurzaamheidsmotivatie wordt ondersteund door externe verplichtingen."

Cofco Sorriso Rabobank

COFCO Internationals doelstelling voor het traceren van grondstoffen was een primeur in de sector. Foto: Eric de Vries

Ambitieuze doelen

COFCO International betrok een internationaal consortium van 21 banken bij de lening. Als duurzaamheidscoördinator werkte de Rabobank samen met het bedrijf en andere banken om ambitieuze, extern controleerbare doelen te stellen.

"De banken boden ons enorm veel helderheid en aanbevelingen om onze definitieve KPI's te bereiken", zegt Wei Peng, hoofd Sustainability bij COFCO International. Ze herinnert zich de discussie: "Richten we ons op uitgebreide verbetering van het duurzaamheidsbeleid als geheel? Of selecteren we specifieke indicatoren die we in onderling overleg het belangrijkste vinden?" Uiteindelijk besloten ze om beide te doen. "Om te laten zien dat we vastberaden zijn."

"Het is niet iets dat we zomaar voor de lol doen"

- Wei Peng, COFCO International

Ze stemden in met een jaarlijkse verbetering van de milieu-, sociale en bedrijfsbestuurlijke prestaties, gebenchmarkt door ESG-beoordelaar Sustainalytics. Ze stelden ook doelen voor een betere traceerbaarheid van landbouwgrondstoffen, met de nadruk op Braziliaanse soja, jaarlijks beoordeeld door een onafhankelijke controleur.

En het bedrijf deed er nog een schepje bovenop: rentebesparingen worden geherinvesteerd in duurzaamheidsprojecten. Peng: "We gebruiken dat geld om onze werkwijze te verbeteren."

Traceerbaarheid: "cruciaal voor het bedrijf"

"Als handelsonderneming hebben we de grootste impact op onze toeleveringsketens", legt Peng uit. Maar de oorsprong van grondstoffen achterhalen is geen eenvoudige taak. Het stellen van goed gedefinieerde traceerbaarheidsdoelen was nieuw in de branche, maar voor COFCO International een natuurlijke keuze. "We waren klaar om een stap verder te gaan op het gebied van traceerbaarheid en het beheer van de toeleveringsketen als geheel. Dus besloten we om dit streven te formaliseren."

Consumenten en voedselproducenten willen steeds vaker zeker weten dat hun aankopen niets te maken hebben met ontbossing of mensenrechtenschendingen. Vooral de ontbossing in Brazilië – waar de meeste soja ter wereld wordt geteeld – is een actueel thema. Maar voor COFCO International, aldus Peng, is weten waar de aanvoer vandaan komt cruciaal voor het bedrijf. "Het is geen reputatie-verhogend idee of iets dat we zomaar voor de lol doen."

"De grootste impact hebben we op onze toeleveringsketens"

- Wei Peng, COFCO International

Het bedrijf brengt de impact van ontbossing op de opbrengst van grondstoffen in kaart. In een van de onderzoeken bestudeerde het de temperatuur en regenvalpatronen in de Cerrado, de kwetsbare savanneregio in Brazilië waar de meeste soja wordt geteeld. In de afgelopen veertig jaar is de temperatuur gestegen, terwijl de regenvalpatronen onregelmatiger werden. Dit is een trend die de oogsten van de regio kan beïnvloeden. "We willen nog lang doorgaan", legt Peng uit. "Wanneer we ergens een nieuwe crushinstallatie neerzetten, moeten we wel weten of er over dertig jaar nog steeds soja is om te verwerken in onze fabrieken."

Cofco Soy Rabobank

"Zal er over dertig jaar nog steeds soja zijn om in onze crushinstallaties te verwerken?" Foto: Eric de Vries

Een geslaagd eerste jaar

Nu voor COFCO International het einde in zicht komt van het eerste jaar werken met de nieuwe duurzaamheidsdoelen, worden de resultaten duidelijk. Kortgeleden heeft het bedrijf de externe controle van grondstoffen voor 2019 afgerond, zijn eerstejaarsdoelen in het kader van de lening bereikt en honderd procent traceerbaarheid gerealiseerd voor rechtstreeks ingekochte soja in 25 prioriteitsgemeenschappen in de Cerrado-bioom in Brazilië. Uiteindelijk wil de onderneming toe naar volledige traceerbaarheid van alle rechtstreeks in Brazilië ingekochte soja. Volgens Peng moet COFCO International dat binnen de komende drie jaar kunnen realiseren.

Het bedrijf heeft ook het prestatiedoel van Sustainalytics behaald voor algehele milieu- en sociale verbeteringen. "We zijn bijzonder blij en trots om te zien dat we met ons harde werk in het afgelopen jaar succes hebben geboekt", aldus Peng. In 2019 versterkte het bedrijf zijn milieubeleid en stelde voor de komende vijf jaar een nieuw doel om water efficiënter te gebruiken . Daarnaast startte het bedrijf een partnerrelatie met een internationale NGO om de impact op mensenrechten te evalueren van bedrijfsactiviteiten en toeleveringsketens van grondstoffen.

Welke invloed heeft de lening gehad op de duurzaamheidsinitiatieven van COFCO International? "Deze initiatieven zaten al in de pijplijn", bevestigt Peng. "Maar nu werken we met een strakke deadline en maken snel vorderingen. De lening betekende extra benzine voor de motor."

Cofco Soy Bean Harvest farmer Rabobank

COFCO International wil samen met banken boeren helpen overschakelen op een duurzamere productie. Foto: Eric de Vries

"Traceerbaarheid is niet het einddoel"

Hoewel COFCO International de geformaliseerde doelen steeds dichter nadert, is dit nog maar het begin. "Traceerbaarheid is niet het einddoel", verzekert Peng. De volgende stap: milieu- en sociale analyse van toeleverende boerderijen Door regionale risicoprofielen op te stellen, kan het bedrijf "zich concentreren op hotspots die we op boerderijniveau vaststellen". De handelsonderneming komt binnenkort met een initiatief om zijn screeningmethode voor leveranciers toe te passen in de kwetsbare regio Matopiba in Cerrado.

Van Spaendonk: "We concentreren ons eerst op deze faciliteit en doelen, maar als we kunnen aantonen dat het werkt, kunnen we bepalen wat we meer kunnen doen. Samen met onze banken stellen we de mogelijkheden vast om boeren toegang te bieden tot financiering en over te stappen op duurzamere landbouwpraktijken."

De successen van COFCO International zijn ook een overwinning voor de Rabobank, die zijn eigen sociale en milieudoelen heeft. Deze doelen hebben met name betrekking op hulp aan producenten om voedsel duurzamer te telen. Maarten Biermans: "Als een van de grootste voedsel- en landbouwbanken ter wereld werken we samen met een van de grootste spelers op het gebied van landbouwgrondstoffen aan een betere wereld. Daar gaat het om. COFCO met hun bedrijfsactiviteiten en de Rabobank met onze financieringsmogelijkheden en knowhow."