Sterkere bank, sterkere boeren

Banco Fie in Bolivia breidt uit om meer boeren te steunen

Krachtige, lokale banken zijn de motor voor agrarische sectoren. Vanuit die zienswijze helpt Rabo Partnerships in Bolivia de lokale Banco Fie om een sterke all-finance bank te worden, zodat zij meer boeren in het land kunnen helpen.

Banco Fie, oorspronkelijk een microkredietbank, heeft een stabiele positie opgebouwd in het verstrekken van kleine leningen en betaalproducten aan boeren. De leningen zijn gemiddeld rond de 5.000 euro en de bank hoeft slechts weinig af te schrijven op de leningportefeuille. De bank heeft inmiddels bijna 1 miljoen klanten (op een bevolking van 11 miljoen!), is winstgevend en heeft vertrouwen opgebouwd.

Terberg checkt bij boeren welke uitdagingen ze hebben

Om toekomstbestendig te worden, is het belangrijk dat Banco Fie zich ook op andere terreinen gaat ontwikkelen: nieuwe producten, een stevigere IT-omgeving, professioneler risicomanagement en een bredere klantenkring. Sinds februari 2017 is Rabo Partnerships (voorheen RIAS) bezig om een analyse te maken van de huidige situatie en ontwikkelmogelijkheden bij de bank.

“We willen bijdragen aan het voeden van de bevolking”

- Dominic Terberg, agribusiness-expert bij Rabo Partnerships

Een klein steentje bijdragen

Rabo Partnerships wil door het delen van haar kennis, netwerk en financiële oplossingen Banco Fie ondersteunen in het verbreden en verdiepen van haar marktpositie in de agribusiness in Bolivia. Verbeteren van de duurzaamheid van de voedsel- en landbouwsector in Bolivia is daarbij een belangrijk thema.

Dominic Terberg is agribusiness-expert bij Rabo Partnerships en sinds augustus betrokken bij het project. De basis van zijn werk in Bolivia is het in kaart brengen van de waardeketens voor de rundvlees- en sojasector via value chain mapping. Daarbij analyseert hij onder meer de partijen in de keten, de processen, de manier waarop het systeem in elkaar zit, kansen en belemmeringen. Ook kijkt hij naar de positie van de boeren en andere spelers in de keten en de rol van de overheid.

Op basis van de analyse gaat Rabo Partnerships samen met Banco Fie een nieuwe agribusiness strategie ontwikkelen en advies uitbrengen. “Als Banco Fie uiteindelijk meer agribusiness kan financieren, dragen we samen een steentje bij aan de voedselproductie en het voeden van de bevolking”, zegt Terberg.

Banco Fie stelt boeren in staat uit te breiden

Eigen bevolking eerst

Ondanks vooruitgang in de afgelopen decennia, leven zo'n 4 miljoen mensen in Bolivia nog in armoede. De Boliviaanse overheid richt zich op het voeden van de eigen bevolking. Productie van voedsel zou zo weinig mogelijk afhankelijk moeten zijn van import en er zou alleen geëxporteerd mogen worden als de levering aan de lokale markt is veiliggesteld.

Identiteit behouden

Banco Fie is in 1985 begonnen als pionier in duurzame financiering van de agrarische sector. Nu de bank groeit wil Banco Fie de financiële behoeften van de Boliviaanse bevolking blijven ondersteunen. Bijvoorbeeld door het verstrekken van hypotheken voor sociale woningbouw, een relatief nieuwe richting die groeit. Daardoor kunnen steeds meer Bolivianen met beperkte financiële middelen een eigen huis of lap grond bezitten. Banco Fie geeft ook financiële trainingen, vooral aan vrouwen en jongeren.

“Een stabielere bank steunt de boeren in Bolivia voor lange tijd”

- Dominic Terberg, agribusiness-expert bij Rabo Partnerships

Breed traject

Het Rabo Partnerships-traject gaat ongeveer drie jaar duren. In die periode werken verschillende experts aan facetten van de verdere opbouw van Banco Fie, zoals het opzetten van de ICT en productontwikkeling. Begin februari reisde Dominic Terberg opnieuw naar Bolivia, ditmaal met een collega van Rabobank Brazilië, Victor Ikeda, om de waardeketen van soja in kaart te brengen. Ze gingen onder andere kijken naar de uitdagingen waar sojaboeren en andere spelers in de keten mee te maken hebben en hoe de bank hierbij kan helpen. Terberg: “Door de bank stabiel te maken, helpen we ook de boeren en andere spelers in agribusiness in Bolivia voor langere tijd. Goede kennis en begrip van de sector is daarbij cruciaal.”

Kijk mee met het werk van Terberg en zijn collega’s: