De virtuele assistent voor de landbouw

Growing Ideas: een voice-command app voor boeren

Het toenemend gebruik van data in de landbouw stelt boeren soms voor praktische problemen. Het verwerken van die data kost immers tijd en gaat niet altijd even makkelijk als je op het land bezig bent. AgVoice bedacht hiervoor een oplossing.

Het in Atlanta gevestigde AgVoice ontwikkelde een stemgestuurde, handsfree data-opslagtechnologie voor agrarische professionals. Daarmee kan een boer terwijl hij aan het werk is waarnemingen over de conditie van zijn gewassen of vee ter plekke inspreken op zijn smarphone. De software van AgVoice registreert deze data en slaat ze op, zonder dat de boer hiervoor een computer of pen en papier hoeft te gebruiken. Zo heeft hij beide handen vrij om zijn werk te doen. De technologie kan toegepast worden voor de inspectie van bijvoorbeeld dieren, planten of machines.

Het team van AgVoice

Bruce Rasa, ceo van AgVoice: “De huidige methodes voor gegevensregistratie zijn moeilijk te hanteren. Intussen stijgt de vraag naar meer en betere data, waardoor deze systemen steeds meer onder druk komen te staan. Onze oplossingen zullen een grote bijdrage leveren aan het wegnemen van die druk en geven klanten die krap in hun tijd zitten de middelen om accurater en efficiënter te werken.”

Meer inzicht voor boer en afnemer

De tool helpt niet alleen de boer om waardevolle inzichten vast te leggen voor eigen gebruik, maar verschaft ook afnemers meer inzicht in zijn werkwijze. Bijvoorbeeld welke bemesting gebruikt is voor een gewas of welke medicatie is toegediend aan het vee. Dit maakt de naleving van regels beter controleerbaar en de herkomst van producten en middelen beter traceerbaar.

Gewassen controleren met AgVoice

AgVoice was in 2017 een van de deelnemers aan het FoodBytes! Event in New York. Na hun succesvolle pitch daar haalde AgVoice €211.150 aan financiering op. Dat geld gebruikten zij om hun technologie verder te verfijnen, meer developers in te huren en hun potentiële klantenkring beter te begrijpen. Dit voorjaar zal AgVoice haar eerste commerciële producten leveren aan drie afnemers: Driscolls, HM Clause en Dairy Farmers of America.

Ga naar de Foodbytes!-website voor meer informatie over de evenementen die ze organiseren en de start-ups waar ze aan bijdragen.