Podcast: Deltaplan Biodiversiteit van start

Boer, bank en beleidsmedewerker bundelen krachten

Hoe kan een bank bijdragen aan een betere wereld? Harm Edens/BNR interviewt Alex Datema, melkveehouder in Groningen, en Jeen Nijboer, projectmanager Food & Agri bij de Rabobank, over insecten en weidevogels die íédereen blij gaan maken.

Beluister de volledige podcast hier (35 minuten).

Er zit weinig leven meer in Nederlandse akkers en weilanden. En intussen neemt de biodiversiteit ook nog eens steeds verder af. In het Deltaplan Biodiversiteit werken melkveehouders, onderwijsinstellingen, zuivelbedrijven en de Rabobank samen om het tij te keren. De eerste stap is het monitoren van de biodiversiteit, de tweede stap een andere manier van boeren bedenken zodat insecten, vogels en andere nuttige dieren in en op het boerenland weer terugkeren. Want dat is beter voor het weiland en de koeien, maar zeker ook voor de boer. En wie oog heeft voor biodiversiteit mag straks van de Rabobank een rentevoordeel verwachten

Citaten uit de podcast:

“Niet iedereen kijkt boos naar ons. Heel veel mensen beseffen dat de landbouw wil veranderen.”

“Een gevleugelde uitspraak in de boerenwereld is: ‘je kunt niet groen denken als je rood staat’.”

“Intensiveren en specialiseren in veeteelt is een doodlopende weg.”

“De biodiversiteit neemt af, maar voor 2030 buigen we de dalende lijn om naar boven.”

“Meer biodiversiteit betekent niet minder koeien, maar een andere manier van boeren.”

“Provincie, waterschappen, gemeentes en boeren móéten samenwerken.”

Meer horen?

De Rabobank Food Forward-podcasts zijn te beluisteren via de diverse podcast-apps voor iPhone en Android en via Libsyn (35 min).