"Innovatie is het snelst te realiseren via samenwerking”

De verbindende kracht van de Food100

Food100 is hét netwerk van voedselveranderaars; ambitieuze foodprofessionals die dagelijks bezig zijn ons voedselsysteem te verbeteren.

Food100 is vooral bekend van de Food100-lijst waarop jaarlijks honderd ‘veelbelovende food-visionairs’ uit binnen- en buitenland worden gepresenteerd. Maar het netwerk speelt ook een grote rol in het verbinden van ‘influencers’ doorheen de gehele keten. Martijn Rol, sectorspecialist Food bij de Rabobank, vertelt waarom een initiatief als Food100 zo belangrijk is voor de toekomst van ons voedsel – én voor de Rabobank.

Specialisme

“We faciliteren de hele agriketen, van boer tot bord. De leveranciers van de boer, de boer zelf, maar ook de handel, de verwerkende industrie en uiteindelijk ook de retailer en de horeca. De huidige dynamiek in de financiële sector dwingt ons om keuzes te maken. En die specialisatie in agrifood is voor ons, van oudsher boerencoöperatie, een vanzelfsprekende.”

Groeisector

“Agrifood is een enorme groeisector. De wereldbevolking groeit en de consequentie is dat we op zoek moeten naar manieren om al die mensen op een duurzame manier te voeden. Hoe doen we dat, met minder verspilling, minder belasting van de bodem en het milieu, op steeds diervriendelijkere wijze? Samen met onze klanten spannen we ons daarvoor in. Plat gezegd: geld verstrekken kan iedereen, maar we willen er juist zijn voor de bedrijven die de keten duurzaam proberen te veranderen.”

”Geld verstrekken kan iedereen”

- Martijn Rol, Rabobank

Netwerk

“Er zijn drie pijlers waarop we waarde toevoegen voor onze klanten: financiering, kennis en netwerk. Dat netwerk bieden we op globale, maar ook op lokale schaal. We hebben bijvoorbeeld het Global Farmers-netwerk, een wereldwijd digitaal platform waarmee boeren over de hele wereld met elkaar in contact kunnen komen en kennis delen. Maar ook het ondersteunen van relevante lokale netwerken, zoals Food100 voor de Nederlandse markt, hoort daarbij.”

Het belang van Food100

“Vooral de verbindende kracht maakt Food100 relevant; het koppelen van jonge ondernemers aan de gevestigde orde. Want je ziet dat het zelfs voor CEO’s en directeur-grootaandeelhouders die al jaren meedraaien soms knap lastig is om te blijven innoveren. Om gevoel te houden bij wat er gebeurt aan de onderkant van de markt bij al die start-ups en scale-ups. Innovatie is het snelst te realiseren via samenwerking en daarin ligt ook het belang voor Food100. Geslaagde voorbeelden van kennisdeling en samenwerking zie je terug bij Brainport Eindhoven of Brightlands Campus Venlo.”

"Innovatie is het snelst te realiseren via samenwerking”

- Martijn Rol, Rabobank

Meer dan een lijst

“Food100 is veel meer dan een lijst. Natuurlijk is het een compliment voor de mensen die erop staan, maar ik zie het veel meer als het bieden van een netwerk aan mensen die samen een extra stap willen zetten. Het gaat er niet om dat je mensen op een duurzame lijst zet zodat ze daarmee kunnen pronken. Van dat soort lijsten zijn er al genoeg. Het gaat ons meer om het vervolg. Hoe verbindt je mensen met elkaar? Dat kan bijvoorbeeld met een programma zoals ‘CEO for a day’. Of met het faciliteren van vervolgmeetings. Daarin ligt de relevantie besloten: in de ‘follow-up’ richting netwerken en samenwerken.”

Lees hier het hele interview met Martijn Rol.