Verantwoorde zalmproductie zwemt in goede richting

Duurzame lening zet zalm op ‘t menu

In de afgelopen tien jaar is zalm ‘opgezwommen’ tot een van de populairste producten op ons bord. Nu de vraag naar deze vis groeit, zet de Chileense koploper op het gebied van aquacultuur fikse stappen om de zalmlevering wereldwijd te verduurzamen.

Zalm maakt een enorme opmars en zwemt in populariteit alle andere vis- en vleessoorten voorbij. Van varkensvlees tot gevogelte, van rundvlees tot wild gevangen vis; ze zijn allemaal nét niet het neusje van de zalm. Want de consument eet steeds vaker zalm, zo blijkt uit een recent verschenen rapport van RaboResearch.

“Zalm is een betaalbaar luxeproduct dat de laatste jaren de mainstream heeft bereikt. Die populariteit is te danken aan de geavanceerde productie binnen de viskweeksector, de waardeketen van verse vis, en de toewijding en innovatie in de verwerkingsindustrie”, zegt Seafood Analyst Beyhan de Jong, auteur van het rapport. “Zowel in de EU als in de VS staat zalm in de top drie van de meest geconsumeerde vissoorten. En die populariteit groeit alleen maar.”

Meer dan peperdure proteïne

Gezien de toegenomen consumptie is het tijd om zalm te ontdoen van zijn luxestatus en te herdefiniëren als een gezond, duurzaam voedingsmiddel, aldus het rapport. De zalmindustrie voorziet qua hoeveelheid in de behoefte van de markt, maar prijs en gemak zijn niet de enige factoren waar kritische consumenten hun oordeel over vellen. De vis dankt haar eersteklaspositie vooral aan een andere belangrijke factor: duurzaamheid. Dit blijkt uit de efficiënte voederconversieratio’s, lage milieubelasting en het relatief gunstige dierenwelzijn in de zalmindustrie.

De tijd is rijp om het zalmaanbod wereldwijd nog duurzamer te maken. Een moedige Chileen is bereid om de zalmindustrie vanuit het Zuid-Amerikaanse land drastisch te hervormen – met de benodigde kennis, netwerken en financiering tot zijn beschikking.

De Chileense gigant Agrosuper wil laten zien dat hij duurzame zalm produceert. De manier? Een ASC-keurmerk.

We willen bewijs

Westerse consumenten en supermarkten willen niet alleen duurzaam gekweekte vis – ze willen ook bewijs. Daarom werkten de Rabobank en het WNF samen met de Chileense marktleider in de zalmindustrie. Samen maakten ze de weg vrij naar duurzame, gecertificeerde, en traceerbare zalm in de supermarktschappen.

Het verkrijgen van certificatie is dé manier om de markt te laten zien dat je duurzame zalm produceert”, vertelt Brenda de Swart, Head Sustainability bij RaboFinance Chili. In de zalmsector zijn er verschillende keurmerken – allemaal met hun eigen specifieke voorwaarden. De gouden standaard voor zalm is het ASC-keurmerk (Aquaculture Stewardship Council). Op de grootste afzetmarkten, zoals in Europa, belandt vis zonder dit keurmerk überhaupt niet in de supermarktschappen.

“Het ASC-keurmerk focust op zaken zoals milieueffecten, sociale aspecten en biodiversiteit bij zalmkwekerijen. Het keurmerk is vooral bekend vanwege haar ‘chain of custody’ die de herleidbaarheid van het product waarborgt”, zegt RaboResearch Seafood Analyst Gorjan Nikolik. “ASC volgt het product tot aan de supermarktschappen en garandeert het duurzame verhaal van elke vis in het schap.De Rabobank en het WNF hebben stappen ondernomen om de certificering in de Chileense zalmsector te versnellen en promoten het ASC-keurmerk bij Chileense consumenten.”

“ASC garandeert het duurzame verhaal van elke vis in het koelvak”

- Gorjan Nikolik, RaboResearch

Een storm in een glas water?

Voor de consument die niet bekend is met de Chileense zalmindustrie, lijkt deze stap wellicht een storm in een glas water. Maar niets is minder waar: het gaat hier om een grootscheepse actie die de zalmindustrie wereldwijd kan hervormen. Na een reeks fusies en overnames in 2018 in de Chileense zalmindustrie, is Agrosuper nu de leidende zalmproducent in Chili en de tweede grootste ter wereld.

Agrosuper bereidt zich nu voor op het verkrijgen van een ASC-keurmerk voor al hun nieuwe activiteiten in hun zalmproductie. Momenteel zijn 31 van hun productiecentra ASC-gecertificeerd. Het bedrijf bezit momenteel 7,2% van de wereldwijde zalmindustrie. Uiteindelijk wil het bedrijf volledig ASC gecertificeerd zijn.

De certificering biedt een transparante kijk op de levensloop van zalm door de hele keten heen. ASC kijkt onder andere naar de invloed die een zalmkwekerij op de biodiversiteit en nabije ecosystemen heeft. Het visvoer binnen een zalmkwekerij moet bijvoorbeeld duurzaam gevangen zijn; bedreigde en kwetsbare soorten mogen hier niet in voorkomen.

Agrosuper gaat in al zijn productiecentra verbeteringsprogramma’s voor aquacultuur implementeren.

Een groene lening voor duurzame zalm

In de afgelopen zes jaar heeft de Rabobank met hulp van het WNF het verkrijgen van een ASC-keurmerk en andere duurzame praktijken in de Chileense zalmsector gestimuleerd. De samenwerking hielp hen met het definiëren van duurzame doelen die objectief, meetbaar en uitdagend zijn voor de hele aquacultuur.

Recentelijk overhandigden de Rabobank en WNF Chili een groene lening aan Agrosuper. Dit is de allereerste ‘groene lening’ in Chili. Daarmee kan Agrosuper een deel van haar recente aankopen in de Chileense zalmindustrie financieren. De lening is een overeenkomst voor zeven jaar en bevat duidelijke duurzaamheidsvoorwaarden. Agrosuper moet het antibioticagebruik in zalmkwekerijen terugdringen, het aantal ASC-certificaties verhogen en een hervormingsprogramma doorvoeren in zijn productiecentra.

“Met deze overeenkomst verklaren alle betrokken partijen dat ze duurzaamheid vooropstellen in de agrifood-sector,” zegt Luis Felipe Fuenzalida, financieel en administratief directeur bij Agrosuper.

“Met deze overeenkomst zetten we duurzaamheid voorop”

- Luis Felipe Fuenzalida, Agrosuper

Een beter milieu …

Als vooraanstaande milieuorganisatie hecht WNF waarde aan de milieu- en sociale criteria in de risicobeoordeling van de financiële sector voor de zalmindustrie. WNF Chili stimuleert bovendien zogeheten ‘best practices’ die verband houden met issues zoals het gebruik van antibiotica in de industrie en de relatie met omliggende gemeenschappen.

Ricardo Bosshard, directeur WNF Chili: “De resultaten die we tot nog toe behaald hebben geven de burger moed. We zien al duidelijke resultaten. De criteria die RaboFinance heeft opgesteld in de lening aan Agrosuper bevatten niet alleen richtlijnen uit ons sociaal beleid, maar ook indicatoren die wij hebben opgesteld om de ASC-certificering te realiseren, evenals informatie over de effectmeting van het keurmerk.”

Een blijvend commitment

Duurzame productie (én daarbij winstgevend blijven) is voor zalmkwekerijen de enige manier om de wereldwijde honger naar zalm te voeden en de supermarktschappen te bereiken. “Agrosuper wil werken aan de duurzame toekomst van onze aquacultuurbusiness”, zegt Rafael Prieto, Head of Corporate Sustainability en Affairs bij Agrosuper. “Wat we bereikt hebben en waar we aan werken is niet alleen belangrijk voor ons bedrijf, het verbetert ook de kwaliteit en de reputatie van Chileense zalm en de wereldwijde zalmindustrie.”

“Doordat we een lening aanbieden met duurzaamheidsvoorwaarden, steunen we de klant op weg naar duurzame productie”, concludeert De Swart. “Het commitment van Agrosuper past mooi in onze gezamenlijke doelstelling: bijdragen aan een duurzame voedselproductie voor alle 9 miljard monden die de wereld in 2050 telt.”